Overslaan en naar de inhoud gaan
Advieslijn 03 808 22 99

Multifunctioneel centrum

De inhoud van deze pagina is bijgewerkt op 21 mei 2024.

Heeft je kind een handicap en zoek je ondersteuning in de vorm van begeleiding, dagopvang of verblijf? Dan kan je terecht bij een MFC, een voorziening voor kinderen en jongeren. Daarvoor moet je eerst een aanvraag doen bij de intersectorale toegangspoort.

Wat is een MFC

Een multifunctioneel centrum (MFC) is een voorziening van het VAPH voor kinderen en jongeren tot 21 jaar (uitzonderlijk tot 25 jaar).

Je vindt een overzicht van alle multifunctionele centra op de website van het VAPH.

Bij een MFC kan je terecht voor:

 • verblijf (internaat)
 • dagopvang
 • begeleiding

Je kan kiezen voor één vorm van ondersteuning of voor een combinatie.

LET OP! Wil je een beroep doen op een MFC? Dan moet je eerst een aanvraag indienen bij de intersectorale toegangspoort van het agentschap Opgroeien. Neem contact op met een multidisciplinair team om je te helpen met de aanvraag. Heb je dat (nog) niet gedaan? Dan kan je terecht bij een aanbieder van rechtstreeks toegankelijke hulp.

Verblijf

Verblijf betekent dat je kind ’s nachts in het MFC blijft slapen. Het MFC biedt ook ’s ochtends en ’s avonds ondersteuning.

Je kind kan zowel voor lange periodes in het MFC verblijven (internaat) of voor korte periodes (kortverblijf).

Dagopvang

Er zijn twee soorten dagopvang:

 1. Gaat je kind overdag naar school? Dan kan je een beroep doen op schoolaanvullende dagopvang (voor- en naschoolse opvang). Het MFC geeft voor en na (en soms ook tijdens) de schooluren handicapspecifieke ondersteuning om de ontwikkeling van je kind te stimuleren.
 2. Gaat je kind niet naar school? Dan kan je een beroep doen op schoolvervangende dagopvang (dagbesteding). Het MFC geeft tijdens de schooluren handicapspecifieke ondersteuning als alternatief voor de school.

Je kan de twee soorten dagopvang combineren. Je kind gaat bijvoorbeeld van maandag tot woensdag naar school. Voor en na school en op woensdagnamiddag gaat je kind naar de schoolaanvullende dagopvang in het MFC. En op donderdag en vrijdag gaat je kind niet naar school, maar wel naar de schoolvervangende dagopvang in het MFC.

Begeleiding

Je kan het MFC ook inschakelen voor psychosociale ondersteuning of ADL-assistentie. De begeleiding duurt telkens 1 à 2 uur. De medewerker van het MFC komt naar je thuis (mobiele begeleiding) of jij komt naar het MFC (ambulante begeleiding).

Kostprijs

Je betaalt een persoonlijke bijdrage aan het MFC.

De bedragen voor de persoonlijke bijdrage liggen vast en worden elk jaar aangepast aan de index. Hoeveel persoonlijke bijdrage je maximum betaalt, hangt af van:

 • de leeftijd van je kind
 • de soort ondersteuning die je kind krijgt in het MFC
 • het bedrag van het Groeipakket (en het bedrag van de inkomensvervangende en integratietegemoetkoming voor jongeren vanaf 18 jaar)

LET OP! Heeft je kind een persoonlijke-assistentiebudget (PAB)? Dan hangt de kostprijs af van de manier waarop je ondersteuning krijgt in het MFC: via inkopen of via de combinatieregeling.

Een MFC betalen met een PAB

Ondersteuning inkopen

Heeft je kind een PAB en wil je een beroep doen op een MFC voor verblijf, dagopvang of begeleiding? Sluit eerst een overeenkomst met het MFC. Je kan daarvoor de modelovereenkomst gebruiken van het VAPH. Die overeenkomst registreer je bij het VAPH onder het type ‘voor kortdurend verblijf in een multifunctioneel centrum’ of ‘met een multifunctioneel centrum voor dagondersteuning’ of ‘met een vergunde zorgaanbieder voor mobiele, ambulante en groepsbegeleiding’.

Het aantal dagen, nachten en begeleidingen dat je met je PAB mag inkopen is beperkt tot:

 • 155 dagen dagopvang
 • 155 nachten kortverblijf
 • 104 begeleidingen

LET OP! Doe je ook een beroep op ondersteuning bij een vergunde zorgaanbieder, een groenezorginitiatief, een ouderinitiatief, een buitenlandse voorziening of een voorziening die is erkend binnen het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin? Je mag in totaal niet meer dan 155 dagen, 155 nachten en 104 begeleidingen betalen met je PAB. Koop je toch meer in? Dan verlies je je PAB. Ook als je die extra ondersteuning met eigen centen betaalt.

Combinatieregeling

Heb je een PAB en doe je een beroep op dagopvang in het MFC? Dan heb je, naast inkopen, nog een tweede mogelijkheid: de combinatieregeling. Het VAPH vergoedt het MFC dan rechtstreeks. Je ontvangt dus geen facturen voor de ondersteuning. Het VAPH vermindert je PAB volgens het aantal dagdelen dat je kind een beroep doet op het MFC.

Voorbeeld: Je hebt een PAB van 52.707,58 euro. Je combineert het PAB met 10 dagdelen per week. Je PAB wordt verminderd met 17.850,51 euro. Je houdt 34.857,07 euro over om andere ondersteuning te betalen.

LET OP! Je kan alleen gebruikmaken van de combinatieregeling als je geen dagopvang inkoopt in het MFC. En omgekeerd.

Ook als je met de combinatieregeling werkt, sluit je een overeenkomst af met het MFC. Je kan daarvoor de modelovereenkomst gebruiken van het VAPH.

Je kan maximum 10 dagdelen (= halve dagen) schoolaanvullende of schoolvervangende dagopvang combineren met je PAB.

Je laat via het combinatieformulier aan het VAPH weten met hoeveel dagdelen per week je je PAB combineert. Het VAPH berekent op basis daarvan met hoeveel budget je PAB wordt verminderd.

Hoe vul je het combinatieformulier in? Via de tabel geef je voor een periode van minstens vier opeenvolgende weken door hoeveel dagdelen je kind naar het MFC gaat en of het gebruikmaakt van schoolaanvullende of schoolvervangende dagopvang. Als je geen einddatum invult, loopt de combinatie door tot de laatste dag van het PAB.

Periode ( van .. / .. / .. tot en met .. / .. / .. ) Aantal dagdelen (maximaal 10) Schoolaanvullende of schoolvervangende dagopvang

6/1/2022 - 30/6/2022

8

Schoolaanvullend

1/7/2022 - 31/08/2022

2

Schoolaanvullend

1/9/2022 - ...

8

Schoolaanvullend

TIP! Sinds 2024 zet het VAPH de combinatie voor de zomermaanden juli en augustus automatisch op 0 dagdelen. Toch kan je in juli en augustus gebruik blijven maken van de dagopvang in het MFC. Je hebt in de zomermaanden dus meer budget om aan andere zorg en ondersteuning te besteden.

Lid van Onafhankelijk Leven?
Contacteer onze advieslijn

De advieslijn is gratis voor al onze betalende leden. Onze deskundige advieslijnmedewerkers staan alle werkdagen voor je klaar: telefonisch en per mail. Op woensdag is er een avondpermanentie.