Overslaan en naar de inhoud gaan
Advieslijn 03 808 22 99

Andere ondersteuning nodig

De inhoud van deze pagina is bijgewerkt op 11 april 2024.

Ben je op zoek naar informatie over tegemoetkomingen, vervangingsinkomens en premies? Of wil je weten waar je terechtkan met je vragen over bewindvoering, vrije tijd of hulpmiddelen? We maakten voor jou een overzicht.

Tegemoetkomingen en vrijstellingen

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming of andere sociale ondersteuning moet je eerst een erkenning van je handicap aanvragen bij de FOD Sociale Zekerheid-DG Personen met een Handicap.

Is dat gebeurd? Dan kan je een aanvraag doen voor een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT) en/of een integratietegemoetkoming (IT).

 • De IVT is een tegemoetkoming voor mensen die door hun handicap niet of moeilijk kunnen werken en die daardoor een beperkt inkomen hebben.
 • De IT is een tegemoetkoming voor mensen die door hun handicap extra kosten hebben om te kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven.

TIP! Vraag hulp aan je ziekenfonds om je te helpen met de aanvraag.

Op Vlaanderen.be vind je een volledig overzicht van alle federale en Vlaamse tegemoetkomingen en vrijstellingen zoals:

 • sociale tarieven voor gas en elektriciteit
 • sociale tarieven voor internet, telefoon en GSM
 • vermindering van de onroerende voorheffing
 • vermindering van inkomensbelasting
 • huursubsidies
 • vrijstelling van de erfbelasting

Of neem een kijkje op de Rechtenverkenner of de applicatie MyBenefits. Op beide websites vind je een online overzicht van al je sociale rechten.

Verlofstelsels en vergoedingen voor mantelzorgers

Ben je mantelzorger voor iemand met een handicap? Dan kan je je loopbaan voor een bepaalde periode volledig of gedeeltelijk onderbreken. In die periode krijg je van de RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) een onderbrekingsuitkering. Er bestaan verschillende verlofstelsels, zoals verlof voor medische bijstand en verlof voor mantelzorg. Meer info vind je op de website van de RVA.

TIP! Neem een kijkje op de website van het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg. Je vindt er alle informatie voor mantelzorgers, zoals wat is mantelzorg, het mantelzorgstatuut en de financiële tegemoetkomingen die je als mantelzorger kan aanvragen. Ook op de website van Ma-Zo vind je heel wat info voor mantelzorgers.

Bij sommige gemeentes kan je ook een gemeentelijke mantelzorgpremie aanvragen. Vraag na bij je gemeente of je in aanmerking komt. Ook het OCWM of Sociaal Huis van je gemeente kan je verder op weg helpen.

Zorgbudgetten

Heb je langdurig zware zorg nodig en ben je aangesloten bij de Vlaamse Sociale Bescherming? Dan kan je misschien een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden krijgen. Dat bedraagt 140 euro per maand en mag je gebruiken om niet-medische kosten te betalen. Vraag meer informatie bij je ziekenfonds.

Ben je ouder dan 65 jaar en heb je een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen? Dan kan je misschien een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood krijgen. Dat bedraagt maximum 696 euro per maand. Hoeveel je krijgt, hangt af van je gezinsinkomen en hoeveel zorg je nodig hebt. Vraag meer informatie bij je ziekenfonds.

Hulpmiddelen en aanpassingen

Heb je nood aan een hulpmiddel of aanpassingen aan je huis of auto? Of heb je de bijstand van een gebarentolk nodig? Als je een handicap hebt die erkend is door het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap), dan kan je daar een financiële tegemoetkoming voor krijgen.

Daarnaast kan je ook terecht bij de Vlaamse Sociale bescherming voor mobiliteitshulpmiddelen zoals een rollator, een rolstoel of scooter. Vraag hulp aan je ziekenfonds om je te helpen met de aanvraag.

TIP! Neem een kijkje op de website van het Kenniscentrum Hulpmiddelen (KOC). Je vindt er alle informatie over de verschillende soorten hulpmiddelen en waar je een tegemoetkoming kan aanvragen.

Vrije tijd

Bij deze organisaties kan je terecht als je vragen hebt over vrijetijdsactiviteiten voor mensen met een handicap:

 • G-sport Vlaanderen verzamelt het aanbod in toegankelijk sporten voor mensen met een handicap, een psychische kwetsbaarheid of een chronische aandoening.
 • Inter biedt ondersteuning om de omgeving, waaronder evenementen, toegankelijk te maken voor iedereen.
 • Het VAPH erkent en subsidieert een aantal organisaties voor vrijetijdszorg. Die organisaties bieden aangepaste activiteiten aan voor mensen met een (vermoeden van) handicap.
 • Bij Visit-Flanders vind je heel wat informatie om je reis of daguitstap in Vlaanderen voor te bereiden. Je kan er zoeken naar toegankelijke vakantieverblijven, daguitstappen, eet- en drinkadresjes, evenementen, vervoer. De website biedt ook een overzicht van gespecialiseerde reisorganisaties.
 • Iedereen verdient vakantie: Het toeristisch aanbod van het vroegere Steunpunt Vakantieparticipatie is bedoeld voor alle mensen die omwille van financiële beperkingen niet op vakantie of daguitstap kunnen gaan.
 • De European Disability Card bevordert de toegang van mensen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding in Europa, en biedt een aantal voordelen.

Beschermingsmaatregelen

Er bestaan zowel gerechtelijke (bewindvoering) als buitengerechtelijke (zorgvolmacht) beschermingsmaatregelen.

Op de website van de FOD Justitie vind je alle informatie terug over bewindvoering. Heb je vragen of klachten over een bewindvoerder? Neem contact op met het Steunpunt Bewindvoering. Je vindt er ook een antwoord op veelgestelde vragen over bewindvoering.

Heb je een vraag over de zorgvolmacht? Neem contact op met een notaris in je buurt.

TIP! Bekijk het webinar ‘Kiezen voor bewindvoering of zorgvolmacht’ van onze partnerorganisatie De Ouders vzw. Ouders kijken het webinar gratis met een kortingscode. Professionals betalen 30 euro.

Juridisch advies nodig? Je hebt recht op gratis eerstelijnsbijstand. Op vaste momenten hebben advocaten zitdagen in een justitiehuis, OCMW of sociaal huis. Je kan er op dat moment terecht voor een gratis oriënterend adviesgesprek. Je vindt de openingsuren hier terug.

Psychosociaal welzijn

Heb je nood aan een gesprek? Er bestaan verschillende organisaties waarmee je snel en anoniem kan chatten of bellen:

 • Bel of chat met Tele-onthaal.
 • Denk je aan zelfdoding en wil je daarover praten? Bel, chat of mail met de Zelfmoordlijn.
 • Awel, de vroegere Kinder- en Jongerentelefoon, is een laagdrempelige hulplijn en -chat voor kinderen jongeren.
 • Bij de Druglijn kan je terecht met vragen of problemen rond alcohol, medicatie, drugs of andere verslavingen.
 • Heb je vragen over (om het even welke vorm van) geweld? Geweld gezien of zelf meegemaakt? Dan kan je terecht op het gratis en anoniem nummer 1712 en op de 1712-website. 

Heb je nood aan meer intensieve ondersteuning? Contacteer dan je huisarts. Die kent je voorgeschiedenis en kan je gericht doorverwijzen.

Je kan ook terecht bij:

 • Een centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) biedt laagdrempelig hulpverlening aan mensen met psychische problemen. Maar ook als je vragen hebt over huisvesting of je financiën kan je bij hen terecht.
 • Kinderen, jongeren, of hun ouders kunnen met psychosociale problemen terecht bij een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB).
 • Zowel je huisarts, als het CLB of het CAW kent de weg in de hulpverlening en kan je indien nodig verder doorverwijzen naar een individuele therapeut of centra geestelijke gezondheidszorg voor verdere ondersteuning of behandeling.

Lid van Onafhankelijk Leven?
Contacteer onze advieslijn

De advieslijn is gratis voor al onze betalende leden. Onze deskundige advieslijnmedewerkers staan alle werkdagen voor je klaar: telefonisch en per mail. Op woensdag is er een avondpermanentie.