Advieslijn 03 808 22 99

Wat is correctiefase 2?

Heb jij sinds 1 januari 2017 een persoonsvolgend budget voor meerderjarigen (PVB) omdat je gebruik maakte van een vergunde zorgaanbieder van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)? Dan kan het zijn dat je budget vanaf 1 januari 2020 stijgt, daalt of stopt. Dat heet de correctiefase 2.

Hoe weet ik of mijn PVB stijgt, daalt of stopt?

Als je persoonsvolgend budget stijgt, daalt of stopt, dan kreeg je eind oktober 2019 een persoonlijke brief van het VAPH. Daarin stond je nieuwe budget in punten.
Op 23 december 2020 besliste de Vlaamse Regering om de regelgeving van correctiefase 2 (CF 2) te hervormen. 

Wat betekent dit nu?

  • De eerder aangekondigde grootste dalingen van de individuele budgetten worden beperkt tot maximaal 15%.
  • Voor alle dalende budgetten wordt de definitieve budgethoogte op 1 januari 2023 bereikt . Voor de periode 2024-2027 worden alle eerder aangekondigde dalingen stopgezet. De brief die je kreeg in oktober 2019 naar aanleiding van de daling van het PVB zal daarom niet langer juiste informatie bevatten. Een nieuwe brief met de correcte daling van het PVB naar aanleiding van correctiefase 2 ontvang je eind mei 2021. 
  • Sommige die eind 2019 de boodschap kregen dat het PVB werd stopgezet en werd omgezet naar rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) kregen de keuze om verder ondersteuning te krijgen via RTH of opnieuw een persoonsvolgend budget (PVB) krijgen. Dit is enkel van toepassing op de groep die door de maximale daling van 15% uitkomen op een puntenaantal dat overeenkomt met budgetcategorie 1 (7,73 punten).
  • Sommige die eind 2019 de boodschap kregen dat het PVB werd stopgezet en werd omgezet naar rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) blijven in dit systeem zitten. Omdat ze ook na een maximale daling van 15% nog steeds aan minder dan 7,73 punten komen, dit is de minimumgrens binnen PVB. 
  • Voor de budgethouders die hun PVB stijgt door correctiefase 2 verandert er niks. 

Mijn PVB daalt, wat betekent dat?

Mijn PVB stijgt, wat betekent dat?

Mijn PVB stopt, wat betekent dat?

 

Met hoeveel stijgt of daalt mijn PVB?

In de brief die je van het VAPH krijgt, lees je met hoeveel je budget stijgt of daalt. 

Door de wijziging aan de regelgeving eind 2020 kan het PVB met maximum 15% dalen. 

De overheid past je budget stap voor stap aan, gespreid over een aantal jaren. De aanpassing gebeurt telkens op 1 januari. Je nieuwe budget is berekend op basis van de info die je zorgaanbieder aan de overheid heeft bezorgd in 2016. Die info ging over je zorggebruik en zorgzwaarte. Je nieuwe budget vind je terug op de brief van het VAPH. Bel of mail de advieslijn van Onafhankelijk Leven als je vragen hebt.

Krijg ik nog dezelfde ondersteuning?

Heb je sinds 1 januari 2017 niets veranderd aan je ondersteuning? Dan heb je nu recht op dezelfde ondersteuning. Ook al daalt je budget. Dat heet zorggarantie. Je budget stijgt of daalt om het gelijk te maken aan het budget van anderen met dezelfde vraag en nood aan ondersteuning. Bekijk met je bijstandsorganisatie hoe je de komende jaren je ondersteuning wil organiseren. En of je je overeenkomst best verandert.

Heb je sinds 1 januari 2017 wel iets veranderd aan je ondersteuning? Dan heb je geen recht op zorggarantie. Neem zo snel mogelijk contact op met de advieslijn.

Waarom is er een correctiefase?

Met de persoonsvolgende financiering wil de overheid hetzelfde budget geven aan mensen met dezelfde vraag en dezelfde nood aan zorg en ondersteuning. Nu krijgen mensen met dezelfde nood soms een ander budget. Dat komt omdat er vroeger verschillen waren tussen de verschillende instellingen voor volwassenen met een handicap. De volgende jaren werkt de overheid dus die verschillen weg.

Stijgt, daalt of stopt je budget? Neem dan zo snel mogelijk contact op met de advieslijn.

Lid worden

Als lid van Onafhanklijk Leven vzw geniet je van interessante voordelen.

Ontdek de voordelen

Ontvang onze laatste nieuwtjes

Door jouw gegevens in te vullen, ga je akkoord met onze privacy policy.

Volg ons via social media

Klik hier en praat met ons mee

  • LinkedIn
  • LinkedIn
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Akkoord