Overslaan en naar de inhoud gaan
Advieslijn 03 808 22 99

Hoe vraag ik een PAB aan?

De inhoud van deze pagina is bijgewerkt op 3 mei 2024.

De aanvraagprocedure voor een PAB bestaat uit verschillende stappen. Je dient je aanvraag niet in bij het VAPH, maar wel bij de Intersectorale Toegangspoort van het agentschap Opgroeien.

Aanvraag

Een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) vraag je aan via de intersectorale toegangspoort (ITP). Dat is een dienst van de jeugdhulp binnen het agentschap Opgroeien. De ITP is een ‘toegangspoort’ tot niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.

De aanvraag bestaat uit drie stappen:

  1. Breng je vraag in kaart.
  2. Zoek een contactpersoon-aanmelder.
  3. Laat een aanmeldingsdocument (A-document) opmaken.

Alleen minderjarigen met een (vermoeden van) handicap kunnen een PAB aanvragen. Het PAB kan worden toegekend tot en met 21 jaar. Meerderjarigen vragen een persoonsvolgend budget (PVB) aan.

Stap 1: Breng je vraag in kaart

Start je met de aanvraag? Breng op voorhand in kaart welke ondersteuning je kind nodig heeft.

TIP! Gebruik het assistentierooster van Onafhankelijk Leven. Hoe dat werkt? Je noteert voor minstens drie weken op welke momenten en bij welke taken of activiteiten je kind hulp nodig heeft. Dit kan zijn bij huishoudelijke taken, verplaatsingen, vrije tijd, communicatie... Na die drie weken tel je op hoeveel uren assistentie je kind per taak of activiteit nodig had. Zo krijg je een goed idee van hoeveel ondersteuning je kind wekelijks gemiddeld nodig heeft.

Stap 2: Zoek een contactpersoon-aanmelder

Als je een goed zicht hebt op welke ondersteuning je nodig hebt, ga je op zoek naar een multidisciplinair team, zoals dat van je CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) of je ziekenfonds. Dat multidisciplinair team is je contactpersoon-aanmelder en ondersteunt je tijdens de volledige aanvraagprocedure.

TIP! Vind je geen hulpverlener die je wil helpen met je aanvraag? Vraag dan een gratis bemiddeling aan. De bemiddelaar zoekt samen met jou en de hulpverlener naar een oplossing. Komen jullie er ondanks de bemiddeling niet uit? Dan kan je uitzonderlijk zelf een aanvraag indienen bij de ITP. Je moet dan wel een attest kunnen voorleggen van de hulpverlener die zegt dat die jou niet kan helpen bij de aanvraag.

Stap 3: Laat een aanmeldingsdocument (A-document) opmaken

Je contactpersoon-aanmelder vult samen met jou en met je kind het aanmeldingsdocument (A-document) in. Daarin verduidelijk je welke ondersteuning je kind nodig heeft op verschillende gebieden, zoals school, mobiliteit, communicatie en motoriek.

Je contactpersoon-aanmelder dient het A-document samen met de nodige andere documenten in bij de ITP.

Heb je dringend ondersteuning nodig? Dien dan samen met het A-document een priorchecklist in. Dat kan ook nog na de aanvraag. Lees hier meer over de priorchecklist.

Beoordeling van je vraag

Is je A-document ingediend? Het team indicatiestelling van de ITP beslist nu of je kind in aanmerking komt voor een PAB en hoeveel budget je nodig hebt. Die beslissing ontvang je binnen de 30 dagen na je aanvraag via het indicatiestellingsverslag.

Niet tevreden over de beslissing van het team indicatiestelling? Dan kan je een ‘tweede mening’ vragen bij het team indicatiestelling van een andere regio. Komen die tot een andere beslissing? Dan kies je zelf met welk verslag je verder gaat.

Heb je recht op een PAB? Dan krijg je dat budget helaas niet onmiddellijk. Je komt eerst op de wachtlijst terecht. Lees hier meer over de wachtlijst.

Zodra een PAB kan worden toegewezen, maakt het team jeugdhulpregie een jeugdhulpbeslissing (‘budgetbeslissing’) op. Je ontvangt een brief van het Agentschap Opgroeien dat je van start kan met je budget:

  • Stond je kind op de niet-prior-wachtlijst? Laat dan eerst aan Opgroeien weten dat je met het PAB wil starten. Opgroeien stuurt je dossier dan door naar het VAPH. Het VAPH maakt een terbeschikkingstellingsbrief op en je PAB start op de eerste dag van de volgende maand.
  • Stond je kind op de prior-wachtlijst? Dan verstuurt Opgroeien je dossier meteen naar het VAPH. Je moet niet eerst laten weten dat je met het PAB wil starten. Het VAPH maakt een terbeschikkingstellingsbrief op. Daarin lees je vanaf welke datum je met je PAB kan starten.

Sneller een budget nodig

Als de situatie van je kind verandert en de nood aan een PAB is dringender geworden, dan kan je altijd een nieuwe priorchecklist indienen en zo doorschuiven naar de prior-wachtlijst.

Voor kinderen tussen 6 en 18 jaar met een snel degeneratieve aandoening bestaat de spoedprocedure. Je krijgt dan onmiddellijk een PAB zonder dat je eerst op de wachtlijst staat.

Lees hier hoe je sneller een budget krijgt.

Een hoger budget nodig

Heb je al een PAB of sta je op de wachtlijst, maar heb je een hoger budget nodig? Bijvoorbeeld omdat de handicap van je kind zwaarder werd of omdat de omgeving minder ondersteuning kan geven? Dan kan je een hoger budget aanvragen.

Die aanvraag verloopt op dezelfde manier als een ‘gewone’ PAB-aanvraag. Je laat dus opnieuw een A-document indienen door de contactpersoon-aanmelder. Daarin verduidelijk je wat er veranderd is aan je situatie en welke gevolgen dat heeft.

LET OP! Sta je op de wachtlijst voor een PAB in de niet-prior-groep en is je situatie veranderd waardoor je geen hoger, maar wel dringender een budget nodig hebt? Dan is het niet nodig om je aanvraag volledig opnieuw te doen. Je contactpersoon-aanmelder moet alleen (opnieuw) een priorchecklist indienen.

Terwijl je wacht

De Vlaamse Overheid maakt te weinig middelen vrij om iedereen meteen het PAB te geven waar die recht op heeft. Je krijgt je budget dus niet onmiddellijk, maar je komt eerst op de wachtlijst terecht. Heb je ondersteuning nodig terwijl je wacht op je PAB? We maakten een overzicht van diensten waar je terecht kan zonder budget.

Lid van Onafhankelijk Leven?
Contacteer onze advieslijn

De advieslijn is gratis voor al onze betalende leden. Onze deskundige advieslijnmedewerkers staan alle werkdagen voor je klaar: telefonisch en per mail. Op woensdag is er een avondpermanentie.