Overslaan en naar de inhoud gaan
Advieslijn 03 808 22 99

Onze doelen

Om de vijf jaar nemen we ons strategisch beleidsplan onder de loep. Hierin staan onze doelstellingen en acties die bijdragen aan ons grootste doel: ervoor zorgen dat mensen met een handicap vrij en doordacht kunnen beslissen hoe, waar, wanneer en door wie ze ondersteund worden.

Onze missie

Onafhankelijk leven streeft naar een inclusieve samenleving waaraan alle mensen met een handicap kunnen deelnemen. Een samenleving waarin mensen met een handicap volwaardige burgers zijn die zelf kiezen hoe ze hun leven willen leiden. Een samenleving die zich aanpast aan mensen met een handicap. Niet andersom.

Onze visie

Onafhankelijk Leven komt op voor de rechten van mensen met een handicap.

 • Als sociale beweging pleiten we voor de naleving van het VN-verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap. We voeren actie, sensibiliseren en wegen op het beleid. Zo ijveren we voor een wereld waarin mensen met en zonder handicap gelijkwaardig samenleven.
 • Als bijstandsorganisatie zijn we expert in persoonsvolgende financiering. We geven mensen met een handicap deskundig advies bij de keuze, organisatie en administratie van hun ondersteuning. Zo kunnen mensen met een handicap hun budget optimaal inzetten. Onze dienstverlening versterkt mensen met een handicap zodat ze hun recht op keuzevrijheid, autonomie en inclusie kunnen waarmaken.

Zo pakken we dat aan

Met onze acties maken we een inclusieve samenleving mogelijk:

 • We laten onze stem horen bij beleidsmakers en politici. We zorgen voor parlementaire debatten en geven advies aan de overheid.
 • Onze ambassadeurs tonen wat mensen met een handicap kunnen bereiken. En waar de drempels liggen.
 • Via getuigenissen sensibiliseren we de samenleving. Mensen met een handicap willen hetzelfde als iedereen. En dat is volledig normaal.

Onze 6 strategische doelstellingen (2021-2025)

Voor 2021-2025 willen we dat

 1. De Vlaamse samenleving de meerwaarde erkent van inclusie, keuzevrijheid, eigen regie en kwaliteit van bestaan voor mensen met een handicap.
 2. Mensen met een handicap een onafhankelijk leven kunnen uitbouwen omdat het Vlaams beleid dat mee mogelijk maakt.
 3. Onze ervaringsdeskundige vrijwilligers de samenleving sensibiliseren en mensen met een handicap en hun omgeving inspireren en weerbaar maken.
 4. Mensen met een handicap weerbaarder zijn op het vlak van eigen regie, keuzevrijheid en kwaliteit van bestaan dankzij het aanbod van Onafhankelijk Leven.
 5. Onafhankelijk Leven een stabiele organisatie is dankzij een stevige basiswerking.
 6. Er financiële stabiliteit en continuïteit is door diversificatie van inkomsten.

Op de hoogte blijven

Wil je in detail weten wat we in de komende jaren willen bereiken? Abonneer je op onze maandelijkse nieuwsbrief of lees ons beleidsplan.