Overslaan en naar de inhoud gaan
Advieslijn 03 808 22 99

Mijn kind wordt meerderjarig

De inhoud van deze pagina is bijgewerkt op 27 juni 2024.

Waar moet je rekening mee houden als je kind een PAB heeft en 18 jaar wordt? En wanneer kan je van een PAB of MFC naar een PVB overstappen? We leggen het voor je uit.

PAB

Vanaf 18 jaar wordt je kind zelf budgethouder, behalve als er een bewindvoerder of een zorgvolmacht is.

Verandert de budgethouder?

  • De lopende overeenkomsten moeten opnieuw worden opgemaakt op naam van de budgethouder.

Verandert de budgethouder niet? De ouders worden bijvoorbeeld aangesteld als bewindvoerder over persoon en goederen? Dan verandert er voor het PAB niks. De zichtrekening en de overeenkomsten blijven op naam van de ouders.

TIP! Wil je meer weten over bewindvoering en zorgvolmacht? Bekijk het webinar ‘Kiezen tussen bewindvoering of zorgvolmacht’ van De Ouders vzw. Het webinar is gratis voor ouders. De kortingscode vind je terug in de gesloten Facebook-groep De Ouders, 'mijn kind, bijzonder kind'.

Overgang naar PVB

Heeft je kind een PAB? Of maakt je kind gebruik van ondersteuning in een multifunctioneel centrum (MFC) of GES+-voorziening? Dan heb je onder bepaalde voorwaarden recht op een PVB na jeugdhulp.

Wat is een PVB na jeugdhulp

Normaal gezien krijgen mensen niet onmiddellijk een PVB na hun aanvraag. De regering maakt niet genoeg geld vrij om iedereen binnen een redelijke termijn het budget te geven waar die recht op heeft. Daarom bestaat er een wachtlijst.

Maar bij PVB na jeugdhulp is dat anders. Dankzij PVB na jeugdhulp kan je je ondersteuning verderzetten.

Heb je al een PAB? Of maak je gebruik van ondersteuning in een MFC of GES+-voorziening? Dan krijg je na de aanvraagprocedure PVB een deel van je PVB zonder eerst op een wachtlijst te komen. Dat is je PVB na jeugdhulp.

LET OP! Je krijgt je PVB na jeugdhulp niet automatisch. Je moet altijd eerst de volledige aanvraagprocedure PVB doorlopen.

De hoogte van je PVB na jeugdhulp wordt bepaald door:

  • hoeveel gebruik je maakte van een MFC of GES+-voorziening
  • de hoogte van je huidige PAB

Heb je na de aanvraagprocedure PVB recht op een hoger PVB dan je PVB na jeugdhulp? Dan krijg je je PVB na jeugdhulp onmiddellijk, maar kom je voor de ‘meervraag’ op de wachtlijst terecht in één van de drie prioriteitengroepen.

Is je toegewezen PVB lager of gelijk aan je PVB na jeugdhulp? Dan krijg je onmiddellijk je volledige PVB.

Van PAB naar PVB

Vanaf 17 jaar kan je een PVB aanvragen. Het PVB kan wel pas ten vroegste worden toegekend op 18 jaar.

LET OP! Je PAB wordt alleen zonder onderbreking omgezet naar een PVB na jeugdhulp als je de volledige PVB-aanvraag voltooit vóór je 22e verjaardag. Te laat? Dan heb je in de periode tussen je 22e verjaardag en de terbeschikkingstelling van het PVB geen budget. Start dus minstens één jaar voor je 22e verjaardag met de aanvraag.

LET OP! Soms lijkt het PVB na jeugdhulp lager dan het PAB. Dat komt omdat je bij PVB beheerskosten krijgt op het budget dat je in cash besteedt bij niet-vergunde zorgaanbieders. Mét beheerskosten is het PVB na jeugdhulp even hoog als het PAB.

Combineer je je PAB met dagopvang in een MFC? Dan wordt je PVB na jeugdhulp berekend op het PAB én op het aantal dagen dagopvang in het MFC.

Van MFC of GES+ naar PVB

Ook als je ondersteuning krijgt in een multifunctioneel centrum (MFC) of centrum voor ernstige gedrags- en emotionele stoornissen (GES+-voorziening), kom je in aanmerking voor een PVB na jeugdhulp.

Er zijn wel voorwaarden. Je moet op het moment van de aanvraag én in het kalenderjaar van de terbeschikkingstelling van het PVB na jeugdhulp ondersteuning krijgen in een MFC of GES+-voorziening.

Het PVB na jeugdhulp wordt ten vroegste toegekend op 1 juli van het jaar dat je 21 wordt. Je start dus best een jaar daarvoor met de aanvraag.

Je PVB na jeugdhulp wordt berekend op de ondersteuning die je kreeg van het MFC of de GES+-voorziening in de twee jaren vóór de terbeschikkingstelling van het PVB na jeugdhulp.

TIP! Krijg je een PVB na jeugdhulp en wil je verder gebruikmaken van de ondersteuning in het MFC? Je kan die ondersteuning betalen met je PVB op voorwaarde dat je eerst een overeenkomst afsluit met het MFC.

Lid van Onafhankelijk Leven?
Contacteer onze advieslijn

De advieslijn is gratis voor al onze betalende leden. Onze deskundige advieslijnmedewerkers staan alle werkdagen voor je klaar: telefonisch en per mail. Op woensdag is er een avondpermanentie.