Overslaan en naar de inhoud gaan
Advieslijn 03 808 22 99

Verkiezingen 2024: Hoog tijd om de rechten van mensen met een handicap te respecteren

Opinie vr 01 maart 2024, door Lore Van Welden

Op 9 juni 2024 kiezen we een nieuwe Vlaamse en federale regering. Binnen de sector handicap zijn de uitdagingen enorm. Onafhankelijk Leven roept de beleidsmakers op om snel werk te maken van een toekomstplan waarin de rechten van mensen met een handicap een centrale plaats krijgen.

Memorandum

Het aantal mensen met een handicap zal blijven groeien. Door betere medische zorg overleven meer mensen ongelukken en complicaties bij de geboorte. Ook leven mensen met een handicap nu langer. Elk jaar neemt hun aantal met 3% toe.

Maar is onze samenleving hier wel op voorbereid? Er zijn veel letterlijke en figuurlijke drempels om te kunnen deelnemen aan de samenleving. Gebouwen zijn niet toegankelijk, het openbaar vervoer is niet goed afgestemd, en als je veel zorg nodig hebt, moet je eerst een beroep doen op familie en vrienden. Er staan duizenden mensen op de wachtlijst voor een persoonsvolgend budget. En ouders van kinderen met een handicap moeten dagelijks strijden om hun kind dezelfde kansen te geven als andere kinderen.

Onderzoek toont nochtans aan dat het goed is om kinderen met een handicap van jongs af aan te laten leren, spelen en leven midden in de samenleving. Dat bevordert niet alleen de rechten en ontwikkelingskansen van kinderen met een handicap, maar maakt de hele samenleving rijker. Kinderen met en zonder handicap die samen opgroeien, vinden het als volwassenen evident om inclusief te leven.

Mensenrechten

Het VN-verdrag over de rechten van mensen met een handicap is klaar en duidelijk: alle mensen met een handicap hebben recht op een leven midden in de samenleving. De overheid moet er alles aan doen om hen daarbij te ondersteunen. Ons land moet nog veel doen om dit te realiseren. Onafhankelijk Leven vraagt alle beleidsmakers om samen te werken aan een toekomstplan voor een inclusieve samenleving," zegt Dave Ceule, directeur van Onafhankelijk Leven.

Onafhankelijk Leven schreef in aanloop naar de verkiezingen een memorandum aan alle politieke partijen waarin we onze belangrijkste eisen en aanbevelingen op een rijtje zetten:

  • Maak en voer een toekomstplan uit voor een inclusieve samenleving.
  • Baseer het beleid op mensenrechten. Mensen met een handicap hebben dezelfde rechten als iedereen. Mensen met een handicap hebben niet alleen zorg nodig.
  • Hervorm en vereenvoudig waar nodig het systeem van persoonsvolgende financiering. En los de wachtlijsten op.
  • Zorg voor genoeg ondersteunende diensten en persoonlijke assistenten voor een inclusief leven. Neem ook maatregelen om mantelzorgers te ontlasten.
  • Start met inclusie op jonge leeftijd. Voer volwaardige persoonsvolgende financiering in voor minderjarigen.

Wachtlijsten

Ondanks inspanningen van de huidige regering wachten meer dan 17.000 volwassenen op een persoonsvolgend budget. Sommigen wachten al 20 jaar.

De mensen op de wachtlijst zijn ingedeeld in drie groepen. In prioriteitengroep 1 krijg je deze legislatuur binnen de 18 maanden een budget, maar in prioriteitengroep 2 en 3 is er vandaag geen perspectief.

Minderjarigen

Ook bij minderjarigen zijn er wachtlijsten voor een persoonlijke-assistentiebudget. 1.500 gezinnen wachten. De Vlaamse meerderheid beloofde in het regeerakkoord persoonsvolgende financiering voor minderjarigen in te voeren, maar deed dit niet.

Investeer in inclusie

Een persoonsvolgend budget is belangrijk voor keuzevrijheid en autonomie, maar is maar één puzzelstuk. De hele samenleving moet veranderen. Er moeten maatregelen komen in het onderwijs, op de arbeidsmarkt, in de vrije tijd, bij het openbaar vervoer, de zorg...

"Onafhankelijk Leven wil dat politici uit alle beleidsdomeinen en -niveaus samenwerken aan een inclusieplan. Voldoende financiering hiervoor is cruciaal, maar de maatschappelijke return van deze investering in de rechten van mensen met een handicap zal groot zijn. Een inclusieve samenleving is waardevol voor alle mensen, met of zonder handicap," besluit Dave Ceule.