Advieslijn 03 808 22 99

Hoe vraag ik een PAB aan?

Je vraagt een PAB aan bij de intersectorale toegangspoort (ITP) van het Agentschap Jongerenwelzijn. Dit is een ‘toegangspoort’ tot niet-rechtstreekse jeugdhulp. De aanvraag bestaat uit verschillende stappen:

STAP 1: Aanvrager/contactpersoon zoeken

Je kan zelf geen aanvraag bij de ITP indienen. Dat gebeurt via een multidisciplinair team (MDT) dat erkend wordt door het Agentschap Jongerenwelzijn. Een MDT is een dienst die mensen met een (vermoeden van) handicap helpt bij hun ondersteuningsaanvraag aan het VAPH. Meer info over MDT's vind je hier.

STAP 2: Aanmeldingsformulier indienen

Vul samen met je MDT het formulier 'Aanmeldingsdocument (A-document)' in. De aanvrager/contactpersoon bezorgt dit formulier en alle andere nodige documenten aan de ITP.

STAP 3: Indicatiestellingsverslag

Een dossierbeheerder van het Team Indicatiestelling van de ITP onderzoekt je aanvraag voor ondersteuning en de situatie van je kind. Daarna bepaalt hij of zij welke ondersteuning nodig is. Dit wordt bijgehouden in het indicatiestellingsverslag.

STAP 4: Jeugdhulpverleningsvoorstel

Het Team Jeugdhulpregie van de ITP maakt dan een jeugdhulpverleningsvoorstel op. In dat voorstel staat welke persoon of dienst de hulpverlening zal uitvoeren.

De Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie (IRPC) bepaalt aan de hand van de priorchecklist of je PAB-aanvraag dringend is.

  • Keurt de IRPC je priorvraag goed? Dan komt je kind op de wachtlijst van kinderen die dringend nood hebben aan een PAB ('prior-wachtlijst'). Telkens als de overheid budget vrijmaakt, wordt de prior-wachtlijst chronologisch aangepakt. De datum waarop je de priorchecklist indient, is je datum op de wachtlijst.
  • Keurt de IRPC je priorvraag niet goed? Dan komt je kind op de wachtlijst terecht van kinderen die geen dringende nood hebben aan een PAB ('niet-prior-wachtlijst'). Als er budgetten ter beschikking gesteld worden, gaat er een deel daarvan naar de niet-prior-wachtlijst. Als de situatie van je kind verandert en de nood aan een PAB is dringender geworden, dan kan je altijd een nieuwe priorchecklist indienen en zo doorschuiven naar de prior-wachtlijst.

Heb je al een PAB-aanvraag gedaan?

Dan blijft je PAB-aanvraag gewoon doorlopen bij de ITP. Als je je afvraagt hoe het nu zit met je PAB-aanvraag, neem je best contact op met je MDT. 

Lid worden

Als lid van Onafhanklijk Leven vzw geniet je van interessante voordelen.

Ontdek de voordelen

Ontvang onze laatste nieuwtjes

Door jouw gegevens in te vullen, ga je akkoord met onze privacy policy.

Volg ons via social media

Klik hier en praat met ons mee

  • LinkedIn
  • LinkedIn
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Akkoord