Advieslijn 03 808 22 99

Invloed op het beleid

Onafhankelijk Leven  is naast een bijstandsorganisatie ook een sociale beweging. Wij verdedigen al meer dan 30 jaar de belangen van mensen met een handicap. Onafhankelijk Leven ligt aan de basis van het persoonsvolgend budget. Wij sensibiliseren de maatschappij, zodat mensen met een handicap er écht bij horen.

De organisatie en de financiering van de zorg en ondersteuning voor mensen met een handicap is een Vlaamse bevoegdheid. Daarom richten we ons met ons beleidswerk vooral op het Vlaamse beleid. Wij willen actief wegen  op de politieke besluitvorming, zodat elke persoon met een handicap in Vlaanderen volwaardig deel uitmaakt van de maatschappij.

Wat willen wij

Onafhankelijk Leven wil dat de overheid zorgt dat mensen met een handicap hun leven kunnen uitbouwen in de samenleving. Een leven waarbij mensen met een handicap zoveel mogelijk zelf de touwtjes in handen nemen. We willen dat elke persoon met een handicap de zorg en ondersteuning krijgt die hij nodig heeft. Dit gaat het best, wanneer mensen zelf in handen krijgen en zelf bepalen hoe ze hun budget willen gebruiken. Zo beslissen mensen met een handicap zelf welke zorg, assistentie of ondersteuning ze nodig hebben, wie daarvoor zorgt, wanneer, hoe...

Wie is de overheid

Met “overheid” bedoelen we vooral de Vlaamse regering als geheel en de minister van Welzijn in het bijzonder. Daarnaast heeft Onafhankelijk leven ook zeer veel contacten met het VAPH, het Vlaams Agentschap voor personen met een handicap. Voor kinderen en jongeren met een handicap heeft ook het agentschap Opgroeien een opdracht. Verder onderhouden wij contacten met Vlaamse parlementsleden, vertegenwoordigers van de vakbonden en de werkgevers. Wij werken geregeld samen met andere organisaties.

Ervaringsdeskundigheid als troef

Onafhankelijk Leven komt op voor iedereen met een handicap en hun netwerk. Dat doen we met veel kennis en expertise over de vele uitdagingen waarvoor mensen met een handicap vandaag staan. Onafhankelijk Leven zet sterk in op ervaringsdeskundigen. Het gaat zowel over professionelen als vrijwilligers en ambassadeurs. Zij geven vanuit hun ervaring en kennis advies aan de overheid. We bieden hen vormingen aan, zodat hun zelfvertrouwen groeit, ze sterker staan en ze volmondig opkomen voor de rechten van alle mensen met een handicap.

Wachtlijsten: een schande voor Vlaanderen

Op dit moment staan ongeveer 17.000 mensen met een handicap op een wachtlijst. Dat gaat zowel om kinderen als om volwassenen. Zij krijgen vandaag nog steeds niet de zorg die ze nodig hebben. Bovendien zorg waarvan de overheid erkent dat ze daar recht op hebben. Dat vinden wij beschamend. Onafhankelijk Leven blijft ervoor vechten dat iedereen met een handicap binnen een redelijke termijn een oplossing krijgt voor zijn zorgnoden.

Hoe werken wij

Het beleidsteam binnen Onafhankelijk Leven bestaat uit 4 medewerkers: Dave Ceule, Wendelien De Baere, Lien Mentens en Lore Van Welden. Dit team volgt de beleidsontwikkelingen over de financiering van zorg en assistentie op de voet op.

De Politieke Raad van Onafhankelijk Leven (POR) ondersteunt het beleidsteam. De POR bestaat uit ongeveer 10 personen. Zij zijn bijna allemaal ervaringsdeskundigen. Naast het beleidsteam  zetelen er ook vertegenwoordigers van het bestuur en vrijwilligers. De POR komt een tiental keer per jaar samen. Bij belangrijke kwesties bepalen zij  de koers die Onafhankelijk Leven vaart. Het beleidsteam legt ook verantwoording af over ingenomen standpunten en acties.

Door de samenwerking tussen de POR en het team van de dienstverlening is het beleidswerk van Onafhankelijk Leven afgestemd op de problemen en issues die  mensen met een handicap dagelijks ervaren.

Over tot actie 

Wat als praten niet meer helpt? Dan komen we in actie. We voeren campagne, komen op straat en brengen verhalen in de pers.
Dat doen we allemaal met maar één doel voor ogen: de situatie van mensen met een handicap verbeteren.

Als sociale beweging sensibiliseren we ook de brede samenleving. Zo tonen we wat het is om te leven met een handicap. En dat iedereen, ook mensen met een handicap, recht heeft op een gewoon leven, in de samenleving. Voor onze acties kunnen we rekenen op onze ambassadeurs.

Lid worden

Als lid van Onafhanklijk Leven vzw geniet je van interessante voordelen.

Ontdek de voordelen

Ontvang onze laatste nieuwtjes

Door jouw gegevens in te vullen, ga je akkoord met onze privacy policy.

Volg ons via social media

Klik hier en praat met ons mee

  • LinkedIn
  • LinkedIn
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Akkoord