Advieslijn 03 808 22 99

Wat met PVF na de verkiezingen

Geschreven op ma 20 mei, 2019 door Jeroen De Weerdt in de categorie Opinie

Wat met PVF na de verkiezingen

We vragen de politieke partijen in Vlaanderen wat ze nu van die persoonsvolgende financiering (PVF) vinden. Bouwen ze  het PVF systeem verder uit? Zetten ze verder in op eigen regie en keuzevrijheid? Is eigen regie een recht of een plicht? Komt er wel nog een persoonsvolgende financiering voor kinderen en jongeren met een handicap? We vatten hier de standpunten van de politieke partijen voor jou samen.

In een notendop

Elke partij pleit voor zorg op maat, op basis van specifieke noden.  Alle partijen, behalve de PVDA, willen verder werk maken van persoonsvolgende financiering. Ook voor de minderjarigen.

 • Alle partijen kijken ook kritisch naar het huidig PVF systeem. We verwachten een kritische evaluatie van het PVF systeem.
 • CD&V, NVA en Open VLD willen een PVFsysteem ook verder doortrekken naar bv de ouderenzorg.
 • CD&V, NVA en Open VLD hebben al een globaal plan voor de invoering van PVF bij de minderjarigen. De start daarvan is volgend jaar voorzien. Deze Vlaamse regering nam hierover vorige maand een eerste principiele beslissing.
 • Alle partijen zetten verder in op ondersteuning van budgethouders bij de besteding en verantwoording van hun budget. CD&V wil extra ondersteuning voorzien voor kwetsbare groepen. 
 • Open VLD ziet ook de meerwaarde om mensen hulp te bieden bij het organiseren van hun zorg in afwachting van een budget.

Lees verder de standpunten van elke partij.

CD&V

 • Bouwt het persoonsvolgend budget voor (volwassen) personen met een handicap verder uit.
 • Wil daarmee  meer regie en zorggarantie voor de persoon met een handicap.
 • Wil het systeem van persoonsvolgende financiering voor personen met een handicap evalueren en waar nodig bijsturen.
 • CD&V wil  gefaseerd verder evolueren naar meer persoonsvolgende financiering voor minderjarige personen met een handicap. “Vanaf 2020-2021 zal de omschakeling van aanbod naar persoonsvolgende financiering opstarten.
 • Wil daarmee de  bestedingsmogelijkheden van PAB  verruimen en  de keuzemogelijkheden voor alle gezinnen met kinderen met een beperking uitbreiden;
 • De middelen die vrijkomen uit een MFC worden omgezet in persoonsvolgende budgetten voor minderjarigen die op de wachtlijst staan.
 • Trekt de persoonsvolgende financiering door naar andere sectoren zoals de residentiële ouderenzorg, de geestelijke gezondheidszorg, revalidatie. Maar enkel met “zorgtickets (trekkingsrechten). “ (wat wij nu een “voucher” noemen)
 • Wil de meest kwetsbare groepen extra ondersteuning bieden. “Niet iedereen is in staat om eigen budgetten op een goede manier te beheren of beschikt over een sociaal netwerk om zorg in de nabije omgeving te kunnen verzekeren. Zelfregie is een recht, geen plicht.”


Groen

 • Groen spreekt over een persoonsgebonden budget. Zij zijn daar grote voorstander van.
 • Groen pleit ervoor om mensen de touwtjes van hun zorg in eigen handen te geven en de zorggebruiker centraal te plaatsen. "Zo hoort het ook: jij weet wat het beste voor je is."
 • Groen pleit voor een kritische evaluatie van het huidige PVF systeem, zonder het idee van persoonsvolgend budget ter discussie te stellen. “We moeten durven veranderen wat niet goed loopt. Het systeem moet veel toegankelijker. We moeten de procedures vereenvoudigen en meer ondersteuning en bescherming bieden voor kwetsbare groepen en mensen voor wie eigen regie niet vanzelfsprekend is.”
 • Ook voor minderjarigen pleit Groen voor een persoonsgebonden financiering, zonder daarbij het bestaande systeem van de meerderjarigen  te kopiëren. “We moeten ervoor zorgen dat het systeem voldoende flexibel is, zodat het vlot kan inspelen op de snelle evoluties die kinderen en jongeren doormaken. Bovendien moet er een sterke link zijn met onderwijs, integrale jeugdzorg en het vrijetijdsaanbod.”
 • Groen wil dat budgethouders meer zelf kunnen beslissen, maar dan wel zonder ze aan hun lot over te laten. “Voor heel wat mensen is het niet eenvoudig om uit te zoeken hoe ze hun budget nu het beste kunnen inzetten”. Hoe kunnen we budgethouders daarbij nog beter ondersteunen?

