Advieslijn 03 808 22 99

Hoe vraag je een PVB aan?

Hoe vraag je een PVB aan?

Voor je beslist om een persoonsvolgend budget (PVB) aan te vragen, is het goed om na te denken over hoe je je leven vorm wil geven, wat je zelf wil en kan doen maar ook op wie of welke organisatie je beroep kan doen. Kijk ook van wie je vandaag al ondersteuning krijgt; verloopt deze zoals je het wenst of wil je die ondersteuning anders organiseren? Door jezelf deze vragen te stellen kan je jouw vraag duidelijker maken, dat noemen we een vraagverheldering.
Als uit deze vraagverheldering blijkt dat jij intensieve en frequente ondersteuning nodig hebt die er alleen kan komen met extra middelen, vraag dan zeker een persoonsvolgend budget aan.

Een aanvraag voor een PVB bestaat uit verschillende stappen.

STAP 1: Je maakt een ondersteuningsplan

De eerste stap van de aanvraag is het maken van een ondersteuningsplan, hiervoor kan je de antwoorden uit je vraagverheldering zeker gebruiken.

Er zijn drie punten waar je rekening mee moet houden bij het opstellen van een ondersteuningsplan:

 1. Wat zijn de mogelijkheden van jouw natuurlijk netwerk? Hiermee bedoelen we het gezin, familie, buurt, eventuele vrijwilligers, ...? Hoe kan dit netwerk geactiveerd worden of hoe kan er een netwerk rond de persoon tot stand komen? Bedoeling is om zo inclusief mogelijk te kunnen leven.
 2. Welke ondersteuning kan niet door het directe netwerk geboden worden? Zijn er dan reguliere diensten die dit kunnen opnemen: bijv. gezinshulp, poetsdienst, thuisverpleging, ...?
 3. Is er daarnaast nood aan handicapspecifieke ondersteuning die door een VAPH-dienst of –voorziening kan geboden worden (VAPH: Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)?

Een ondersteuningsplan kan je zelf opmaken. Klik hier om aan de slag te gaan. Een uitgebreide handleiding van het VAPH kan je hier vinden.

Maar je kan ook op verschillende manieren geholpen worden bij de opmaak van het ondersteuningsplan:

Het VAPH moet dit ondersteuningsplan goedkeuren.

Terwijl je wacht op deze goedkeuring start je al met stap 2.

STAP 2: Een multidisciplinair verslag laten opmaken

Nu op papier staat welke zorg je nodig hebt, ga je met je ondersteuningsplan (uit stap 1) naar een multidisciplinair team (MDT). Je kan dit al doen terwijl je wacht op de goedkeuring van je ondersteuningsplan. 

Het MDT gaat kijken of de ondersteuning die je vraagt ook echt nodig hebt en ze stellen dan een budgetcategorie voor. Ze doen dit op een objectieve manier.

In sommige gevallen zal het multidisciplinair team je zorgzwaarte meten met het zorgzwaarte-instrument (ZZI).
Het ZZI bestaat uit een gesprek waarin vragen worden gesteld over je mogelijkheden op alle aspecten van het dagelijks leven. De antwoorden op die vragen worden later omgezet in B- en P-waarden. De B-waarde staat voor uw begeleidingsnood en de P-waarde voor uw permanentienood. Die gegevens helpen het multidisciplinair team bij de objectivering van je handicap en ondersteuningsnoden.

Het MDT gaat ook samen met jou na hoe dringend je deze ondersteuning nodig hebt door het invullen van een checklist prioritering.

Hiervoor worden volgende criteria gebruikt:

 • De ondersteuningskloof: het verschil tussen de ondersteuning die je op dit moment hebt (van vrijwilligers tot professionelen) en de ondersteuning die je nodig hebt .
 • De dringendheid: hoe (on)houdbaar is de situatie als je geen budget toegewezen krijgt?
 • De draagkracht van de mantelzorger(s).

Deze criteria worden verder uitgewerkt en jij geeft samen met het MDT aan wat voor jouw situatie van toepassing is. Op basis hiervan word je in één van de drie prioriteitengroepen ingedeeld:

 • Prioriteitengroep 1 zijn de meest dringende dossiers.
 • Prioriteitengroep 2 zijn minder dringend dan prioriteitengroep 1.
 • Prioriteitengroep 3 zijn minder dringend dan prioriteitengroep 2.

De contactgegevens van de MDT's vind je hier.

Heb je reeds een dossier bij een multidisciplinair team, dan kan je zeker bij hen terecht. Dat maakt het zowel voor jou als voor het MDT een stuk makkelijker omdat zij al over een aantal gegevens beschikken.

Je multidisciplinair verslag moet binnen de vijf maanden na de goedkeuring van je ondersteuningsplan PVB ingediend worden bij het VAPH.

STAP 3: Het VAPH beslist

Al de informatie van stap 1 en stap 2 gaan naar het VAPH:

1. Provinciale Evaluatiecommissie (PEC)
Zij beoordelen je erkenning als persoon met een handicap en of je voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een PVB. Is dit het geval, bespreken ze de budgetcategorie die het MDT heeft voorgesteld.

2. Regionale Prioriteitencommissie (RPC)
Zij bespreken de dringendheid van je vraag naar een PVB. Je komt in prioriteitengroep (PG) 1, 2 of 3 terecht. PG 1 zijn volgens het RPC de meest dringende aanvragen, PG 2 minder dringend in vergelijking met PG 1, PG 3 minder dringend in vergelijking met PG 2 en 1.
Deze prioriteitengroepen worden chronologisch opgemaakt volgens datum waarop het VAPH het ondersteuningsplan ontvangt.

Deze beslissingen ontvang je per post van het VAPH met daarin een voorlopige beslissing over:

 • uw erkenning als persoon met een handicap
 • of u voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een persoonsvolgend budget
 • de toegewezen budgetcategorie
 • uw prioriteitengroep

Het VAPH gaat ervan uit dat je akkoord gaat met de genomen beslissingen als je niet reageert op deze beslissing.

Wat als je niet akkoord gaat met (een deel van) de beslissing van het VAPH?

Als je niet akkoord gaat, kan je een verzoekschrift tot heroverweging indienen. Dit moet uiterlijk 30 dagen na het ontvangen van de beslissing. Een andere commissie (de heroverwegingscommissie of HOC) zal je aanvraag opnieuw bespreken  en een advies overmaken aan het VAPH. Het VAPH brengt je dan opnieuw per post op de hoogte van een definitieve beslissing.

Wat als je niet akkoord gaat met deze definitieve beslissing na het advies van de HOC?

Dan kan je een beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement van uw woonplaats. Hiervoor heb je drie maanden de tijd.
Als je niet akkoord gaat met de definitieve beslissing, dan kan je beroep aantekenen bij de Arbeidsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement van uw woonplaats. Hiervoor heb je drie maanden de tijd na het ontvangen van de brief met de definitieve beslissing.

Waar kan ik ondertussen terecht?

De periode tussen de aanvraag en de effectieve toekenning van het PVB kan (te) lang zijn om deze periode geen ondersteuning te hebben.

Wij maakten een overzicht waar je ondertussen terecht kan of beroep op kan doen.

Hoe vraag je een PVB aan? Bekijk het in dit filmpje:

Lid worden

Als lid van Onafhanklijk Leven vzw geniet je van interessante voordelen.

Ontdek de voordelen

Ontvang onze laatste nieuwtjes

Door jouw gegevens in te vullen, ga je akkoord met onze privacy policy.

Volg ons via social media

Klik hier en praat met ons mee

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Akkoord