Advieslijn 03 808 22 99

Het bestuur

De bestaansreden van de Raad van Bestuur

De raad van bestuur van Onafhankelijk Leven vzw werkt volgens een code voor deugdelijk bestuur. De raad van bestuur vindt haar bestaansreden in:

 • Definiëren van visie, missie, beleid en Lange Termijn  strategie die de duurzame structuur, de positionering en de continuïteit van OL waarborgen.
 • Algemeen toezicht en controle op de uitvoering van het beleid/financiële belangen en op de goede werking van de organisatie via de algemeen directeur, wiens bevoegdheden duidelijk zijn beschreven en formeel gedelegeerd.
 • Beslissen over wie waar vertegenwoordiging opneemt op de juiste beleidsniveaus(prioritaire stakeholders)en binnen het middenveld om de OL strategie uit te dragen en het overheidsbeleid te beïnvloeden.

De samenstelling

De Raad van Bestuur is samengesteld uit minimaal 3 en maximaal  9  leden + 1 voorzitter te benoemen uit groep 1  (zie hieronder bij verhoudingen) +  de Algemeen directeur. Gezien de maatschappelijke noodzaak om blijvend de belangen van mensen met een verstandelijke handicap te garanderen kiest de RVB om minimaal 2 leden van de RVB te verkiezen die ouder of vertegenwoordiger zijn van mensen met een verstandelijke handicap.

6 leden van het bestuur zijn kernbudgethouder, iemand met een lange persoonlijke ervaring als budgethouder. Hij heeft zich voorbije jaren ook verdiept in de principes en werking van Onafhankelijk Leven en heeft zich geëngageerd in de Independent Living beweging, in Vlaanderen en/of internationaal. Hij is de bewaker van de visie en de missie van Onafhankelijk Leven.

3 leden maken deel uit van de raad van bestuur door hun noodzakelijke, specifieke expertise.

De competenties van onze bestuurders

Om een deugdelijk bestuur te garanderen worden onze bestuurders enkele competenties verwacht. Deze vindt u hieronder.

De ervaringscompetenties: deskundig, betrokken en onafhankelijk

 1. Deskundig: in staat een degelijk en haalbaar strategisch plan te ontwikkelen, waarin rekening gehouden wordt met de te verwachte budgettaire en maatschappelijke ontwikkelingen en met de verschillende risico’s die dit plan kunnen doorkruisen. Daarnaast moet hij in staat zijn de activiteiten van de directie op te volgen en  indien nodig in te grijpen.
 2. Betrokken: verantwoordelijk om de organisatie doelgericht te laten werken, moet zich inschrijven in het project Onafhankelijk Leven, oog hebben voor de maatschappelijke inbedding van de organisatie, voeling hebben met  de verschillende stakeholders en op gepaste wijze rekening houden met hun belangen.
 3. Onafhankelijk: moet voldoende op onafhankelijke wijze van stakeholders of andere organisaties kunnen optreden (de verschillende machten moeten elkaar in evenwicht houden en worden aangezet tot samenwerking).


De noodzakelijke en specifieke kenniscompetenties:

 • Organisatiedeskundigheid
 • Communicatie en marketing ervaring
 • Ervaring strategische visie bepaling

De gedragscompetenties

 • Met mensen werken: herkent en beloont de bijdrage van andere team leden; toont belangstelling en begrip voor anderen; luistert, ondersteunt en draagt zorg voor anderen; raadpleegt anderen en deelt informatie en expertise met hen; bouwt teamgeest op en legt conflicten bij; past zich op een adequate wijze aan het team aan.
 • Analyseren: analyseert numerieke en verbale gegevens en andere soorten informatie door deze in componenten, patronen en relaties op te delen; gaat op zoek naar aanvullende informatie of een beter begrip van een probleem; neemt rationele besluiten op basis van de beschikbare informatie en analyse; begrijpt dat een bepaald vraagstuk deel kan zijn van een veel groter geheel; deelt de informatie op in componenten, patronen en relaties; komt met werkbare oplossingen voor verschillende problemen.
 • Strategieën en concepten formuleren: werkt strategisch om doelen van de organisatie te bereiken; bepaalt en ontwikkelt strategieën; ontwikkelt positieve en interessante denkbeelden over het toekomstig potentieel van de organisatie; houdt rekening met een breed scala aan aspecten die betrekking hebben op de organisatie.
 • Aanpassen en omgaan met verandering: past zich aan veranderende omstandigheden aan; kan met ambiguïteit omgaan; accepteert nieuwe ideeën en initiatieven voor verandering; past de interpersoonlijke stijl aan om tegemoet te komen aan verschillende mensen of situaties; toont interesse voor nieuwe ervaringen.
 • Ondernemend en sectorgericht denken: blijft op de hoogte van informatie over concurrenten en trends in de sector; identificeert zakelijke mogelijkheden voor de organisatie; houdt de ontwikkelingen binnen de organisatiestructuur in de gaten; toont financieel bewustzijn; beheerst kosten en denkt in termen van winst, verlies en toegevoegde waarde.

Lid worden

Als lid van Onafhanklijk Leven vzw geniet je van interessante voordelen.

Ontdek de voordelen

Ontvang onze laatste nieuwtjes

Door jouw gegevens in te vullen, ga je akkoord met onze privacy policy.

Volg ons via social media

Klik hier en praat met ons mee

 • LinkedIn
 • LinkedIn
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Akkoord