Advieslijn 03 808 22 99

Invloed op het beleid

Onafhankelijk Leven vzw is naast een bijstandsorganisatie ook een sociale beweging. Wij verdedigen al meer dan 30 jaar de belangen van mensen met een handicap. Onafhankelijk Leven ligt aan de basis van het persoonsvolgend budget. Wij sensibiliseren de maatschappij zodat mensen met een handicap er écht bij horen.

Ons beleidswerk is vooral gericht op het Vlaamse beleid voor personen met een handicap. De organisatie en de financiering van de zorg en ondersteuning voor mensen met een handicap is een Vlaamse bevoegdheid. Wij willen actief op de politieke besluitvorming wegen zodat Vlaanderen een maatschappij wordt waar elke persoon met een handicap volwaardig deel van uitmaakt.

Wat willen wij

Onafhankelijk Leven wil dat de overheid ervoor zorgt dat mensen met een handicap hun leven kunnen uitbouwen in de samenleving en ze daarbij zoveel als mogelijk zelf de touwtjes in handen kunnen nemen. We willen dat elke persoon met een handicap de zorg en ondersteuning krijgt die hij nodig heeft. Onafhankelijk Leven pleit ervoor dat dit best gebeurt door mensen zelf het budget daarvoor te geven. Dan kunnen ze zelf beslissen welke zorg, assistentie of ondersteuning ze nodig hebben, wie daarvoor zorgt, wanneer, hoe,…

Wie is de overheid

Met “overheid” bedoelen we vooral de Vlaamse regering als geheel en de minister van Welzijn in het bijzonder. Daarnaast heeft Onafhankelijk leven ook zeer veel contacten met het VAPH, het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap. Voor kinderen en jongeren met een handicap heeft ook het agentschap Opgroeien een opdracht. Verder onderhouden wij contacten met Vlaamse parlementsleden, vertegenwoordigers van de vakbonden en de werkgevers. Wij werken geregeld samen met andere organisaties.

Ervaringsdeskundigheid als troef

Onafhankelijk Leven komt op voor iedereen met een handicap en hun netwerk. Dat doen we met veel kennis en expertise over de vele uitdagingen waarvoor mensen met een handicap vandaag nog staan. Daarom zet Onafhankelijk Leven sterk in op ervaringsdeskundigen. Het gaat zowel over professionelen als vrijwilligers en ambassadeurs. Zij geven vanuit hun ervaring en kennis advies aan de overheid. We bieden hen via onze werking kansen aan om sterker te worden in het opkomen voor de rechten van alle mensen met een handicap en mee te bouwen aan een inclusieve samenleving.

Wachtlijsten: een schande voor Vlaanderen

Op dit moment staan ongeveer 15.000 mensen met een handicap op een wachtlijst. Zowel kinderen als volwassenen krijgen vandaag nog steeds de zorg niet waarvan de overheid zelf zegt dat ze daar eigenlijk wel recht op hebben. Dat vinden wij beschamend. Onafhankelijk Leven blijft ervoor vechten dat iedereen met een handicap binnen een redelijke termijn de oplossing krijgt voor zijn zorgnoden.

Hoe werken wij

Het beleidsteam binnen Onafhankelijk Leven bestaat uit 3 medewerkers: Dave Ceule, Wendelien De Baere en Lore Van Welden. Dit team volgt de beleidsontwikkelingen over de financiering van zorg en assistentie op de voet.

De Politieke Raad van Onafhankelijk Leven (POR) ondersteunt het beleidsteam. De POR bestaat uit ongeveer 10 personen die bijna allemaal ervaringsdeskundigen zijn. Naast het beleidsteam zelf zijn er ook vertegenwoordigers van het bestuur en vrijwilligers. De POR komt een tiental keer per jaar samen. Bij belangrijke kwesties bepalen zij  de koers die Onafhankelijk Leven best vaart. Het beleidsteam legt ook verantwoording af over ingenomen standpunten en acties.

Door de samenwerking met de POR maar ook met het team van de Dienstverlening zorgt Onafhankelijk Leven ervoor dat het beleidswerk zoveel als mogelijk afgestemd wordt op wat mensen met een handicap dagelijks ervaren.

Lid worden

Als lid van Onafhanklijk Leven vzw geniet je van interessante voordelen.

Ontdek de voordelen

Ontvang onze laatste nieuwtjes

Door jouw gegevens in te vullen, ga je akkoord met onze privacy policy.

Volg ons via social media

Klik hier en praat met ons mee

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Akkoord