Advieslijn 03 808 22 99

Wat kan er wel en niet betaald worden met het persoonsvolgend budget?

Geschreven op do 28 oktober, 2021 door Karen De Wilde in de categorie Assistentie

Wat kan er wel en niet betaald worden met het persoonsvolgend budget?

Het VAPH maakte een mededeling voor alle budgethouders om toe te lichten waarvoor het PVB gebruikt mag worden en waarvoor niet. Deze vernieuwde richtlijnen worden toegepast voor nieuwe overeenkomsten. We vatten deze mededeling voor jou samen.

Enkele basisprincipes

Er zijn heel wat manieren om overeenkomsten af te sluiten om zorg en ondersteuning te krijgen in je dagdagelijkse leven. Het begrip zorg en ondersteuning kan ruim geïnterpreteerd worden. Maar het VAPH hanteert enkele principes om te bepalen of het kan betaald worden met PVB of niet.

Deze principes zijn:

  • Het moet gaan om handicapspecifieke ondersteuning. Hiervoor verwijst men naar artikel 4 in het Besluit van de Vlaamse Regering over aanvraag en besteding van PVB. 

Dit betekent dat het moet gaan over zorg en ondersteuning die noodzakelijk is als gevolg van  de handicap. Die ondersteuningsnood kan zowel een rechtstreeks als onrechtstreeks gevolg  zijn:  rechtstreekse gevolgen van de handicap zijn duidelijk. Met onrechtstreekse gevolgen wordt ook de ondersteuning bedoeld van de primaire mantelzorger, opdat die zijn zorg- en   ondersteuningstaken voor de persoon met handicap kan opnemen. Als het gaat om   ondersteuning in het dagdagelijks leven die iedereen (ook mensen zonder handicap) wel eens nodig heeft, mag het niet betaald worden met het PVB.

  • Er mag geen sprake zijn van dubbele subsidiering.

Krijg je via een andere overheid al (deels) een stuk terugbetaald? Dan mag je dit niet betalen met je PVB. Hiervoor is wel een uitzondering op gezinshulp of een vervoersmaatschappij.
Doe je beroep op gezinshulp?
Dan mag je met je PVB de kostprijs betalen die zij berekenen op basis van je gezinsinkomen. Dit is niet zo bij PAB.
Doe je beroep op aangepast vervoer en ontvang je hiervoor gedeeltelijk een terugbetaling van de mutualiteit?
Het deel dat je zelf nog moet betalen, kan je betalen met je PVB. Uiteraard na het afsluiten van een overeenkomst.

  • De zorg en ondersteuning draagt bij aan de kwaliteit van leven van de persoon met een handicap.

Afhankelijk van de noden organiseert de persoon met de handicap de ondersteuning die hij wenst. 

  • De zorg en ondersteuning moet passen binnen de PVB-ondersteuningsfuncties.

De PVB-ondersteuningsfuncties zijn individuele ondersteuning, woonondersteuning, dagondersteuning en oproepbare permanentie.

Concrete situaties en voorbeelden

Regelmatig krijgen zowel wij als het VAPH vragen van budgethouders of iets wel of niet betaald mag worden met het PVB rond bijvoorbeeld tuinonderhoud, klusjes, verzorging, vrije tijd, therapie… Rond deze thema’s verduidelijkt het VAPH het als volgt:

