Overslaan en naar de inhoud gaan
Advieslijn 03 808 22 99

Wat is het verschil?

De inhoud van deze pagina is bijgewerkt op 11 april 2024.

PAB, PVB of PVF zijn allemaal afkortingen voor ‘het budget’. Maar wat betekent persoonsvolgende financiering (PVF)? Wat is het verschil tussen een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) en een persoonsvolgend budget (PVB)? We zetten het voor je op een rijtje.

PVF of persoonsvolgende financiering

Mensen met een handicap hebben soms extra ondersteuning nodig. De prijs voor die ondersteuning kan hoog zijn. De Vlaamse overheid wil dat iedereen met een erkende handicap én een vastgestelde ondersteuningsnood daarvoor de juiste middelen krijgt, de zogenaamde persoonsvolgende financiering (PVF).

Voor meerderjarigen is er een volwaardig persoonsvolgend systeem. Dat bestaat uit twee trappen. De eerste trap is rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). Als RTH niet voldoende is en je meer ondersteuning nodig hebt, dan kan je een persoonsvolgend budget (PVB) aanvragen voor intensievere ondersteuning. Het PVB is dus de tweede trap. Als je een PVB krijgt, dan kan je geen gebruik meer maken van RTH.

Minderjarigen krijgen eerst de ondersteuningstoeslag. Als dat onvoldoende is, dan kan je beroep doen op een multifunctioneel centrum (MFC) en/of het persoonlijke-assistentiebudget (PAB). Als je kind een beroep doet op een MFC en/of een PAB krijgt, dan heb je geen recht meer op de ondersteuningstoeslag.

Het PAB is helaas nog géén volwaardig persoonsvolgend systeem. Bij een PAB zijn er nog altijd beperkte combinatiemogelijkheden en minder bestedingsmogelijkheden. Onafhankelijk Leven blijft druk uitoefenen op de beleidsmakers om werk van te maken van een PVF minderjarigen.

PAB of persoonlijke-assistentiebudget

Het persoonlijke-assistentiebudget (PAB) is een som geld voor kinderen en jongeren met een handicap tot en met 21 jaar. Het is geen inkomen, maar een budget dat je van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) krijgt om persoonlijke assistentie te betalen.

Met een PAB kan je kind bijvoorbeeld een beroep doen op mensen uit het eigen netwerk, individuele begeleiders, professionele zorgverleners, vergunde zorgaanbieders of vrijwilligers.

Er zijn 5 budgetcategorieën bij een PAB. Binnen iedere categorie is er een minimum- en maximumbedrag. Hoeveel geld je precies krijgt, hangt af van de ondersteuningsnood van je kind.

Lees hier meer over het PAB.

PVB of persoonsvolgend budget

Het persoonsvolgend budget (PVB) is er voor meerderjarigen met een handicap. Het is geen inkomen, maar een budget dat je van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) krijgt om ondersteuning te betalen.

Vroeger gingen alle subsidies rechtstreeks naar voorzieningen. Vandaag krijgen mensen met een handicap zelf een budget in handen waarmee ze assistentie en ondersteuning kunnen betalen. Zo kan je een vaste assistent aannemen, een vrijwilliger, een taxidienst.

Bij een PVB zijn er 24 budgetcategorieën. Binnen iedere categorie vind je een puntenaantal en de waarde van dat puntenaantal. Hoe hoog je budget is, hangt af van je nood aan ondersteuning.

Lees hier meer over het PVB.

Wachtlijsten

De Vlaamse overheid wil dat iedereen met een erkende handicap én een vastgestelde ondersteuningsnood de juiste middelen krijgt. Toch zijn er wachtlijsten.

  • De PAB-wachtlijst bestaat uit een prior- en niet-prior-wachtlijst. De wachtenden op de prior-wachtlijst hebben voorrang.
  • De PVB-wachtlijst bestaat uit prioriteitengroep 1, 2 en 3. De vragen uit prioriteitengroep 1 zijn het dringendst en worden het eerst behandeld. Daarna komt prioriteitengroep 2 en als laatste prioriteitengroep 3.

Onafhankelijk Leven roept de overheid op om voldoende middelen vrij te maken voor persoonsvolgende financiering en het wegwerken van de wachtlijsten. Dankzij PVF kunnen mensen met een handicap zelf de noodzakelijke zorg en ondersteuning organiseren zodat ze een onafhankelijk en kwaliteitsvol leven kunnen leiden. PVF is een hefboom voor zelfregie en autonomie.

Lid van Onafhankelijk Leven?
Contacteer onze advieslijn

De advieslijn is gratis voor al onze betalende leden. Onze deskundige advieslijnmedewerkers staan alle werkdagen voor je klaar: telefonisch en per mail. Op woensdag is er een avondpermanentie.