Overslaan en naar de inhoud gaan
Advieslijn 03 808 22 99

Persoonlijke assistenten: een grote meerwaarde, maar moeilijk te vinden

Nieuws vr 31 mei 2024, door Dave Ceule

Mensen met een handicap die thuis wonen, doen vaak een beroep op persoonlijke assistentie voor de dagelijkse ondersteuning. Een nieuwe bevraging van Onafhankelijk Leven bevestigt het grote belang van persoonlijke assistenten, maar ook dat ze moeilijk te vinden zijn op de arbeidsmarkt.

Onafhankelijk Leven Gent De Punt 240403 330

We vroegen onze leden naar hun ervaringen met persoonlijke assistenten. Hoe zoek je een assistent? Hoe makkelijk is het om iemand te vinden? Voor welke taken en ondersteuning gebruik je een persoonlijke assistent?

Essentieel voor een zelfstandig en inclusief leven

Mensen die een assistent hebben, vinden dit vaak een grote meerwaarde.

Dankzij een assistent:

  • “kan ik zelfstandig leven, wonen en werken”
  • “is er vrije tijd voor de mantelzorger om even op adem te komen”
  • “kan ik meer dingen ondernemen”
  • “kan ik nu eigen keuzes maken en beslissingen nemen; mijn leven in handen nemen”

Onze leden schakelen persoonlijke assistenten vooral in voor praktische hulp, vervoer en begeleiding bij dagelijkse activiteiten.

Bijna 70% van de bevraagden gaf aan dat ze een assistent zoeken en vinden via hun eigen netwerk. 25% maakt gebruik van de VDAB-website. We zien ook een combinatie tussen de VDAB-website en zorgwijs.be.

Je kan een assistent zelf in dienst te nemen met een sociaal secretariaat of je werken via interim, deeleconomie, een takenovereenkomst of vrijwilligers. Onze leden geven aan dat ze vaak een combinatie doen tussen deeleconomie, interim en vrijwilligers. Een kleine helft is zelf werkgever en heeft een persoonlijke assistent in dienst.

Lastige zoektocht

De zoektocht naar een persoonlijke assistent loopt niet altijd even vlot. Bijna de helft van de leden zoekt nog steeds naar een assistent. Mensen die wel al een assistent hebben, moesten hier vaak maanden op wachten.

Een grote meerderheid geeft aan dat het loon dat ze een assistent kunnen bieden, eigenlijk te laag is. Als je een ervaren assistent hebt, moet je eigenlijk ook meer loon betalen voor anciënniteit (jarenlange ervaring). Maar het beschikbare persoonsvolgende budget (PVB) groeit niet mee met die anciënniteit, waardoor het moeilijk is om een aantrekkelijk loon te bieden.

“De verloning is te laag en we kunnen geen aantrekkelijk contract bieden met vooruitzichten en extralegale voordelen.”

Het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een handicap erkent het belang van persoonlijke assistentie als middel voor zelfbeschikking en deelname aan de samenleving. De Vlaamse overheid voorziet vandaag middelen voor begeleidend personeel bij vergunde zorgaanbieders, waaronder vergoedingen voor anciënniteit en flexibele uren. Maar mensen met een handicap die zelfstandig leven en een beroep doen op persoonlijke assistentie, ontvangen geen extra financiële compensaties.

Onafhankelijk Leven vraagt de toekomstige regeringen om deze ongelijke behandeling aan te pakken door het werk van persoonlijke assistenten beter te ondersteunen en daarvoor de nodige middelen vrij te maken.