Advieslijn 03 808 22 99

Raad van State vernietigt actualisering PVB-budgetten

Geschreven op di 9 januari, 2024 door Lore Van Welden in de categorie Opinie

Raad van State vernietigt actualisering PVB-budgetten

De Raad van State oordeelde op 8 januari 2024 dat de actualisering van de persoonsvolgende budgetten (PVB) in strijd is met de Grondwet. Voor veel mensen zorgde dit voor een daling van hun PVB. Het scherpe arrest van de Raad van State bevestigt dat de bescherming aanzienlijk verminderd is door de actualisering en niet te rechtvaardigen is. De Vlaamse regering moet door het arrest de budgetdalingen rechtzetten.

Onafhankelijk Leven vraagt om dit onmiddellijk te doen en daarvoor extra middelen vrij te maken.

Snel gevolg geven aan de uitspraak 

“Onafhankelijk Leven trok drie jaar geleden al aan de alarmbel. We waarschuwden de Vlaamse regering dat de actualisering van de PVB-budgetten voor heel wat mensen een schending van hun recht op ondersteuning is. Vzw Grip trok naar de Raad van State en haalde gelijk”, zegt Dave Ceule van Onafhankelijk Leven.

“Onafhankelijk Leven roept de Vlaamse regering op om onmiddellijk gevolg te geven aan de uitspraak van de Raad van State. Mensen die getroffen werden door een budgetdaling moeten hun beloofde budget krijgen met terugwerkende kracht,” voegt Dave Ceule, directeur van Onafhankelijk Leven eraan toe.

Hogere budgetten ongemoeid laten

Voor een kleinere groep mensen zorgde de actualisering voor een hoger budget. Onafhankelijk Leven vraagt de Vlaamse regering om dit ongemoeid te laten. Deze mensen hebben de afgelopen jaren hun zorg en ondersteuning uitgebouwd op basis van hun huidig PVB. Het rechttrekken van een onrechtvaardige situatie mag niet leiden tot nieuw onrecht. Minister van Welzijn Hilde Crevits heeft aangegeven dit verzoek te willen inwilligen.

“Ongeveer 2.200 mensen met een handicap hebben minder persoonsvolgend budget gekregen dan hen eerst was toegewezen en dat moeten we rechtzetten, omdat de Raad van State ons op dat punt terugfluit”, vertelde bevoegd minister Hilde Crevits in het Vlaams Parlement. “Maar 700 mensen met een handicap kregen door het zopas vernietigde besluit net een hoger budget dan eerst voorzien. Ik ga van niemand geld afpakken. Ik wil dus snel in een juridische basis voorzien om die hogere budgetten in stand te houden.”

Wat betekent de actualisering?

Sinds 17 maart 2020 worden PVB-budgetten ingedeeld in 24 budgetcategorieën, terwijl dat er daarvoor 12 waren. De uitbreiding van de budgetcategorieën ging samen met een nieuwe manier om de zorgzwaarte te bepalen. Op zich een verbetering, maar veel mensen waren al vóór 17 maart 2020 ingeschaald volgens de oude methode. De overheid had oorspronkelijk beloofd dat deze mensen hun budget volgens de oude budgetbepaling zouden krijgen.

Deze belofte werd niet nagekomen. Wie via de oude methode ingeschaald werd onder één van de 12 oude budgetcategorieën, wordt bij de terbeschikkingstelling van het PVB artificieel ondergebracht in één van de 24 nieuwe categorieën, wat meestal resulteert in een lager PVB dan oorspronkelijk beloofd.  Een minderheid kreeg wel het beloofde bedrag of meer.

De overheid beargumenteert dat mensen met een gelijke zorgzwaarte een gelijk budget moeten krijgen en dat daarom de nieuwe manier van budgetbepaling wordt toegepast op de oude dossiers van vóór maart 2020.

Dave Ceule merkt echter op dat hoewel gelijke zorgzwaarteprofielen gelijke budgetten moeten krijgen, de actualisering geen gelijke behandeling is. “Deze mensen werden niet via de nieuwe zorgzwaartemethodiek ingeschaald. De getroffen mensen werden louter op papier verschoven van oude budgetcategorieën naar nieuwe categorieën, met nadelige gevolgen.”

Extra middelen vrijmaken om dit recht te zetten

“De kunstmatige omzettingen hebben een zware impact op de ondersteuning van mensen met een handicap. Onafhankelijk Leven is tevreden dat de Raad van State dit erkent en de actualisering van de PVB’s nu vernietigt. De Vlaamse regering moet extra middelen vrijmaken om dit recht te zetten,” besluit Dave Ceule.

Correctiefase 2 en deelbudgetten

Deze uitspraak van de Raad van State gaat enkel over de groep mensen die hun oorspronkelijk beloofde budget zag dalen of stijgen door de actualisering van de budgetcategorieën. 

Mensen die een lager budget kregen door correctiefase 2 (CF2) vallen hier niet onder. De deelbudgetten op zich worden ook niet vernietigd door de Raad van State. Dat is natuurlijk jammer. Toch vinden we het arrest een goed signaal naar de Vlaamse regering toe, een stap in de goede richting om de noden van mensen met een handicap serieus te nemen en zo ook te begroten.

De deelbudgetten blijven dus helaas overeind zonder perspectief. Veel mensen die een deelbudget kregen, zijn trouwens ook getroffen door de actualisering. Ze zagen hun deelbudget dus dalen of stijgen.

Vragen? 

Heb je vragen over de actualisering van de persoonsvolgende budgetten? Bel de advieslijn op het nummer 03 808 22 99 of stuur een mailtje naar advies@onafhankelijkleven.be

< Terug naar nieuwsoverzicht

Lid worden

Als lid van Onafhanklijk Leven vzw geniet je van interessante voordelen.

Ontdek de voordelen

Ontvang onze laatste nieuwtjes

Door jouw gegevens in te vullen, ga je akkoord met onze privacy policy.

Volg ons via social media

Klik hier en praat met ons mee

  • LinkedIn
  • LinkedIn
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Akkoord