Overslaan en naar de inhoud gaan
Advieslijn 03 808 22 99

Verkiezingen 2024: Wat willen de politieke partijen doen voor mensen met een handicap?

Ondersteuning ma 26 februari 2024, door Lore Van Welden

Op 9 juni 2024 kiezen we nieuwe beleidsmakers op Vlaams, federaal en Europees niveau. Wat staat er op het spel voor kinderen en volwassenen met een handicap? Onafhankelijk Leven en De Ouders organiseren op 29 februari 2024 een webinar waarin Vlaamse partijen hun visie delen. VRT-journaliste Goedele Devroy legt hen het vuur aan de schenen.

Politiek

De rechten van mensen met een handicap: stand van zaken

Jammer genoeg worden de rechten van kinderen en volwassenen met een handicap onvoldoende gerespecteerd. Ze krijgen niet altijd de ondersteuning waar ze recht op hebben, worden vaak uitgesloten en kunnen niet volwaardig deelnemen aan de samenleving.

Onafhankelijk Leven en De Ouders vinden dat alle beleidsniveaus en beleidsdomeinen nauwer moeten samenwerken. De verschillende overheden moeten samen één concreet actieplan opstellen. Dit plan moet ervoor zorgen dat mensen met en zonder handicap samen kunnen leren, wonen, werken en leven in een inclusieve samenleving.

Zijn er de laatste jaren dan geen stappen vooruit gezet? Zeker wel. Zo was de invoering van de persoonsvolgende financiering (PVF) in 2017 een belangrijke verwezenlijking. Het nieuwe systeem betekende een boost voor de zelfregie en autonomie van mensen met een handicap. Al zijn bijsturingen nodig: het systeem is te complex en de lange wachtlijsten blijven een doorn in het oog.

De huidige Vlaamse regering leverde een behoorlijke inspanning door het aantal mensen dat wacht in prioriteitengroep 1, zogenaamd de meest dringende groep, weg te werken. Maar 17.000 volwassenen met een handicap wachten nog steeds op hun broodnodige persoonsvolgend budget. Onaanvaardbaar.

Ook voor minderjarigen deed de regering een inhaalbeweging. Vandaag hebben 1.800 gezinnen een persoonlijke-assistentiebudget (PAB), het dubbele van het begin van de legislatuur. Toch wachten honderden gezinnen nog op een PAB, vooral die gezinnen die inclusie nastreven. Een volwaardig persoonsvolgend systeem voor minderjarigen zou een grote vooruitgang zijn, maar de regering kwam die belofte uit het regeerakkoord niet na.

Ondanks stappen in de goede richting, is er dus nog een lange weg te gaan. Er is bovendien meer nodig dan alleen maar verbeteringen op vlak van persoonsvolgende financiering.

Een echte inclusieve samenleving vereist maatregelen op alle vlakken: onderwijs, werk, toegankelijkheid, mobiliteit, vrije tijd, ondersteunende diensten, wonen, enzovoort.

Webinar: Wat willen de politieke partijen doen voor mensen met een handicap?

Hoe willen politieke partijen al deze uitdagingen aanpakken in de volgende legislatuur? Ontdek het tijdens het webinar van Onafhankelijk Leven en De Ouders op 29 februari.