Advieslijn 03 808 22 99

Krijg een hoger budget

Heb je een persoonsvolgend budget (PVB) maar is je situatie veranderd? En heb je daardoor een hoger budget nodig? Vraag dan een herziening van je budgetcategorie aan.

Wat is een herziening?

Het Vlaams Agentschap voor Personen met en Handicap (VAPH) wees jou toe aan een budgetcategorie. Een herziening van die categorie is mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Je kan zelf een herzeining aanvragen. Ook je wettelijk vertegenwoordigen of je bewindvoerder kan dat doen. Het VAPH kan ook zelf initiatief nemen om je budgetcategorie te herzien. 

Wanneer heb je recht op een herziening?

Als je ondersteuningsnoden veranderen en je dus meer budget nodig hebt. Dat kan bijvoorbeeld als je een persoonsvolgend budget toegewezen kreeg in prioriteitengroep 2 of 3, maar je nu meer ondersteuning nodig hebt dan in de periode van je aanvraag. Het is belangrijp dat voor elke aanvraag tot herziening je situatie in belangrijke mate moet veranderd zijn sinds de recentste beslissing over je toewijzing van een PVB. De verandering moet dus een duidelijk effect hebben op je ondersteuningsnood waardoor het budget sneller en/of hoger dan voorzien noodzakelijk is.

Hoe vraag je een herziening aan?

De aanvraagprocedure voor een herziening van een toegewezen budget(categorie) is dezelfde als de aanvraag volgens gewone procedure. Er moet dus opnieuw een ondersteuningsplan en een multidisciplinair verslag opgemaakt worden.

Hierin moet je duidelijk verwoorden welke verandering er is opgetreden in jouw situatie en wat de gevolgen zijn worden voor de vraag, de objectivering van de nood aan zorg en ondersteuning en de dringendheid van de vraag.

Het agentschap berekent dan de nieuwe budgetcategorie op basis van deze nieuwe informatie in het multidisciplinair verslag. Een eventuele aanpassing van de toegekende prioriteitengroep, en dus de termijn waarop het budget zal worden toegewezen, wordt door de Regionale Prioriteitencommissie (RPC) beoordeeld.

Wat is het risico van een herziening?

Voor je een herziening aanvraagt, vraag zeker advies aan de Advieslijn. Want een herziening aanvragen heeft risico's. De Advieslijn bekijkt met jou of een herziening van je budgetcategorie voor jou de beste oplossing is.

Heb je nog geen budget? En wil je sneller een budget krijgen?

Ben je meerderjarig en sta je op de wachtlijst voor een budget (PVB)? Dan kan je sneller een budget krijgen door je prioriteitengroep aan te passen. Ook als je nood hebt aan onmiddellijke ondersteuning, krijg je sneller een budget. Klik hier en bekijk hoe je sneller een budget krijgt.

 

Lid worden

Als lid van Onafhanklijk Leven vzw geniet je van interessante voordelen.

Ontdek de voordelen

Ontvang onze laatste nieuwtjes

Door jouw gegevens in te vullen, ga je akkoord met onze privacy policy.

Volg ons via social media

Klik hier en praat met ons mee

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Akkoord