Overslaan en naar de inhoud gaan
Advieslijn 03 808 22 99

BOB en ondersteuningstoeslag

De inhoud van deze pagina is bijgewerkt op 11 april 2024.

Sta je op de wachtlijst voor een PVB en ontvang je in afwachting van je budget een basisondersteuningsbudget (BOB)? Of ontvang je voor je kind de ondersteuningstoeslag als onderdeel van het Groeipakket? We leggen uit wat het inhoudt en wat je ermee kan doen.

Basisondersteuningsbudget (BOB)

Wat is het BOB

Het basisondersteuningsbudget (BOB) of zorgbudget voor mensen met een handicap is een vast bedrag van 300 euro per maand dat de zorgkas uitbetaalt.

Je kan het BOB niet zelf aanvragen. Als je er sinds september 2016 recht op hebt, krijg je het BOB automatisch.

Het BOB voor de volwassenen is een uitdovend systeem. Dat betekent dat het systeem geleidelijk stopt en er geen nieuwe BOB’s meer worden toegekend. Maar als je al een BOB hebt, dan behoud je dit totdat je een persoonsvolgend budget (PVB) krijgt. Als je een PVB krijgt, stopt het BOB automatisch.

Het BOB kan je combineren met een

 • tegemoetkoming Vlaamse zorgverzekering
 • inkomensvervangende tegemoetkoming
 • integratietegemoetkoming

Voor wie is het BOB

Het BOB werd sinds september 2016 toegekend aan

 • volwassenen met een erkende handicap
 • die al lang op de wachtlijst staan voor een PVB en in een specifieke groep zitten
 • geen PVB hebben
 • aangesloten zijn bij een zorgkas

Als je recht had op een BOB, kreeg je dat automatisch.

Tot december 2022 konden mensen met een PVB vrijwillig overstappen naar het BOB. Die vrijwillige overstap is niet meer mogelijk sinds 2023.

Ondersteuningstoeslag

Wat is de ondersteuningstoeslag

Elk kind in Vlaanderen heeft recht op het Groeipakket. Dat bestaat uit een basisbedrag en verschillende tegemoetkomingen op maat van elk gezin.

Sinds 2023 zit daar de ondersteuningstoeslag bij. Die vervangt het BOB voor de kinderen en jongeren tot 21 jaar. De ondersteuningstoeslag wordt elk jaar geïndexeerd. In 2024 bedraagt de ondersteuningstoeslag 331,22 euro. Dat bedrag wordt maandelijks uitbetaald door de uitbetaler van het Groeipakket.

De ondersteuningstoeslag kan je niet combineren met een

 • PAB
 • inkomensvervangende tegemoetkoming
 • integratietegemoetkoming
 • verblijf in een door Kind en Gezin erkend centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning (CKG)
 • verblijf in een MFC of in een medisch pedagogisch instituut (MPI) van het GO! onderwijs
 • internering in een jeugdgevangenis, opname in een afdeling tot bescherming van de maatschappij of in een forensisch psychiatrisch centrum, georganiseerd door de federale overheid

Voor wie is de ondersteuningstoeslag

Woon je in Vlaanderen? Dan heb je automatisch recht op de ondersteuningstoeslag als:

 • je kind recht heeft op 12 punten of meer op de medisch-sociale schaal voor de zorgtoeslag
 • je kind niet wordt ondersteund door een multifunctioneel centrum (MFC) via niet-rechtstreeks toegankelijke hulp
 • je kind geen PAB heeft

Woon je in Brussel? Dan krijg je de ondersteuningstoeslag niet automatisch. Je kan de ondersteuningstoeslag aanvragen als je al een toeslag op de kinderbijslag voor een kind met een handicap ontvangt via een Brusselse uitbetaler. De ondersteuningstoeslag vraag je per brief of per e-mail aan bij één van de vijf Vlaamse uitbetalers van het Groeipakket.

Wat kan je betalen met een BOB of de ondersteuningstoeslag

Je mag ermee betalen wat je wil. Je hoeft geen overeenkomsten af te sluiten of facturen en rekeninguittreksels bij te houden.

Wat kan je bijvoorbeeld betalen?

 • rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)
 • reguliere diensten zoals poetshulp via dienstencheques, een dienst voor gezinszorg, een vervoersmaatschappij voor aangepast vervoer

Lid van Onafhankelijk Leven?
Contacteer onze advieslijn

De advieslijn is gratis voor al onze betalende leden. Onze deskundige advieslijnmedewerkers staan alle werkdagen voor je klaar: telefonisch en per mail. Op woensdag is er een avondpermanentie.