Advieslijn 03 808 22 99

Van minderjarigenzorg naar meerderjarigenzorg

Met je persoonsvolgend budget voor meerderjarigen (PVB) betaal je de ondersteuning en zorg die je nodig hebt. Sommige jongvolwassenen blijven tijdelijk gebruik maken van de ondersteuning vanuit een voorziening voor minderjarigen. Zo'n voorziening heet een Multifunctioneel Centrum (MFC).

Je blijft je ondersteuning houden

Door de ‘zorgcontinuïteit’ blijf je de ondersteuning die je krijgt behouden. Op het moment dat jongvolwassenen uitstromen uit de minderjarigenzorg, zetten zehun ondersteuning verder een PVB. Dat is een budget dat je krijgt van de overheid om je ondersteuning te betalen.

Jongvolwassenen die nog ondersteund worden binnen een Multifunctioneel Centrum, zullen vanaf 2017 geleidelijk aan persoonsvolgende budgetten toegekend krijgen. Ze krijgen dan een (tijdelijk) budget ter beschikking.

Wie heeft er recht op zorgcontinuïteit?

De persoonsvolgende budgetten worden geleidelijk toegekend aan:

 • Jongvolwassenen die nog ondersteund worden binnen een multifunctioneel centrum en die al een vraag stelden naar volwassenenondersteuning.
 • Jongvolwassenen die geregistreerd stonden op de centrale registratie van zorgvragen (CRZ) met een geldig PEC-ticket.
 • Jongvolwassenen die de aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget doorlopen hebben.

Wanneer krijg je een PVB?

Vanaf 2017 zullen steeds de oudste jongvolwassenen de overstap van een multifunctioneel centrum naar een persoonsvolgend budget kunnen maken:

 • In 2017 wordt het budget ter beschikking gesteld aan de personen met een handicap die geboren zijn in het jaar 1994 of vroeger.
 • In 2018 wordt het budget ter beschikking gesteld aan de personen met een handicap die geboren zijn in het jaar 1996 of vroeger.
 • In 2019 wordt het budget ter beschikking gesteld aan de personen met een handicap die geboren zijn in het jaar 1998 of vroeger.

Hoe start je het  PVB op?

Als je dit jaar een budget ter beschikking gesteld krijgt, zal je op de hoogte worden gebracht door het VAPH. Het is een tijdelijk budget dat berekend is op de ondersteuning die je ontving bij het Multifunctioneel Centrum.

De eerste brief brengt je op de hoogte dat je recht hebt op een persoonsvolgend budget. Deze brief heeft als titel ‘De overgang van uw ondersteuning door een multifunctioneel centrum (MFC) naar een persoonsvolgend budget (PVB) voor meerderjarigen’. Hierin lees je wanneer je het budget ter beschikking gesteld zal krijgen en hoeveel het budget bedraagt. 

De volgende stappen kan je al ondernemen:

 • Open een nieuwe zichtrekening op naam van de budgethouder (persoon met een handicap op bewindvoerder)
 • Neem contact op met Onafhankelijk Leven vzw voor een afspraak te maken met een coach na de ter beschikking stelling van het budget.
 • Bespreek met het Multifunctioneel Centrum wanneer de overeenkomst met hen zal worden stopgezet.
 • Begin al te zoeken naar opties voor ondersteuning en zorg voor meerderjarigen.

De tweede brief krijg je als het budget toegekend wordt. Deze brief heeft als titel: ‘Terbeschikkingstelling  van een tijdelijk persoonsvolgend budget voor  …, dossiernummer …’. Hiering vindt u informatie over het jaarbudget en de volgende stappen die u moet ondernemen om het persoonsvolgend budget op te starten.

De volgende stappen kan je ondernemen:

 • Laat je bijstaan door een coach van Onafhankelijk Leven om alles in orde te brengen en manieren te zoeken om het budget zo goed mogelijk in te zetten.
 • Als u kiest voor ondersteuning en zorg buiten VAPH-zorgaanbieders (cash), dan moet u de procedure ‘starten met cash’ via mijnvaph.be doorlopen. Je kan ook het bijgevoegd formulier ‘Persoonsvolgend budget starten met besteding in cash’ invullen. Dit kunt u per post of e-mail bezorgen aan het Team Budgetbesteding van het VAPH. 
 • Als u kiest voor ondersteunign en zorg via een VAPH-zorgaanbieder, dan zal de VAPH-zorgaanbieder de dienstverleningsovereenkomst registreren als voucher.
 • Je kan ook voucher- en cash-overeenkomsten combineren.

Het is belangrijk dat je binnen de 12 maanden de aanvraagprocedure voor een PVB opnieuw doorloopt. Daarna zal je een definitief budget krijgen o.b.v. jouw volledige ondersteuningsnoden.


Je wilt op een ander moment starten met jouw PVB?

 • Als je vroeger wilt starten met het persoonsvolgend budget, moet je contact opnemen met het Team Budgetbesteding. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je al eerder kan starten in een woonproject.
 • Als u later wilt starten met het persoonsvolgend budget, moet je contact opnemen met het Team Budgetbesteding. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je nog een tijdje in het Multifunctioneel Centrum wilt blijven of als u nog geen alternatief heeft gevonden.
 • Als u niet wilt starten met het persoonsvolgend budget, moet je contact opnemen met het Team Budgetbesteding.
   

Wat als je een jongvolwassene bent die niet in aanmerking komt voor zorgcontinuïteit?

 • Jongvolwassenen met een Persoonlijk Assistentiebudget (PAB) krijgen wanneer ze 18 jaar worden een brief met de uitleg hoe ze een PVB kunnen aanvragen. Vanaf dan heb je 4 jaar de tijd om de aanvraagprocedure voor een PVB te doorlopen (vóór dat je 22 jaar wordt). Je blijft het PAB krijgen tot de aanvraagprocedure is afgerond of tot dat je 22 jaar wordt. Na de toekenning van het nieuwe budget, zal jouw PAB omgezet worden in een PVB.  De procedure is niet verschillend door het feit dat een jongvolwassene in een dagopvang voor minderjarigen of naar het buitengewoon onderwijs gaat.
 • Jongvolwassenen die op 1 januari 2017 al 18 jaar of ouder waren en een PAB hadden, zullen automatisch een PVB krijgen. 
 • Jongvolwassenen die nog aan het wachten zijn op een PAB of ondersteuning door een multifunctioneel centrum, moeten de aanvraagprocedure voor een PVB opstarten indien ze hiervoor in aanmerking willen komen. Dit zijn dus de jongeren die nu een Basis Ondersteunings Budget (BOB) hebben ontvangen. Ze kunnen vanaf 17 jaar een aanvraag indienen voor een persoonsvolgend budget bij het VAPH.
 • Jongvolwassenen zonder BOB of PAB kunnen ook vanaf 17 jaar de aanvraagprocedure voor een PVB doorlopen bij het VAPH.

Het feit dat jongeren naar het buitengewoon secundair onderwijs gaan, staat los van de aanvraagprocedures van het VAPH. Dit komt omdat dit over onderwijs gaat en niet over ondersteuning en zorg.

Lid worden

Als lid van Onafhanklijk Leven vzw geniet je van interessante voordelen.

Ontdek de voordelen

Ontvang onze laatste nieuwtjes

Door jouw gegevens in te vullen, ga je akkoord met onze privacy policy.

Volg ons via social media

Klik hier en praat met ons mee

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Akkoord