Overslaan en naar de inhoud gaan
Advieslijn 03 808 22 99

Vergunde zorgaanbieder

De inhoud van deze pagina is bijgewerkt op 11 april 2024.

Heb je een PAB of PVB en wil je dag- of woonondersteuning? Eén-op-één? Of in groep? Dan kan je terecht bij een vergunde zorgaanbieder, een voorziening voor budgethouders.

Wat is een vergunde zorgaanbieder

Een vergunde zorgaanbieder (VZA) is een voorziening die erkend of vergund is door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) voor mensen met een persoonsvolgend budget (PVB).

Ook met een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) kan je in een VZA beperkt ondersteuning krijgen. Met een PAB mag je maximum 155 dagen en 155 nachten inkopen en maximum 104 mobiele of ambulante begeleidingen.

Heb je een (vermoeden van) handicap, maar geen budget? Dan kan je terecht bij een aanbieder van rechtstreeks toegankelijke hulp.

Er zijn vier vormen van ondersteuning. Je kan kiezen voor één vorm of voor een combinatie.

 1. Groepsondersteuning overdag of ’s nachts: dag- en woonondersteuning
 2. Eén-op-één ondersteuning: praktische, psychosociale en globale ondersteuning
 3. Begeleid werken
 4. Oproepbare permanentie

Op Zorgwijs kan je eenvoudig zoeken naar een VZA. Filteren doe je op type handicap, ondersteuningsvorm en je regio.

Kostprijs

Er zijn twee soorten kosten bij een VZA:

 • Ondersteuningskost
 • Woon- en leefkosten

De ondersteuningskost betaal je met je PAB of PVB. De woon- en leefkosten moet je met privémiddelen betalen.

Er zijn geen vaste prijzen voor de ondersteuningskost. De prijs hangt af van:

 • Het type ondersteuning: één-op-één ondersteuning is bijvoorbeeld duurder dan ondersteuning in groep.
 • De hoeveelheid ondersteuning: zeven dagen ondersteuning is duurder dan vijf dagen.
 • Je zorgzwaarte: je zorgzwaarte geeft de VZA een idee van hoeveel ondersteuning en toezicht je nodig hebt. Hoe hoger je zorgzwaarte, hoe hoger de prijs.

Wil je weten hoeveel het jou gaat kosten? Vraag een offerte. Akkoord met de offerte? Dan legt de VZA de afspraken en prijs vast in een individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO). Ga je niet akkoord? Dan kan je de prijs bespreken, maar de VZA is niet verplicht om die te verlagen. Als jullie er niet samen uitkomen, kan je een andere VZA zoeken (bijvoorbeeld via Zorgwijs) of je ondersteuning anders regelen (bijvoorbeeld met persoonlijke assistentie).

Een vergunde zorgaanbieder betalen met je PAB of PVB

Wil je ondersteuning inkopen bij een VZA? Sluit dan vooraf een individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) af met afspraken over de ondersteuning en kostprijs.

Het VAPH stelde een model-IDO op. Onafhankelijk Leven werkte hier samen met andere partners aan mee. Deze model-IDO is helder en juridisch sluitend. Je bent niet verplicht om die te gebruiken, maar we raden dat wel aan. Meer over de model-IDO lees je hier.

Betalen met een PVB

Heb je een PVB? Dan registreer je de IDO op MijnVAPH onder het type ‘met een door het VAPH vergunde zorgaanbieder’.

Je kan je ondersteuning in cash of in voucher betalen.

 • Cash? De prijs is uitgedrukt in euro. Je ontvangt elke maand een factuur. Die factuur betaal je met je PVB-rekening. De kosten dien je zelf in bij het VAPH.
 • Voucher? De prijs is uitgedrukt in punten. Als je in voucher betaalt, krijg je geen factuur. Het VAPH vergoedt de VZA rechtstreeks.

Als een VZA duur personeel heeft, is voucher vaak goedkoper dan cash. Hoe komt dat?

 • Als je in cash betaalt, moet je de loonkost van het personeel mee betalen. Personeel met een hoge anciënniteit is duurder dan personeel met een lage anciënniteit. De personeelskost wordt ook jaarlijks duurder door de stijgende anciënniteit en de loonindexering.
 • Als je in voucher betaalt, dan blijft je kostprijs gelijk als je je ondersteuning niet wijzigt. Het VAPH betaalt de (stijgende) loonkost van het personeel.

Betalen met een PAB

Heb je een PAB? Dan registreer je de IDO op MijnVAPH onder het type ‘met een vergunde zorgaanbieder voor kortdurende dag- en woonondersteuning’ of onder het type ‘met een vergunde zorgaanbieder voor mobiele, ambulante en groepsbegeleiding’.

Je kan de ondersteuning alleen in cash betalen. De kostprijs is uitgedrukt in euro en je ontvangt maandelijks een factuur. Die factuur betaal je met je PAB-rekening. De kosten dien je zelf in bij het VAPH.

Je rechten en plichten bij een vergunde zorgaanbieder

De VZA moet je rechten als gebruiker garanderen. Het VAPH bundelde alle rechten en plichten bij een VZA. Elke IDO bevat ook verplicht een document met de collectieve rechten en plichten.

Respecteert de VZA je rechten en plichten niet? Ga in gesprek met de VZA. Als dat niet helpt, kan je de klachtenprocedure volgen:

 • Stap 1: Klacht indienen bij de directie van je VZA
 • Stap 2: Klacht indienen bij de interne klachtencommissie van de VZA
 • Stap 3: Klacht indienen bij de klachtendienst van het VAPH

Lid van Onafhankelijk Leven?
Contacteer onze advieslijn

De advieslijn is gratis voor al onze betalende leden. Onze deskundige advieslijnmedewerkers staan alle werkdagen voor je klaar: telefonisch en per mail. Op woensdag is er een avondpermanentie.