Advieslijn 03 808 22 99

Nood aan onmiddellijke ondersteuning?

Vraagt je (nieuwe) situatie meteen om een budget? Doe dan een aanvraag voor onmiddellijke ondersteuning. Die procedure gaat veel sneller, waardoor je bijna direct een PVB krijgt. Je komt niet op een wachtlijst terecht. Het VAPH kent in een aantal gevallen automatisch een budget toe. 

Spoedprocedure

Mensen met een snel degeneratieve aandoening hebben onmiddellijk steun nodig. Hun ziekte evolueert zo vlug dat assistentie dringend nodig is.

Je moet 2 documenten invullen om de spoedprocedure op te starten:

 1. Het aanvraagformulier
 2. Een medisch attest van je specialist. 

De spoedprocedure is alleen mogelijk als je ziekte in een jaar of minder sterk gevorderd is:

 • Je kan niet meer zelfstandig eten.
 • Je kan niet meer zelfstandig naar het toilet.
 • Je kan je niet meer zelfstandig wassen en aankleden.
 • Je kan niet meer zelfstandig opstaan en je verplaatsen.
 • Je hebt kunstmatige beademing en continu toezicht nodig.

Mensen van 18 tot en met 20 jaar krijgen met spoed een PVB als ze lijden aan:

 • een neuromusculaire aandoening. Ze zijn in behandeling in een neuromusculair referentiecentrum (NMRC).
 • een stofwisselingsziekte (metabole ziekte). Ze zijn in behandeling in een centrum voor metabole aandoeningen (CEMA).

Mensen die ouder zijn dan 21 jaar krijgen met spoed een PVB als ze lijden aan:

 • MSA (multisysteematrofie),
 • PLS (primaire lateraalsclerose),
 • CBD (corticobasale degeneratie),
 • ALS (amyotrofe lateraalsclerose),
 • laaggradig astrocytoom (graad II),
 • PSP (progressieve supranucleaire verlamming),
 • anaplastisch hooggradig astrocytoom (graad III),
 • PMA of PSMA (progressieve (spino)musculaire atrofie),
 • hooggradig glioblastoma (graad IV) dat qua evolutieve kenmerken aansluit bij graad III.

Noodprocedure

Vanaf 1 februari 2023 vervangt de noodprocedure de procedure noodsituatie en de procedure maatschappelijke noodzaakDeed je vóór 1 februari 2023 een aanvraag via de procedure noodsituatie of de procedure maatschappelijke noodzaak? Dan werkt het VAPH je aanvraag af volgens de 'oude' procedure.

Wanneer kan je de noodprocedure aanvragen?

 1. Je integriteit of de integriteit van je sociaal netwerk (familie, vrienden en kennissen) is ernstig bedreigd of geschonden.
 2. Die bedreiging of schending van de integriteit heeft een specifieke oorzaak:
 • Een belangrijk deel van de zorg en ondersteuning vanuit je sociaal netwerk is recent, plots en onverwacht weggevallen. Bijvoorbeeld door een overlijden, een echtscheiding of een uithuiszetting. Of omdat je handicap plots en onverwacht erger is geworden en je sociaal netwerk je niet langer voldoende kan ondersteunen.
 • Er is sprake van actuele en ernstige zelfverwaarlozing doordat je lange tijd geen sociaal netwerk hebt dat je zorg en ondersteuning kan bieden.
 • Er is sprake van actueel en ernstig fysiek, psychisch of seksueel misbruik in de relatie tussen jezelf en je sociaal netwerk.
 • Er is sprake van actuele en ernstige fysieke of psychische verwaarlozing in de relatie tussen jezelf en je sociaal netwerk.

     3. Er zijn geen andere oplossingen binnen je sociaal netwerk of binnen de reguliere
           hulpverlening.

Om een PVB aan te vragen via de noodprocedure, moet je het formulier Aanvraag van een tijdelijk persoonsvolgend budget via de noodprocedure invullen. Als het VAPH je nog niet kent als een mens met een handicap of je vraagt voor het eerst een PVB aan, dan moet je ook een Gemotiveerd attest van een tijdelijk persoonsvolgend budget via de noodprocedure laten invullen door een arts naar keuze.

Als je voldoet aan de voorwaarden van de noodprocedure, krijg je na de aanvraag onmiddellijk 6 maanden steun.

Is je situatie blijvendBezorg dan het formulier ‘Aanvraag van een persoonsvolgend budget na een noodprocedure’ binnen de 20 weken aan het VAPH. Krijg je opnieuw een goedkeuring? Vervolledig dan je PVB-aanvraag door een ondersteuningsplan en multidisciplinair verslag op te maken.

NAH-procedure

Is binnenkort je revalidatie van een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of verlamming aan de vier ledematen (tetraplegie) achter de rug? En kan je niet naar huis? Volg dan de NAH-procedure. Wordt die goedgekeurd, dan ga je voltijds naar een voorziening en krijg je vlug een budget.

Voor wie?

De NAH-procedure is een optie als je:

 • Door je nood aan ondersteuning niet naar huis kan.
 • Jonger bent dan 65 jaar bij het ontstaan van de handicap.
 • Op het moment van je aanvraag in een revalidatiecentrum zit.
 • Ernstige gezondheidsproblemen hebt door je NAH of door een hoog ruggenmergletsel (aan nekwervel C4 of hoger).

Hoe?

De NAH-procedure verloopt in 6 stappen:

 1. Ga na of je in aanmerking komt.
 2. Bezorg het aanvraagformulier aan je provinciaal VAPH-kantoor.
 3. Laat je revalidatiearts het medisch attest invullen. Bezorg het aan je provinciaal VAPH-kantoor
 4. Laat je zorgzwaarte in kaart brengen door een multidisciplinair team
 5. Het VAPH gaat na of je aan alle voorwaarden voldoet.
 6. Binnen de 12 maanden na de goedkeuring, moet je je ondersteuningsplan indienen bij het VAPH. 

Je spoedaanvraag werd goedgekeurd?

Als het VAPH beslist dat je onmiddellijk ondersteuning krijgt, sluit je een overeenkomst met een zorgvoorziening voor voltijdse opvang. Het VAPH betaalt die voorziening rechtstreeks. Was je nog niet erkend als mens met een handicap? Dan is ook dat in orde gebracht.

Binnen 12 maanden na de goedkeuring, moet je een ondersteuningsplan voor je PVB indienen bij het VAPH. Zo zet je je spoedondersteuning om in een definitief PVB. Dat budget besteed je dan zoals je zelf wilt.

Vragen?

Denk je dat je in aanmerking komt voor een PVB met spoed? Of heb je er vragen over? Contacteer de advieslijn, onze medewerkers helpen je verder. 

Lid worden

Als lid van Onafhanklijk Leven vzw geniet je van interessante voordelen.

Ontdek de voordelen

Ontvang onze laatste nieuwtjes

Door jouw gegevens in te vullen, ga je akkoord met onze privacy policy.

Volg ons via social media

Klik hier en praat met ons mee

 • LinkedIn
 • LinkedIn
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Akkoord