Overslaan en naar de inhoud gaan
Advieslijn 03 808 22 99

Hoe hoog is mijn PVB?

De inhoud van deze pagina is bijgewerkt op 8 april 2024.

Het PVB is een jaarlijkse som geld waarmee je je zorg en ondersteuning kan betalen. De hoogte van je jaarlijks basisbudget ligt vast. Maar afhankelijk van hoe je je budget inzet, krijg je meer of minder centen te besteden.

Basisbudget

Je persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op jaarbasis. Dat betekent dat er voor elk kalenderjaar een vastgelegd budget ter beschikking is. Je kan het budget dus niet opsparen en overdragen naar een volgend jaar.

Op basis van je aanvraag wijst het VAPH je een budget toe uit één van de 24 budgetcategorieën. Dat is je basisbudget. Hoeveel budget je krijgt, hangt af van hoeveel ondersteuning en permanentie je nodig hebt.

LET OP! Vroeg je je PVB aan vóór 17 maart 2020? Dan heb je een budget uit één van de ‘oude’ 12 budgetcategorieën. Het VAPH zette je budget aanvankelijk om naar één van de ‘nieuwe’ 24 budgetcategorieën als je je budget ter beschikking kreeg na 5 maart 2021. Maar de Raad van State oordeelde dat die omzetting in strijd was met de grondwet. In 2024 kreeg je daarom opnieuw het budget dat je oorspronkelijk was toegewezen na de aanvraag.

Je PVB wordt uitgedrukt in zorggebonden punten. De zorggebonden punten worden jaarlijks aan de index aangepast. In 2024 is 1 punt 1.004,74 euro waard.

Is je situatie veranderd en heb je een hoger budget nodig? Je handicap is bijvoorbeeld zwaarder geworden of je omgeving kan je minder ondersteuning geven? Dan kan je een herziening aanvragen.

Beheerskosten en organisatiegebonden kosten

Besteed je een deel van je budget of je volledige budget in cash bij niet-vergunde zorgaanbieders zoals vrijwilligers, persoonlijke assistenten, poetshulp of taxibedrijven? Dan ontvang je bovenop dat budget 11,94% beheerskosten. Laat je niet misleiden door het woord ‘kosten’. Het kost je niets, maar je krijgt juist extra budget. Dat kan je gebruiken om extra zorg en ondersteuning in te kopen.

Met je PVB kan je ook zorg en ondersteuning inkopen bij een vergunde zorgaanbieder. Je kan kiezen of je cash of in voucher betaalt. Op het budget dat je inzet bij een vergunde zorgaanbieder krijg je geen extra budget. De vergunde zorgaanbieder krijgt van het VAPH 16,18% organisatiegebonden kosten bovenop wat jij aan de zorgaanbieder betaalt voor je zorg en assistentie. Laat je ook hier niet misleiden door het woord ‘kosten’. De vergunde zorgaanbieder krijgt juist extra middelen die ze kan inzetten voor werkingskosten, zoals de boekhouding of administratie.

Voorbeeld:

Je hebt een budget van 40.000 euro. 10.000 euro gaat naar een dagcentrum (= vergunde zorgaanbieder). De overige 30.000 euro gebruik je om een persoonlijke assistent te betalen via een sociaal secretariaat (= niet-vergunde zorgaanbieder).

  • 10.000 euro x 16,18% organisatiegebonden kosten
  • 30.000 euro x 11,94% beheerskosten

Het dagcentrum krijgt 1.618 euro organisatiegebonden kosten bovenop de 10.000 euro die je met je PVB betaalt. Jij hebt 3.582 euro extra beheerskosten om te besteden aan zorg en ondersteuning.

VIA-middelen

Heb je een assistent in dienst met een arbeidsovereenkomst via een sociaal secretariaat? Dan heb je recht op VIA-middelen. Dat zijn extra middelen die je krijgt als je bepaalde kosten indient op de arbeidsovereenkomst met je assistent.

VIA 5-middelen

De VIA 5-middelen zijn een compensatie voor de eindejaarspremie die je op het einde van het jaar verplicht moet betalen.

VIA 6-middelen

Begin 2021 werd een nieuwe Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) getekend. Die CAO bepaalde een nieuw, hoger wettelijk minimumloon voor iedereen die als persoonlijke assistent werkt via een sociaal secretariaat met een arbeidsovereenkomst. Budgethouders krijgen dankzij de VIA 6-middelen extra budget om die extra kost te betalen. Maar ook als je assistent met een arbeidsovereenkomst meer verdient dan het minimumloon, heb je recht op VIA 6-middelen.

Deze kosten geven recht op VIA 6-middelen:

  • Loon
  • Administratieve kosten van het sociaal secretariaat
  • Vakantiegeld
  • Maaltijdcheques
  • Opzegvergoedingen

Als je de arbeidsovereenkomst van je persoonlijke assistent via een sociaal secretariaat correct registreerde in het e-loket MijnVAPH, dan is het VAPH automatisch op de hoogte van je recht op VIA 6-middelen. Je moet daar niets extra voor doen. Iedere keer dat je een kost indient die recht geeft op VIA 6-middelen, verhoogt de budgetlijn automatisch met 8,75% van die kost.

Voorbeeld: Je hebt een budget van 20.000 euro. Je dient een kost in van 1.000 euro op de arbeidsovereenkomst met je assistent. Je hebt recht op VIA 6-middelen. Het VAPH stort 1.000 euro op je budgetrekening terug om de kost terug te betalen én verhoogt je budgetlijn met 87,5 euro (8,75% van 1.000 euro).

Lid van Onafhankelijk Leven?
Contacteer onze advieslijn

De advieslijn is gratis voor al onze betalende leden. Onze deskundige advieslijnmedewerkers staan alle werkdagen voor je klaar: telefonisch en per mail. Op woensdag is er een avondpermanentie.