Advieslijn 09 395 55 10

PAB en PVB

Persoonsvolgend budget (PVB)

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget dat iemand met een beperking uit Vlaanderen kan krijgen voor ondersteuning, zorg en persoonlijke assistentie. Het PVB is de opvolger van het PAB. Om een PVB aan te vragen doorloop je een procedure. Hoe je een budget aanvraagt lees je hier.

Sinds 1 januari 2017 subsidieert de overheid voorzieningen voor volwassenen met een beperking niet meer rechtstreeks. Deze mensen hebben nu zelf een budget dat ze vrij kunnen inzetten. Voor minderjarigen blijft het PAB bestaan.

Persoonlijk assistentiebudget (PAB)

Het persoonlijke assistentiebudget (PAB) is net zoals het PVB een som geld. Met dit geld kan je enkel jouw ondersteuning betalen. Je kan bijvoorbeeld je eigen persoonlijke assistenten in dienst nemen. Het PAB is geen inkomen. Maar een een budget dat je van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) ontvangt om persoonlijke assistentie te betalen. Hoeveel je PAB bedraagt, hangt af van je nood aan assistentie.

Je budget wordt bepaald op jaarbasis. Je kan minimum 9.643,38 euro en maximaal 45.002,46 euro per jaar krijgen (index 2015). Je moet zorgen dat je met het budget toekomt voor al je assistentie. Onafhankelijk Leven vzw kan je daarbij helpen.

Voor wie?

Een PAB aanvragen kan enkel voor minderjarigen. Er moet een vermoeden van handicap zijn en ook een Vlaams Fonds nummer. Hoe je te werk gaat in de aanvraag van een PAB budget vind je hier. 

Meerderjarigen vragen een PVB aan. Het is de bedoeling dat dit gebeurt als het basisondersteuningsbudget (BOB) en de ondersteuning vanuit Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) niet voldoende is.

Hoe je een budget aanvraagt lees je hier

Hoeveel?

Het PAB kent andere budgetcategorieën dan het PVB. Hoeveel jij zal krijgen hangt telkens af van jouw ondersteuningsnood. Deze wordt vastgelegd in het inschalingsverslag. 

Wat?

Het PAB is altijd een cashbudget die jij op jouw rekening gestort krijgt en waarmee jij jouw ondersteuning rechtstreeks betaalt. 

In het PVB zijn er meer opties. Je kan zelf beslissen hoe je je PVB zal opnemen:

  • Cashbudget waarmee je je ondersteuning zelf kan organiseren. Zoals het PAB.
  • Voucher om je ondersteuning bij door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) vergunde voorzieningen te betalen. Een voucher is een soort cheque of bon waarmee je terecht kan in een voorziening voor opvang of begeleiding. Je kiest zelf de vergunde VAPH-voorziening. Het VAPH betaalt die voorziening dan rechtstreeks. Je moet het voucherdeel van het persoonsvolgend budget dus niet zelf beheren.
  • Combinatie van een cashbudget en een voucher. Je krijgt dan een deel cash en een deel in vouchers.

Lid worden

Als lid van Onafhanklijk Leven vzw geniet je van interessante voordelen.

Ontdek de voordelen

Blijf op de hoogte

Ontvang onze laatste nieuwtjes

(je ontvangt maximum twee mailtjes per maand)

Volg ons via social media

Klik hier en praat met ons mee