Overslaan en naar de inhoud gaan
Advieslijn 03 808 22 99

Hoe betaal ik met mijn PVB?

De inhoud van deze pagina is bijgewerkt op 26 april 2024.

Het PVB is een budget dat je krijgt van het VAPH om zorg en ondersteuning te betalen. De kosten die je met het PVB betaalt, moet je verantwoorden aan het VAPH. We leggen je uit hoe je dat doet.

Cash versus voucher

Het PVB kan je inzetten in cash of in voucher.

 • Cash: Je betaalt je ondersteuning met het geld van een aparte zichtrekening, je PVB-rekening. Je registreert de overeenkomsten en kosten zelf.
 • Voucher: Je betaalt je ondersteuning vanuit je PVB, maar door te kiezen voor een voucher stort het VAPH het afgesproken budget onmiddellijk door naar de zorgaanbieder. Je hoeft dus zelf geen overeenkomst of kosten te registreren.

Je kan vergunde zorgaanbieders en bijstandsorganisaties zowel in cash als in voucher betalen. Alle andere zorgaanbieders zoals persoonlijke assistenten, vrijwilligers, poetshulp en taxibedrijven kan je alleen in cash betalen.

Sluit een overeenkomst

Ga op zoek naar een zorgaanbieder om je te ondersteunen. Gevonden? Sluit daar eerst een schriftelijke overeenkomst mee af met.

Een overeenkomst moet gegevens over de budgethouder, zorgaanbieder en ondersteuning bevatten. Je vindt in de PVB-bestedingsregels terug wat er juist moet in staan. Zonder goedgekeurde overeenkomst mag je de zorgaanbieder niet met je PVB betalen.

Heeft je zorgaanbieder geen eigen overeenkomst? Vraag een modelovereenkomst via de advieslijn.

Wil je een overeenkomst afsluiten met een vergunde zorgaanbieder? Lees hier meer over de overeenkomst met een vergunde zorgaanbieder.

Registreer de overeenkomst

Betaal je je zorgaanbieder in cash? Dan registreer je de gegevens van je schriftelijke overeenkomst binnen de 4 maanden na de startdatum van de overeenkomst bij het VAPH op MijnVAPH of via het formulier ‘Een overeenkomst registreren voor de besteding van uw persoonsvolgend budget'.

LET OP! Het is niet voldoende om je schriftelijke overeenkomst door te sturen naar het VAPH. Je moet je overeenkomst registreren via het e-loket MijnVAPH of via het formulier.

Registreer je je overeenkomst meer dan 4 maanden na de startdatum? Dan kan je de kosten die je meer dan 4 maanden geleden maakte, niet betalen met je budget.

Voorbeeld: Je sluit een overeenkomst af op 1 april. Je moet de overeenkomst ten laatste registreren op 31 augustus. Maar je registreert de overeenkomst pas op 1 oktober. Dan kan je alleen de kosten terugbetaald krijgen vanaf 1 mei. De kosten die je maakte in april moet je met eigen centen betalen.

Betaal je in voucher? Dan registreert je zorgaanbieder de overeenkomst voor jou.

Het VAPH kijkt daarna of je de ondersteuning mag betalen met je PVB. Zolang je overeenkomst niet is goed- of afgekeurd, staat je overeenkomst ‘in aanvraag’. Keurt het VAPH je overeenkomst goed? Dan komt de overeenkomst in de lijst met goedgekeurde overeenkomsten op MijnVAPH te staan.

TIP! Kreeg je een brief van het VAPH met de melding dat je overeenkomst niet in orde is? Of moet je extra informatie aan het VAPH bezorgen? Bel of mail de advieslijn. We helpen je graag verder en als het moet, bellen we het VAPH voor je.

Betaal je kosten met de PVB-rekening

Als je overeenkomst is goedgekeurd, kan de zorgaanbieder starten met je ondersteuning te bieden.

 • Betaal je in voucher? Dan regelt je zorgaanbieder de betaling rechtstreeks met het VAPH. Je moet zelf niks doen.
 • Betaal je in cash? Dan ontvang je voor de ondersteuning van de zorgaanbieder facturen. Die facturen betaal je met het terugvorderbaar voorschot (TVV) op je PVB-rekening.

Het TVV is géén deel van je budget, maar een financiële buffer om facturen mee te betalen. Waarom is er een TVV? Het VAPH stort je budget nooit rechtstreeks op een budgetrekening, maar betaalt gemaakte kosten terug tot de hoogte van je budget. Je kan dus pas een kost indienen nadat je de factuur eerst zelf betaalde. Dankzij het TVV moet je dat niet met je eigen geld doen. Als je stopt met je PVB, moet je het TVV terugbetalen aan het VAPH.

Het TVV is gelijk aan 3/12 van je budget dat je in cash wil besteden. Zorg ervoor dat er genoeg geld op je PVB-rekening staat om alle facturen voor de komende 2 tot 3 maanden te betalen. Als het TVV bijna op is, is het tijd om je laatste kosten in te dienen. Het VAPH zal die kosten dan terugbetalen op de PVB-rekening, zodat je TVV weer aangevuld is. Zo kan jij de volgende facturen weer betalen.