N-VA

 • Voor de NVA staat keuzevrijheid en eigen regie centraal bij het systeem van persoonsvolgende budgetten.
 • Blijft dus een voorstander van dat systeem, ook bij minderjarigen, zodat ook zij meer keuzevrijheid hebben.
 • Wil dat “kinderziektes in het systeem snel en efficiënt worden aangepakt” en dat de omschakeling van PAB/MFC naar PVB vlot verloopt
 • • "NVA pleit voor een zorgshift: "Budgetten moeten meer naar de mensen zelf gaan, en minder naar het systeem." 
 • Wil werk maken van regelmatige evaluatie en vereenvoudiging van het systeem, zoals bv de aanvraagprocedure en beheer van het cashbudget
 • NVA wil het systeem van persoonsvolgende financiering doortrekken naar andere domeinen zoals gezinszorg en de ouderenzorg (in de vorm van een cashbudget, voucher(s) of een combinatie van beide.
 • Wil verder inzetten op bijstand zodat  mensen hun keuzemogelijkheden beter kennen.

Open VLD

 • Wie zorgafhankelijk is door ouderdom, ziekte of handicap heeft recht op zorg op maat". Open VLD kiest resoluut voor een financiering van mensen op basis van hun zorgbehoefte, niet voor een financiering van structuren. "Deze persoonsvolgende financiering geeft mensen terug de regie over het eigen leven in handen zowel in de thuiszorg, semi-residentiële en residentiële zorg, zoals woonzorgcentra.”
 • Wil zeker de persoonsvolgende financiering behouden in de vorm van vouchers (voor wie kiest voor een voorziening) én in de vorm van cashbudget (voor wie zelf de zorg en ondersteuning wil organiseren)
 • Vraagt bij dienstverleningsovereenkomsten tussen voorzieningen en budgethouders meer transparantie over het afgesproken zorg en ondersteuningsaanbod en de daaraan verbonden kostprijs.
 • Wil  werk maken van de vereenvoudiging van de administratieve procedures, zoals bijvoorbeeld de aanvraagprocedure, de procedure tot herziening van het budget, de bewijsvoering door budgethouders die met cash werken.
 • Open VLD wil de persoonsvolgende financiering voor minderjarigen invoeren. “Tegen 2025  moet de subsidiëring van de Multidisciplinair Functionele Centra (MFC’s) en de PAB’s volledig omgezet zijn in persoonsvolgende budgetten.”
 • Vanaf 2020 moeten de middelen die vrijkomen door de uitstroom uit MFC’s gebruikt worden voor de toekenning van persoonsvolgende budgetten.”
 • Ook voor mensen die nog geen budget hebben kan bijstand een meerwaarde zijn, “om in afwachting van dat budget hun zorg zo goed mogelijk te organiseren.


PVDA

• Is duidelijk geen voorstander van de persoonsvolgende financiering
• Wil gaan voor een beleid op basis van  een zorg- en assistentieplan op ieders maat. “Voor elke beperking zijn er specifieke noden die aangepaste zorg vragen. “
• Wil vooral een goede subsidiering van zorgaanbieders die plaatsen aanbieden. “Geen vermarkting van de zorg.”
• Komt wel met een eigen plan voor deinstitutionalisering in de vorm van een veralgemening van het concept van de ADL clusters (kleinschalig, zelfstandig en inclusief wonen).


SPA

• Blijft voorstander van het systeem van persoonsvolgende financiering
• Wil dat de volgende regering de nodige middelen voorziet zodat het systeem ook correct kan doen waarvoor het bedoeld is. “Nu is  het onwerkbaar en administratief complex.
• Zegt dat  het PVF-systeem pas echt tot haar recht komt als iedereen die daar recht op heeft ook effectief een budget krijgt.
• Vindt het evident dat budgethouders ondersteuning krijgen bij de besteding en verantwoording van hun budget.
• Wil inzetten op een betere opvolging van de  prijs en de  kwaliteit van de geboden zorg.

 

< Terug naar nieuwsoverzicht

Lid worden

Als lid van Onafhanklijk Leven vzw geniet je van interessante voordelen.

Ontdek de voordelen

Ontvang onze laatste nieuwtjes

Door jouw gegevens in te vullen, ga je akkoord met onze privacy policy.

Volg ons via social media

Klik hier en praat met ons mee

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Akkoord