Advieslijn 03 808 22 99

Krijg een hoger budget

Misschien krijg je al een PVB, maar is de situatie veranderd? Vraag dan een herziening van je PVB aan om een hoger budget te krijgen.

Wat is een herziening?

Het VAPH wees jou een budgetcategorie toe. Onder bepaalde voorwaarden kan jij, je wettelijk vertegenwoordiger of je bewindvoerder een herziening van die categorie aanvragen. Het VAPH zelf neemt soms ook initiatief om je categorie te herbekijken.

Wanneer krijg je een herziening?

Je kan om herziening vragen als je meer zorg nodig hebt en dat niet lukt met je huidig budget. Dat is het gevolg van de handicap die zwaarder is geworden of van je omgeving die niet meer genoeg ondersteuning kan bieden.

Hoe vraag je een herziening aan?

Een aanvraag tot herziening is dezelfde als de gewone PVB-aanvraag. Er moet dus opnieuw een ondersteuningsplan en een multidisciplinair verslag opgemaakt worden. Daarin vertel je duidelijk wat er verandert is aan jouw situatie en wat de gevolgen daarvan zijn. Dat is van belang voor je vraag om extra ondersteuning, de objectivering van die nood en de dringendheid van je aanvraag.

Op basis van de info in het nieuwe multidisciplinaire verslag herberekent het VAPH jouw budgetcategorie. Een aanpassing van de termijn waarop je het budget krijgt (je prioriteitengroep), wordt door de Regionale Prioriteitencommissie (RPC) beoordeeld.

Advies bij een herziening

Contacteer zeker onze advieslijn voor je een herziening aanvraagt. Onze expert bekijkt samen met jou of een andere budgetcategorie wel de beste oplossing is. In sommige gevallen heeft het meer na- dan voordelen.

Als het VAPH een herziening van de budgethoogte goedkeurt, krijg je vaak een hoger budget toegewezen. Maar het omgekeerde kan ook: een lager budget krijgen. Plus, je moet weer achteraan de wachtrij van je nieuwe prioriteitengroep aansluiten. 

Bijvoorbeeld: je wacht al lang in prioriteitengroep 3. Als je als volgende aan de beurt bent voor een toekenning vraag je beter geen herziening aan. Als die goedgekeurd wordt, schuif je achteraan de wachtlijst van je nieuwe groep aan. Dan is het weer wachten geblazen.

Het is niet makkelijk te weten of om een herziening vragen verstandig is. De wachtlijsten zijn niet transparant. Daarom is het belangrijk de advieslijn te contacteren. Zij zoeken uit wat je plaats in je huidige wachtrij is en of er binnenkort nieuwe budgetten worden toegekend. Zo schatten ze in hoe lang je nog moet wachten in jouw prioriteitengroep en hoe lang de wachtlijsten in de andere groepen zijn. 

Sta je op de wachtlijst?

Je kan sneller een budget krijgen door je prioriteitengroep aan te passen. Heb je nood aan onmiddellijke ondersteuning? Dan krijg je praktisch direct een budget.

Lid worden

Als lid van Onafhanklijk Leven vzw geniet je van interessante voordelen.

Ontdek de voordelen

Ontvang onze laatste nieuwtjes

Door jouw gegevens in te vullen, ga je akkoord met onze privacy policy.

Volg ons via social media

Klik hier en praat met ons mee

  • LinkedIn
  • LinkedIn
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Akkoord