Overslaan en naar de inhoud gaan
Advieslijn 03 808 22 99

Aanvraagprocedure

De inhoud van deze pagina is bijgewerkt op 25 april 2024.

De aanvraagprocedure voor een PVB bestaat uit verschillende stappen. Op basis van je aanvraag beslist het VAPH op hoeveel budget je jaarlijks recht hebt en hoe dringend je vraag is.

Aanvraag

Om een PVB aan te vragen, doorloop je 3 stappen:

  1. Breng je vraag in kaart.
  2. Dien een ondersteuningsplan in.
  3. Laat een multidisciplinair verslag opmaken.

Je mag vanaf 17 jaar met de aanvraag beginnen, maar je kan het PVB ten vroegste vanaf 18 jaar krijgen.

Stap 1: Breng je vraag in kaart

Start je met de aanvraag? Breng op voorhand in kaart welke ondersteuning je nodig hebt. Als je dat niet doet, bestaat de kans dat het VAPH je nood aan ondersteuning te laag inschat en dat je een te laag budget krijgt toegekend.

Heb je hulp nodig om je vraag in kaart te brengen? Vraag hulp aan iemand die je goed kent. Of doe een beroep op een Dienst Ondersteuningsplan of de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds.

TIP! Gebruik het assistentierooster van Onafhankelijk Leven. Hoe dat werkt? Je noteert voor minstens drie weken op welke momenten en bij welke taken of activiteiten je hulp nodig hebt. Dit kan zijn bij huishoudelijke taken, verplaatsingen, vrije tijd, communicatie... Na die drie weken tel je op hoeveel uren assistentie je per taak of activiteit nodig had. Zo krijg je een goed idee van hoeveel ondersteuning je wekelijks gemiddeld nodig hebt.

Stap 2: Dien een ondersteuningsplan in

Als je een goed zicht hebt op welke ondersteuning je nodig hebt, vul je het ondersteuningsplan in. Daarin verduidelijk je je zorgvraag.

Lees hier meer over het opstellen van je ondersteuningsplan.

Keurt het VAPH je ondersteuningsplan goed? Dan moet je binnen de 5 maanden na goedkeuring een multidisciplinair verslag indienen.

Stap 3: Laat een multidisciplinair verslag opstellen

Laat een multidisciplinair verslag opstellen door een multidisciplinair team, zoals dat van je ziekenfonds. Dit verslag mag je niet zelf opstellen.

Het multidisciplinair team gebruikt het zorgzwaarte-instrument (ZZI) om je zorgzwaarte in te schatten. Ze vergelijken je nood aan ondersteuning en permanentie met anderen. Ze vermelden in het verslag ook hoe dringend je vraag naar ondersteuning is.

Lees hier meer over het multidisciplinair verslag.

Beoordeling van je vraag

Na het doorlopen van alle stappen beslist de Vlaamse toeleidingscommissie (VTC) over je erkenning als persoon met handicap (als je die erkenning nog niet had) en over de dringendheid van je vraag.

Je ontvangt een brief van het VAPH. Daarin staat de voorlopige beslissing over:

Ben je het niet eens met de voorlopige beslissing? Dien dan binnen 30 dagen na ontvangst van de voorlopige beslissing aangetekend een verzoekschrift tot heroverweging in bij het VAPH. Motiveer hierin helder waarom een tweede onderzoek nodig is.

De heroverwegingscommissie (HOC) zal je verzoek tot heroverweging behandelen en neemt een definitieve beslissing. Als je niet akkoord gaat met de definitieve beslissing, kan je binnen de 3 maanden beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank.

Sneller een budget nodig

Is je situatie erg dringend? In sommige situaties kan je sneller of zelfs onmiddellijk een PVB krijgen.

Een hoger budget nodig

Sta je op de wachtlijst voor een PVB, maar werd je situatie dringender? Bijvoorbeeld omdat je omgeving minder ondersteuning kan geven? Of heb je al een PVB, maar heb je een hoger budget nodig? Bijvoorbeeld omdat je handicap zwaarder werd? Dan kan je een herziening aanvragen. Die aanvraag verloopt zoals een gewone PVB-aanvraag. Je dient dus opnieuw een ondersteuningsplan in en je laat een nieuw multidisciplinair verslag opmaken. Daarin verduidelijk je wat er veranderd is aan je situatie en wat de gevolgen zijn.

Als je op de wachtlijst staat voor een PVB en een herziening aanvraagt, vervangt de nieuwe aanvraag je oude aanvraag. Als je prioriteitengroep verandert, kom je met een nieuwe aanvraagdatum op de wachtlijst in die nieuwe prioriteitengroep.

LET OP! Sta je op de wachtlijst voor een PVB en wil je enkel een herziening aanvragen van de prioriteitengroep? Dan is het niet nodig om je aanvraag volledig opnieuw te doen. Je multidisciplinair team (MDT) moet alleen een nieuwe checklist prioritering indienen.

Terwijl je wacht

De Vlaamse Overheid maakt te weinig middelen vrij om iedereen meteen het PVB te geven waar die recht op heeft. Je krijgt je budget dus niet onmiddellijk, maar je komt eerst op de wachtlijst terecht. Heb je ondersteuning nodig terwijl je wacht op je PVB? We maakten een overzicht van diensten waar je terecht kan zonder budget.

Lid van Onafhankelijk Leven?
Contacteer onze advieslijn

De advieslijn is gratis voor al onze betalende leden. Onze deskundige advieslijnmedewerkers staan alle werkdagen voor je klaar: telefonisch en per mail. Op woensdag is er een avondpermanentie.