  • Tuinonderhoud en klusjes: enkel activiteiten die regelmatig en geregeld uitgevoerd moeten worden kunnen betaald worden met PVB. Het gaat bvb om de tuin zomer-en winterklaar te maken, gras afrijden, onkruid wieden,…  Eenmalige activiteiten of activiteiten die op een zeer onregelmatige basis voorkomen worden niet aanvaard. Het betreft zaken die elke persoon, ongeacht een handicap, zal tegenkomen in het leven als eigenaar.  Dit betreft ‘klusjes’ en allerhande renovatiewerken: reinigen dakgoten, schilderen kamers, neerhalen schuurtjes, enz. Ook het (her)aanleggen van een tuin mag niet met PVB betaald worden.
  • Vrijetijdsbesteding: enkel de ondersteuning die je nodig hebt om aan vrije tijd te kunnen doen betaal je met je PVB. Het lidgeld of het inkomstticket betaal je niet met het PVB. Voorbeeld: je gaat elke week zwemmen, samen met een assistent. Deze assistent helpt jou bij aan-en uitkleden, afdrogen, gaat mee in het water. De assistent mag je betalen met je PVB, maar jouw abonnement of inkomsticket voor het zwembad betaal je met eigen middelen.
  • Kapperbezoek: het is mogelijk om je haar te laten wassen door een kapper en deze taak betalen met je PVB, na het afsluiten van een overeenkomst. Net zoals je dit ook kan vragen aan je assistent via sociaal secretariaat, interim, bijklussen,…  Een volledig kappersbezoek (haar kleuren, knippen, brushen,…) mag niet met het PVB betaald worden gezien ook mensen zonder handicap hiervoor naar de kapper gaan en dit dus geen handicapspecifieke ondersteuning is.
  • Manicure/pedicure: het is mogelijk om je nagels te laten knippen door een manicure/pedicure en deze taak betalen met je PVB, na afsluiten van een overeenkomst. Net zoals je dit ook kan vragen aan je assistent via sociaal secretariaat, interim, bijklussen,… Een volledig bezoek aan de manicure/pedicure (nagels verzorgen, lakken,…) mag niet met het PVB betaald worden gezien ook mensen zonder handicap hiervoor naar een manicure/pedicure gaan en dit dus geen handicapspecifieke ondersteuning is. 
  • Therapie en coaching: Therapie gegeven door opgeleide professionalen zoals psychologen, pedagogogen, logopedisten, kinesitherapeuten kan niet betaald worden met PVB. Heel wat vormen van therapie worden terugbetaald door RIZIV waardoor er sprake zou zijn van dubbele subsidiering. Maar therapieën waarvoor geen terugbetaling is voorzien mogen ook niet met PVB betaald worden. Daarnaast heb je coaching, dit is niet opgenomen in de terugbetaling van RIZIV en kan dus  met PVB betaald worden. Bij coaching wordt er gezocht naar oplossingen en mogelijkheden,  in het nu en de toekomst. Je streeft naar een doel dat je wil bereiken. Coaching wordt vaak uitgedrukt als psychosociale begeleiding of globale individuele ondersteuning, als 1 van de  ondersteuningsfuncties waarvoor het PVB gebruikt mag worden. Een vaak voorkomende vorm van coaching is bvb auticoaching. 

Bij twijfel vraagt het VAPH de factuur en overeenkomsten op. Om die reden is het belangrijk om een duidelijke taakomschrijving te maken in de overeenkomst en dit in detail ook te laten vermelden op de factuur. Enkel vermelden van bijvoorbeeld "kleine klussen" of "klein tuinonderhoud" is niet voldoende.

Heb je nu een overeenkomst lopen die niet in lijn zijn met deze verduidelijkte regels?

Dan heb je tijd tot 30 juni 2022 om deze overeenkomsten aan te passen of stop te zetten. Je kan ook beslissen deze hulp niet stop te zetten maar deze hulp met eigen middelen betalen. 

Vragen?

Tijdens ons webinar De Nieuwsbrief Toegelicht van 3 november gaven we meer informatie over dit artikel.
Klik hier om de opname te bekijken.

< Terug naar nieuwsoverzicht

Lid worden

Als lid van Onafhanklijk Leven vzw geniet je van interessante voordelen.

Ontdek de voordelen

Ontvang onze laatste nieuwtjes

Door jouw gegevens in te vullen, ga je akkoord met onze privacy policy.

Volg ons via social media

Klik hier en praat met ons mee

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Akkoord