Overslaan en naar de inhoud gaan
Advieslijn 03 808 22 99

Onze invloed op het beleid

Mensen met een handicap moeten volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving. Inclusie realiseren kan alleen als de overheid de juiste maatregelen neemt. Daarom wegen we op de politieke besluitvorming. Mét succes.

Zo zorgden we er mee voor dat persoonsvolgende financiering ingevoerd werd. Een grote groep mensen kreeg intussen een persoonsvolgend budget (PVB). En mede dankzij ons beleidswerk kregen minderjarigen meer mogelijkheden om hun persoonlijke-assistentiebudget (PAB) te besteden.

Maar…nog bijna 20.000 wachtenden

Meer dan 17.000 volwassen met een handicap staan op de wachtlijst voor een PVB. Daarnaast wachten een 1.500 gezinnen op een PAB. Zij krijgen niet de zorg en ondersteuning waar ze recht op hebben. De overheid maakt onvoldoende middelen vrij om mensen met een handicap een kwaliteitsvol en inclusief leven te laten leiden. Dat vinden we onaanvaardbaar.

Vlaams beleidsniveau

De Vlaamse overheid is verantwoordelijk voor persoonsvolgende financiering, onze specialiteit. Ons beleidswerk richt zich daarom vooral op het Vlaamse beleidsniveau. We zetten onze expertise in om de rechten van mensen met een handicap te verankeren in het beleid van de Vlaamse overheid.

Om een inclusieve samenleving waar te maken, moeten natuurlijk álle beleidsniveaus in België samenwerken. Beleidsmaatregelen zijn nodig in alle levensdomeinen: in het onderwijs, op de werkvloer, in de zorg, in de vrije tijd, in het straatbeeld, bij het openbaar vervoer, etc. Onafhankelijk Leven pleit voor een alomvattend interfederaal toekomstplan over handicap en inclusie.

Geworteld in de realiteit

Via onze advieslijn, coaches, vrijwilligers en sympathisanten houden we een vinger aan de pols. Met signalen vanuit de praktijk gaat het beleidsteam van Onafhankelijk Leven aan de slag. Praktische, administratieve en juridische knelpunten kaarten wij aan bij de beleidsmakers zodat het beleid bijgestuurd kan worden.

Ons beleidswerk wordt ook opgevolgd door onze Politieke Raad (POR). De POR bestaat uit een tiental mensen met een handicap of hun vertegenwoordigers. Zijn geven advies en helpen ons beleidswerk uit te stippelen.

Onafhankelijk Leven is betrokken in enkele belangrijke officiële adviesorganen. We laten onze stem klinken in het VAPH, het Agentschap Opgroeien, de Vlaamse Raad WVG, NOOZO en zelfs tot in het Vlaams Parlement. Als het nodig is, stappen we naar de pers.

Mensenrechten als drijfveer

Ons beleidswerk heeft één doel: respect voor de rechten van mensen met een handicap. De uitvoering van het VN-verdrag is onze drijfveer. Wij willen ervoor zorgen dat alle mensen met een handicap een kwaliteitsvol en inclusief leven kunnen leiden.

Maak mee het verschil

Heb je een handicap? En heb je tips voor ons beleidswerk? Of ben je bereid jouw verhaal te delen? Dan kan je mee het verschil maken.