Overslaan en naar de inhoud gaan
Advieslijn 03 808 22 99

Beheerskosten stijgen opnieuw naar 11,94 %

Ondersteuning di 20 februari 2024, door Lien Mentens

Begin dit jaar oordeelde de Raad van State niet alleen dat de actualisering van de persoonsvolgende budgetten in strijd is met de Grondwet. Het arrest vernietigt ook de wetgeving die aan de basis ligt van de daling van de beheerskosten. Daardoor stijgen de beheerskosten opnieuw van 10,35% naar 11,94%. We leggen je uit wat dat betekent voor jouw budget.

Beheerskosten

Wat zijn beheerskosten

Heb je een persoonsvolgend budget (PVB) en besteed je je budget volledig of gedeeltelijk in cash bij niet-vergunde zorgaanbieders zoals vrijwilligers, persoonlijke assistenten, poetshulp of taxibedrijven? Dan krijg je boven op dat budget beheerskosten. Laat je niet misleiden door het woord ‘kosten’. Het kost je niets, maar je krijgt juist extra budget. Dat kan je gebruiken om extra zorg en ondersteuning in te kopen.

Van 10,35% naar 11,94%

In 2021 daalden de beheerskosten van 11,94% naar 10,35%. Het arrest van de Raad van State van 8 januari 2024 vernietigt de wetgeving die aan de basis ligt van die daling.

Wat betekent dat voor je budget?

  • Vanaf 2024 stijgen de beheerskosten opnieuw naar 11,94%.
  • Besteedde je je budget in 2021, 2022 en 2023 volledig of gedeeltelijk in cash bij niet-vergunde zorgaanbieders? Dan krijg je het verschil in beheerskosten binnenkort uitbetaald op je budgetrekening. Je hoeft niet te verantwoorden wat je met dat bedrag doet. Facturen of rekeninguittreksels zijn dus niet nodig.

Opgelet! Je budgetlijn inclusief beheerskosten op MijnVAPH toont voorlopig nog je budget met 10,35% beheerskosten. Het VAPH past de budgetlijnen binnenkort aan.

Voorbeeld: Je hebt een budget van 47,37 punten. Dat komt in 2024 overeen met 47.594,53 euro. Als je alleen in cash besteedt bij niet-vergunde zorgaanbieders, dan krijg je op je volledige budget beheerskosten. Op MijnVAPH toont je budgetlijn inclusief beheerskosten voorlopig een totaalbedrag van 52.520,56 euro. Dat stijgt binnenkort naar 53.277,32 euro.

Vragen? Contacteer de advieslijn

Heb je een vraag over het arrest van de Raad van State of de beheerskosten? Bel de advieslijn op het nummer 03 808 22 99 of stuur een mail naar advies@onafhankelijkleven.be.