Advieslijn 03 808 22 99

Wat betekent persoonsvolgende financiering nu voor jou als budgethouder?

Geschreven op wo 5 februari, 2014 door Marianne Callebaut in de categorie Nieuws

Wat betekent persoonsvolgende financiering nu voor jou als budgethouder?

Gisteren werd door het Vlaams Parlement het decreet op de persoonsvolgende financiering definitief goedkeurde. Maar wat betekent dat alles nu voor jou als PAB-budgethouder? Van waar komt het decreet? Wat moet er nog gebeuren? