Advieslijn 03 808 22 99

Hoe vraag ik een PVB aan?

Hoe vraag je een PVB aan?

Voor je beslist om een persoonsvolgend budget (PVB) aan te vragen, is het goed om na te denken over hoe je je leven vorm wil geven. Wat wil en kan je zelf doen? Op wie of op welke organisatie kan je terugvallen? Kijk ook naar wie je vandaag al ondersteunt. Verloopt die steun zoals jij wilt? Of zou je het graag op een andere manier organiseren?

Door na te denken over die dingen, maak je jouw zorgvraag duidelijker. Dat noemen we vraagverheldering.

Als uit de vraag blijkt dat jij intensieve en frequente ondersteuning nodig hebt die alleen mogelijk is met extra middelen, vraag dan zeker een PVB aan.

Een aanvraag voor een PVB bestaat uit verschillende stappen:

Stap 1: Stel een ondersteuningsplan op

De eerste stap van de PVB-aanvraag is het maken van een ondersteuningsplan. Daarbij kan je de antwoorden uit je vraagverheldering zeker gebruiken. Het VAPH stelde een uitgebreide handleiding op om je wegwijs te maken in de materie. De site mijnondersteuningsplan.be helpt je ook een handje bij het opstellen van het plan. 

Denk zeker na over de volgende punten tijdens het maken van jouw ondersteuningsplan:

 1. Wat zijn de mogelijkheden van jouw directe netwerk? Dat wil zeggen: in hoeverre kunnen je gezin, vrienden, buren, collega’s, enzovoort je ondersteunen?
 2. Welke ondersteuning kan je directe netwerk je niet bieden? Zijn er dan reguliere diensten, zoals gezinshulp of thuisverpleging, die dat kunnen opvangen?
 3. Heb je nood aan handicapspecifieke ondersteuning die door een dienst of voorziening van het VAPH geboden wordt?

Overleg ook eens met je familie en vrienden over het ondersteuningsplan. Niet alleen de ondersteuning die ze bieden is van belang, ook hun band met jou. Zij kennen je sterktes, zwaktes en moeilijkheden, wat heel handig is om in het plan op te nemen.  

Zie je eigenlijk geen beginnen aan dat ondersteuningsplan? Geen probleem. Vraag hulp aan de Dienst Ondersteuningsplan (DOP) of de maatschappelijke dienst van je ziekenfonds. Als zij het plan indienen, dan keurt het VAPH het automatisch goed.

Stap 2: Stel een multidisciplinair verslag op

Nu op papier staat welke zorg je nodig hebt, ga je naar een multidisciplinair team (MDT)Het MDT gaat objectief na of de ondersteuning die je vraagt ook echt nodig is. Op basis daarvan stellen ze een budgetcategorie voor. 

In sommige gevallen meet het multidisciplinair team de zorgzwaarte met het zorgzwaarte-instrument (ZZI). Het ZZI is een gesprek waarin vragen worden gesteld over je mogelijkheden in het dagelijks leven. De antwoorden op die vragen worden omgezet in B- en P-waarden. De B-waarde staat voor je begeleidingsnood en de P-waarde voor je permanentienood

Het MDT gaat ook samen met jou na hoe dringend je ondersteuning nodig hebt. Dat gebeurt door het invullen van de checklist prioritering.

De volgende criteria komen voor op de checklist:

 • De ondersteuningskloof: het verschil tussen de ondersteuning die je op dit moment krijgt en de ondersteuning die je nodig hebt.
 • De dringendheid: hoe (on)houdbaar is de situatie als je geen budget toegewezen krijgt?
 • De draagkracht van je mantelzorger(s).

Op basis van de checklist word je in één van de drie prioriteitengroepen gedeeld:

 • Prioriteitengroep 1: de meest dringende dossiers.
 • Prioriteitengroep 2: dossiers minder dringend dan prioriteitengroep 1.
 • Prioriteitengroep 3: dossiers minder dringend dan prioriteitengroep 2.

Binnen de 5 maanden na de goedkeuring van je ondersteuningsplan dien je jouw multidisciplinair verslag in bij het VAPH.

Stap 3: Het VAPH beslist

Het VAPH bekijkt alle info uit je ondersteuningsplan en multidisciplinair verslag. Dat gebeurt door:

 1. De Provinciale Evaluatiecommissie (PEC)
  De PEC beoordeelt je erkenning als mens met een handicap. Ze gaat na of je voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een PVB. Als dat zo is, bespreken ze de budgetcategorie die het MDT heeft voorgesteld.
   
 2. De Regionale Prioriteitencommissie (RPC)
  De RPC bekijkt hoe dringend je PVB-aanvraag is en deelt je in een van de prioriteitengroepen. 

De beslissingen die het PEC en RPC maken, ontvang je met de post. In die brief staan de voorlopige conclusies over:

 • je prioriteitengroep,
 • je budgetcategorie,
 • je erkenning als mens met een handicap,
 • of je voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een PVB.

Als je niet reageert op de beslissingen, gaat het VAPH ervan uit dat je akkoord bent.

Ben je niet akkoord met de beslissing van het VAPH?

Dien dan een verzoekschrift tot heroverweging in. Je krijgt daarvoor tot 30 dagen na het ontvangen van de brief. Dan bespreekt de heroverwegingscommissie (HOC) je aanvraag opnieuw en maakt een definitieve beslissing. 

Ben je niet akkoord met de beslissing van de HOC? 

Teken dan beroep aan bij de arbeidsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement van jouw woonplaats. Je krijgt daarvoor tot 3 maanden na het ontvangen van de brief van het HOC. 

Waar kan ik ondertussen terecht?

De periode tussen de aanvraag en de effectieve toekenning van het PVB kan (te) lang zijn om zonder ondersteuning door te komen. 

Wij maakten een overzicht van diensten waar je terecht kan zonder budget.

Vind je iets nog onduidelijk? Karen van de advieslijn legt in het onderstaande filmpje nog eens haarfijn uit hoe je precies een PVB aanvraagt.

Webinar: vlot starten met je persoonsvolgend budget

Wil je meer uitleg over de mogelijkheden en de werkwijze om een goede keuze op jouw maat te kunnen maken? Bekijk dan de video van één van onze webinars over hoe je start met een PVB. In deze webinar leer je alles wat je moet weten over werken met een persoonsvolgend budget (PVB): wat de mogelijkheden zijn, hoe je kosten verantwoordt en hoe je je budget vlot opstart,

Wil je de webinar volgen? Vul dan even hier je gegevens in en dan kan je meteen de video bekijken.

Door je gegevens in te vullen ga je akkoord met onze privacy-regels

Lid worden

Als lid van Onafhanklijk Leven vzw geniet je van interessante voordelen.

Ontdek de voordelen

Ontvang onze laatste nieuwtjes

Door jouw gegevens in te vullen, ga je akkoord met onze privacy policy.

Volg ons via social media

Klik hier en praat met ons mee

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Akkoord