Overslaan en naar de inhoud gaan
Advieslijn 03 808 22 99

Onafhankelijk Leven is een mensenrechtenorganisatie

Onafhankelijk Leven komt op voor de rechten van alle mensen met een handicap. We strijden voor een inclusieve samenleving waar mensen met een handicap gelijkwaardig behandeld worden.

VN-verdrag

Sinds 2006 bestaat er een apart internationaal verdrag dat alle rechten van mensen met een handicap bundelt. Dit VN-verdrag is duidelijk: mensen met een handicap zijn volwaardige burgers met een stem en rechten.

Ook als je een handicap hebt, moet je je eigen keuzes kunnen en mogen maken. Je hebt het recht om je leven te leiden zoals je dat zelf wil. Je hebt het recht om deel te nemen aan de samenleving. De overheid moet ervoor zorgen dat er voldoende ondersteuning, diensten en middelen zijn om jouw mensenrechten te garanderen.

België ratificeerde het VN-verdrag in 2009 en moet dus alles in het werk stellen om een inclusieve samenleving waar te maken. Helaas moet je met een handicap nog vaak opboksen tegen allerlei zichtbare en onzichtbare drempels. Dit leidt tot uitsluiting en discriminatie. Onafhankelijk Leven kaart deze drempels aan bij het beleid en het brede publiek zodat verandering mogelijk is.

Ambassadeurs op de barricade

Mensen met een handicap maken deel uit van onze dagelijkse werking. Deze ambassadeurs zijn een grote bron van kennis en expertise in onze organisatie. Dankzij hen weten we voor welke uitdagingen mensen met een handicap staan.

De ambassadeurs van Onafhankelijk Leven strijden elke dag voor een inclusieve samenleving waarin je zelf beslist hoe je je leven in handen neemt. Ze delen hun verhaal met het brede publiek, ze voeren actie op straat en gaan in gesprek met beleidsmakers.

We oefenen invloed uit op het beleid

Inclusie realiseren kan alleen als de overheid de juiste maatregelen neemt. Daarom wegen we op de politieke besluitvorming.