Advieslijn 03 808 22 99

PAB en PVB

Persoonsvolgend budget (PVB)

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een som geld dat meerderjarigen met een handicap uit Vlaanderen kan krijgen voor ondersteuning, zorg en persoonlijke assistentie. Voorzieningen voor volwassenen met een beperking worden niet meer rechtstreeks gesubsidieerd. Deze mensen hebben nu zelf een budget dat ze vrij kunnen inzetten. Voor minderjarigen blijft het PAB bestaan.

Om een PVB aan te vragen, doorloop je een procedure. Hoe je een budget aanvraagt lees je hier.

Voor wie?

Meerderjarigen vragen een PVB aan. Het is de bedoeling dat dit gebeurt als het basisondersteuningsbudget (BOB) en de ondersteuning vanuit Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) niet voldoende is.

Hoeveel?

Hoeveel jij zal krijgen hangt telkens af van jouw ondersteuningsnood. Deze wordt vastgelegd in het inschalingsverslag. Iedereen krijgt een budgetcategorie

Wat?

Je kan zelf beslissen hoe je je PVB zal opnemen:

  • Cashbudget waarmee je alle soorten ondersteuning zelf kan organiseren. Je krijgt het budget op jouw rekening gestort en betaalt jouw ondersteuning rechtstreeks.
  • Voucher om je ondersteuning te betalen bij vergunde zorgaanbieders van het VAPH. Een voucher is een soort bon waarmee je terecht kan bij een VAPH-zorgaanbieder voor opvang of begeleiding. Je kiest zelf de VAPH-zorgaanbieder(s). Het VAPH betaalt die voorziening dan rechtstreeks. 
  • Combinatie van een cashbudget en een voucher. De voucher kan gebruikt worden bij VAPH-zorgaanbieders. Het deel cash kan je gebruiken voor andere ondersteuning.

Lees hier enkele tips in de keuze voor cash of voucher bij een VAPH vergunde zorgaanbieder.

 

Persoonlijk assistentiebudget (PAB)

Het persoonlijke assistentiebudget (PAB) is een som geld die minderjarigen met een handicap uit Vlaanderen kunnen krijgen voor ondersteuning, zorg en persoonlijke assistentie.  

Voor wie?

Een PAB aanvragen kan enkel voor minderjarigen. Er moet een vermoeden van handicap zijn en ook een Vlaams Fonds nummer. Hoe je een PAB budget aanvraagt, zie je hier.

Hoeveel?

Hoeveel jij zal krijgen hangt telkens af van jouw ondersteuningsnood. Iedereen krijgt een budgetcategorie

Je budget wordt bepaald op jaarbasis. Je kan minimum 9.788,51 en maximaal 45.679,71 euro per jaar krijgen (index 2017). Je moet zorgen dat je met het budget toekomt voor al je assistentie. Onafhankelijk Leven vzw kan je daarbij helpen.

Wat?

Het PAB is geen inkomen. Maar een budget dat je van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) ontvangt om persoonlijke assistentie te betalen. Het PAB is altijd een som geld die jij op jouw rekening gestort krijgt en waarmee jij jouw ondersteuning rechtstreeks betaalt.
 

 

 

Lid worden

Als lid van Onafhanklijk Leven vzw geniet je van interessante voordelen.

Ontdek de voordelen

Blijf op de hoogte

Ontvang onze laatste nieuwtjes

(je ontvangt maximum twee mailtjes per maand)

Volg ons via social media

Klik hier en praat met ons mee