Advieslijn 03 808 22 99

Ik sta op de wachtlijst

Je hebt voor je zoon of dochter een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) aangevraagd? Dan krijg je dat budget jammer genoeg niet onmiddellijk. De overheid beschikt over te weinig middelen om iedereen die recht heeft op een PAB onmiddellijk uit te betalen. Daarom kom je eerst op een wachtlijst terecht. 

Dringend een PAB nodig?

Je hebt dringend een PAB nodig? Dan kan je een priorvraag voorleggen aan de Intersectorale Regionale Prioriteitencommissie (IRPC). Die commissie bepaalt aan de hand van de priorchecklist of je PAB-aanvraag dringend is. Op de priorcheclist vul je onder andere de gegevens van je kind in, welke zorg hij of zij nodig heeft, en de concrete aanvraag zelf. Neem contact op met je contactpersoon bij je MDT (multidisciplinair team) om samen de checklist in te vullen.

  • Keurt de IRPC je priorvraag goed? Dan komt je kind op de wachtlijst van kinderen die dringend nood hebben aan een PAB ('prior-wachtlijst'). Telkens als de overheid budget vrijmaakt, wordt de prior-wachtlijst chronologisch aangepakt. De datum waarop je de priorchecklist indient, is je datum op de wachtlijst.
  • Keurt de IRPC je priorvraag niet goed? Dan komt je kind op de wachtlijst terecht van kinderen die geen dringende nood hebben aan een PAB ('niet-prior-wachtlijst'). Als er budgetten ter beschikking gesteld worden, gaat er een deel daarvan naar de niet-prior-wachtlijst. Als de situatie van je kind verandert en de nood aan een PAB is dringender geworden, dan kan je altijd een nieuwe priorchecklist indienen en zo doorschuiven naar de prior-wachtlijst.

Vroeger moest je elk jaar opnieuw zo'n priorchecklist indienen om aan te tonen dat je PAB-aanvraag dringend was. Slechts eenmaal per jaar nam de IRPC de priorvragen onder de loep. Het budget dat de overheid vrijmaakte voor nieuwe PAB's werd dan telkens in één jaarlijkse ronde toegekend. Wie op dat moment geen PAB kreeg omdat er onvoldoende budget was, moest het jaar nadien opnieuw de priorchecklist invullen.

Die procedure is gelukkig veranderd: sinds eind 2021 moet je maar één keer de priorchecklist indienen en kan je die op elk moment indienen. De IRPC beoordeelt maandelijks de priorvragen samen met de aanvragen voor een plek in een multifunctioneel centrum (MFC).

Nog geen PAB aangevraagd?

Heb jij nog geen PAB aangevraagd voor je zoon of dochter? Maak daar dan zeker werk van. Ook al zijn de wachtlijsten lang, het is belangrijk dat je toch een aanvraag indient. Zo maak je tenminste kans op een budget, ook al moet je er lang op wachten. Hier lees je hoe je een PAB aanvraagt.

Wat doe je als je op de wachtlijst staat?

Je kan eigenlijk niks anders doen dan wachten. Of toch? Je kan lid worden van de gesloten Facebookgroep De Wakkere Wachters. Via die groep geven we elk kind en elke jongere die op de wachtlijst staat een gezicht. Je krijgt er steun, hulp en een luisterend oor. Samen vechten we er voor het recht op ondersteuning en assistentie.

Heb je nog vragen over de wachtlijst? Stel ze aan onze advieslijn
 

Lid worden

Als lid van Onafhanklijk Leven vzw geniet je van interessante voordelen.

Ontdek de voordelen

Ontvang onze laatste nieuwtjes

Door jouw gegevens in te vullen, ga je akkoord met onze privacy policy.

Volg ons via social media

Klik hier en praat met ons mee

  • LinkedIn
  • LinkedIn
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Akkoord