TIP! Kreeg je een verhoging van je PVB? Of ga je meer in cash inzetten en minder in voucher (of omgekeerd)? Je kan het terugvorderbaar voorschot zelf aanpassen. Dat kan via MijnVAPH of via het formulier “Melding van wijzigingen in verband met het persoonsvolgend budget”.

Kreeg je pas een PVB en ga je in cash besteden? Lees hier hoe je het TVV opvraagt.

Dien de kosten in

Heb je facturen betaald met de PVB-rekening? Dan moet je nu die kosten indienen. Dat doet je via MijnVAPH of via de kostenstaat. Binnen de 30 kalenderdagen nadat je de kosten indiende, stort het VAPH het bedrag van je ingediende kosten terug op je PVB-rekening.

Het VAPH stort je kosten terug totdat je je volledige PVB hebt opgebruikt. Overschrijd je je budget? Dan betaalt het VAPH die kosten niet meer terug. Je ontvangt een brief met daarin het bedrag van de overschrijding. Dat bedrag stort je met privémiddelen op je PVB-rekening zodat je TVV weer volledig is.

Voorbeeld: Je hebt een budget van 20.000 euro. Je dient voor 21.000 euro aan kosten in. Je overschrijdt je budget met 1.000 euro. Je stort 1.000 euro van je privérekening naar de PVB-rekening.

LET OP! Je moet alle kosten van een bepaald kalenderjaar uiterlijk op 1 april van het daaropvolgende jaar bij het VAPH indienen. Voor kosten gemaakt in 2024 is de deadline 1 april 2025. Vraag bij je zorgaanbieder om ontbrekende facturen voor de deadline te bezorgen, want kosten die je na de deadline indient moet je met eigen centen betalen, behalve als je kan aantonen dat:

 • de budgethouder gedurende de volledige maand maart voltijds opgenomen was (bijvoorbeeld in het ziekenhuis of psychiatrische instelling).
 • de factuur te laat is door de afrekening van het cashbudget. Dat kan bijvoorbeeld als je overstapt naar een budget in voucher of bij het overlijden van de budgethouder.

Vrij besteedbaar deel

Een deel van je PVB kan je vrij besteden. Dat wil zeggen dat je geen facturen of rekeninguittreksels moet kunnen voorleggen.

Het vrij besteedbaar deel (VBD) is een vast bedrag. Dat bedrag hangt af van de hoogte van je budget.

 • Heb je een budget van maximum 34,810000 punten? Dan bedraagt je vrij besteedbaar deel 1.800 euro per jaar.
 • Heb je een budget van minstens 34,810001 punten? Dan bedraagt je vrij besteedbaar deel 3.600 euro per jaar.

LET OP! Het is een deel van je totale budget. Het komt er niet bovenop. Heb je je volledige budget nodig om zorg in te kopen? Dan kan je het VBD niet opvragen.

Het VBD is bedoeld om extra kosten, gerelateerd aan je ondersteuning, te betalen. Enkele voorbeelden van deze extra kosten zijn:

 • het parkeer- of toegangsticket van een assistent
 • een maaltijd van de assistent die met je meegaat op restaurant
 • de verblijfskost van de assistent die met je mee is op vakantie
 • de bankkosten van je PVB-rekening

Je vraagt het VBD op via MijnVAPH of via de kostenstaat. Het VAPH stort het VBD binnen de 30 kalenderdagen op je PVB-rekening. Daarna mag je het VBD overschrijven naar een privérekening.

TIP! Besteed je je budget alleen in voucher en wil je het VBD opvragen? Open een aparte zichtrekening waarop je het VBD zal ontvangen. De eerste keer vraag je het VBD op via het formulier 'Opvragen vrij besteedbaar deel van het persoonsvolgend budget'. Voeg een bewijs van de bank toe dat je de zichtrekening opende. Is er een bewindvoerder of (zorg)volmacht? Voeg dan ook het vonnis van de vrederechter of de volmacht toe. Daarna kan je het VBD jaarlijks opvragen via MijnVAPH of via de kostenstaat.

Werken met MijnVAPH

Wil je snel en eenvoudig overeenkomsten registreren en kosten indienen? Dat kan via het e-loket MijnVAPH.

Bekijk het webinar ‘Hoe gebruik je het e-loket MijnVAPH?’. Je leert niet alleen hoe je een nieuwe overeenkomst registreert en facturen en creditnota’s indient. We geven je ook handige tips over hoe je het e-loket kan gebruiken om je budgetplanning op te volgen.

Lid van Onafhankelijk Leven?
Contacteer onze advieslijn

De advieslijn is gratis voor al onze betalende leden. Onze deskundige advieslijnmedewerkers staan alle werkdagen voor je klaar: telefonisch en per mail. Op woensdag is er een avondpermanentie.