Advieslijn 03 808 22 99

Nood aan onmiddellijke ondersteuning?

Vraagt je (nieuwe) situatie meteen om een budget? Doe dan een aanvraag voor onmiddellijke ondersteuning. Die procedure gaat veel sneller, waardoor je bijna direct een PVB krijgt. Je komt niet op een wachtlijst terecht. Het VAPH kent in een aantal gevallen automatisch een budget toe. 

Spoedprocedure

Mensen met een snel degeneratieve aandoening hebben onmiddellijk steun nodig. Hun ziekte evolueert zo vlug dat assistentie dringend nodig is.

Je moet 2 documenten invullen om de spoedprocedure op te starten:

 1. Het aanvraagformulier
 2. Een medisch attest van je specialist. 

De spoedprocedure is alleen mogelijk als je ziekte in een jaar of minder sterk gevorderd is:

 • Je kan niet meer zelfstandig eten.
 • Je kan niet meer zelfstandig naar het toilet.
 • Je kan je niet meer zelfstandig wassen en aankleden.
 • Je kan niet meer zelfstandig opstaan en je verplaatsen.
 • Je hebt kunstmatige beademing en continu toezicht nodig.

Mensen van 18 tot en met 20 jaar krijgen met spoed een PVB als ze lijden aan:

 • een neuromusculaire aandoening. Ze zijn in behandeling in een neuromusculair referentiecentrum (NMRC).
 • een stofwisselingsziekte (metabole ziekte). Ze zijn in behandeling in een centrum voor metabole aandoeningen (CEMA).

Mensen die ouder zijn dan 21 jaar krijgen met spoed een PVB als ze lijden aan:

 • MSA (multisysteematrofie),
 • PLS (primaire lateraalsclerose),
 • CBD (corticobasale degeneratie),
 • ALS (amyotrofe lateraalsclerose),
 • laaggradig astrocytoom (graad II),
 • PSP (progressieve supranucleaire verlamming),
 • anaplastisch hooggradig astrocytoom (graad III),
 • PMA of PSMA (progressieve (spino)musculaire atrofie),
 • hooggradig glioblastoma (graad IV) dat qua evolutieve kenmerken aansluit bij graad III.

Noodsituatie

Wie in een noodsituatie zit, krijgt na de spoedaanvraag onmiddellijk 22 weken steun. Is je situatie blijvend? Dan krijg je automatisch een budget.

Wat ziet het VAPH als een noodsituatie?

 1. De steun uit je sociale netwerk valt weg.
 2. Je krijgt niet (meer) genoeg ondersteuning.
 3. Door een onverwachte gebeurtenis krijg je geen steun meer.
 4. Je sociale netwerk en de reguliere diensten bieden niet genoeg ondersteuning (meer).
 5. Als je niet onmiddellijk hulp krijgt, heeft dat negatieve gevolgen voor de lichamelijke en/of geestelijke integriteit voor jou of je mantelzorger(s).
 6. Op basis van objectieve gegevens verklaart een hulpverlener (bijvoorbeeld een dokter of een maatschappelijk werker) dat je in een noodsituatie zit.

Om een PVB aan te vragen voor een noodsituatie, moet je het formulier Aanvraag van een tijdelijk persoonsvolgend budget via noodsituatie invullen. Als het VAPH jou nog niet kent als een mens met een handicap, dan moet je jouw beperking aantonen met:

 • Een medisch attest (bijvoorbeeld van je dokter).
 • Een attest van een multidisciplinair team (MDT) dat erkend wordt door het VAPH.

Is jouw wettelijk vertegenwoordiger een voogd, provoogd of (voorlopige) bewindvoerder? Voeg dan bij je aanvraag een kopie van het vonnis van de rechtbank.

Maatschappelijke noodzaak

Een PVB met spoed aanvragen is ook mogelijk als er sprake is van misbruik en/of verwaarlozing van de mens met een beperking:

 • Je wordt ernstig fysiek, psychisch of emotioneel verwaarloosd.
 • Je wordt ernstig fysiek, psychisch, emotioneel of seksueel misbruikt.

Het kan natuurlijk ook dat de mens met een handicap zich misdraagt tegenover anderen:

 • De mantelzorger(s) of samenwonende mens(en) wordt ernstig fysiek, psychisch of emotioneel verwaarloosd door de mens met een handicap.
 • De mantelzorger(s) of samenwonende mens(en) wordt ernstig fysiek, psychisch, emotioneel of seksueel misbruikt door de mens met een handicap.

Zit je in zo’n situatie? Dien dan dringend een aanvraag in bij een MDT. Het team vult een checklist prioritering in. Dat is een vragenlijst die aantoont dat het gaat om een spoedprocedure door maatschappelijke noodzaak. De regionale prioriteitencommissie beslist daarna of het PVB onmiddellijk toegekend wordt.

NAH-procedure

Is binnenkort je revalidatie van een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of verlamming aan de vier ledematen (tetraplegie) achter de rug? En kan je niet naar huis? Volg dan de NAH-procedure. Wordt die goedgekeurd, dan ga je voltijds naar een voorziening en krijg je vlug een budget.

Voor wie?

De NAH-procedure is een optie als je:

 • Door je nood aan ondersteuning niet naar huis kan.
 • Jonger bent dan 65 jaar bij het ontstaan van de handicap.
 • Op het moment van je aanvraag in een revalidatiecentrum zit.
 • Ernstige gezondheidsproblemen hebt door je NAH of door een hoog ruggenmergletsel (aan nekwervel C4 of hoger).

Hoe?

De NAH-procedure verloopt in 6 stappen:

 1. Ga na of je in aanmerking komt.
 2. Bezorg het aanvraagformulier aan je provinciaal VAPH-kantoor.
 3. Laat je revalidatiearts het medisch attest invullen. Bezorg het aan je provinciaal VAPH-kantoor
 4. Laat je zorgzwaarte in kaart brengen door een multidisciplinair team
 5. Het VAPH gaat na of je aan alle voorwaarden voldoet.
 6. Binnen de 12 maanden na de goedkeuring, moet je je ondersteuningsplan indienen bij het VAPH. 

Je spoedaanvraag werd goedgekeurd?

Als het VAPH beslist dat je onmiddellijk ondersteuning krijgt, sluit je een overeenkomst met een zorgvoorziening voor voltijdse opvang. Het VAPH betaalt die voorziening rechtstreeks. Was je nog niet erkend als mens met een handicap? Dan is ook dat in orde gebracht.

Binnen 12 maanden na de goedkeuring, moet je een ondersteuningsplan voor je PVB indienen bij het VAPH. Zo zet je je spoedondersteuning om in een definitief PVB. Dat budget besteed je dan zoals je zelf wilt.

Vragen?

Denk je dat je in aanmerking komt voor een PVB met spoed? Of heb je er vragen over? Contacteer de advieslijn, onze medewerkers helpen je verder. 

Lid worden

Als lid van Onafhanklijk Leven vzw geniet je van interessante voordelen.

Ontdek de voordelen

Ontvang onze laatste nieuwtjes

Door jouw gegevens in te vullen, ga je akkoord met onze privacy policy.

Volg ons via social media

Klik hier en praat met ons mee

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Akkoord