Overslaan en naar de inhoud gaan
Advieslijn 03 808 22 99

Persoonsvolgende financiering ook voor minderjarigen essentieel

Opinie di 21 mei 2024, door Lore Van Welden

De huidige Vlaamse regering beloofde in haar regeerakkoord om persoonsvolgende financiering (PVF) in te voeren voor minderjarigen met een handicap. Onafhankelijk Leven is diep ontgoocheld dat deze belofte is gebroken. Een volwaardig PVF-systeem blijft een belangrijke hefboom voor zelfregie, keuzevrijheid en inclusie.

Onafhankelijk Leven Gent De Punt 240403 010

Het decreet 'Vroeg en Nabij'

Het Vlaamse parlement heeft op de valreep van deze legislatuur het decreet ‘Vroeg en Nabij’ goedgekeurd. Dit decreet legt de basisprincipes vast van een meer geïntegreerd jeugd- en gezinsbeleid. ‘Vroeg en Nabij’ bepaalt hoe de dienst- en hulpverlening aan kinderen, jongeren en gezinnen er in de toekomst gaat uitzien.

“Onafhankelijk Leven kreeg van het kabinet van de Welzijnsminister meermaals te horen dat PVF minderjarigen een plek zou krijgen binnen de uitrol van ‘Vroeg en Nabij’. In het goedgekeurde decreet wordt echter met geen woord gerept over persoonsvolgende financiering voor minderjarigen met een handicap. Aan het einde van de legislatuur stellen we vast dat het regeerakkoord op dat vlak dode letter bleef,” zegt Dave Ceule, directeur van Onafhankelijk Leven.

Het decreet ‘Vroeg en Nabij’ benadrukt het belang van zelfregie, inclusie en het recht op kansrijk opgroeien. Hulpverlening moet plaatsvinden in de vertrouwde omgeving van kinderen en hun gezinnen. 

Onze teleurstelling is dan ook groot dat PVF voor minderjarigen met een handicap geen plaats heeft gekregen in het decreet. Een volwaardig PVF-systeem is immers het middel bij uitstek om deze fundamentele principes waar te maken,” zegt Dave Ceule.

Gezinnen aan het stuur

Bij meerderjarigen met een handicap is persoonsvolgende financiering in 2017 ingevoerd. Als volwassene krijg je je eigen middelen (PVB) en beslis je zelf hoe je die inzet. In een thuiscontext, in een voorziening of een combinatie van beide.

Ouders van een kind met een handicap hebben vandaag veel minder keuzevrijheid en mogelijkheden. Ofwel kies je voor een persoonlijk assistentiebudget (PAB), ofwel voor een traject in een multifunctioneel centrum (MFC). Met hulp van een PAB kunnen gezinnen assistentie voorzien in de thuiscontext. Alleen is het voor gezinnen die kiezen voor een inclusief traject vaak jarenlang wachten op een budget. Door een gebrek aan ondersteuning zijn ze bijgevolg vaak gedwongen om over te gaan tot een verblijf in een MFC.

“Wij blijven pleiten voor een volwaardig persoonsvolgend systeem omdat gezinnen zo een beroep kunnen doen op een breed spectrum van zorg en ondersteuning zowel in de thuiscontext als via een MFC. Zo blijven gezinnen aan het stuur van hun eigen traject, een streefdoel van Vroeg en Nabij.”

PVF: kiezen voor de toekomst 

Door te investeren in kinderen met een handicap bevordert men inclusie in de samenleving. Dankzij de juiste ondersteuning krijgen kinderen de kans om deel te nemen aan inclusief onderwijs, aan vrijetijdsactiviteiten en aan alle andere aspecten van de samenleving. Kinderen met en zonder handicap samen laten opgroeien, zorgt ervoor dat de ingenieurs, architecten en beleidsmakers van de toekomst automatisch rekening houden met de noden van mensen met een handicap. 

Bovendien is Onafhankelijk Leven ervan overtuigd dat er op lange termijn zeker een return on investment is. Door kinderen met een handicap de juiste ondersteuning te bieden, kunnen ze later mogelijk actief deelnemen aan de arbeidsmarkt.

Inclusie vraagt sectoroverschrijdend beleid

Onafhankelijk Leven ondersteunt de basisprincipes uit ‘Vroeg en Nabij’. Maar de evolutie naar een inclusieve samenleving vraagt een sectoroverschrijdende aanpak. Kinderen en jongeren met een handicap moeten net als iedereen kunnen deelnemen aan de samenleving. Om dat te realiseren, is meer nodig dan dit decreet. Onafhankelijk Leven roept de volgende regering op om werk te maken van PVF voor minderjarigen met een handicap, om de wachtlijsten aan te pakken en een inclusief onderwijs te realiseren.

De oproep tot PVF voor minderjarigen met een handicap is één van de kerneisen van Onafhankelijk Leven in ons verkiezingsmemorandum.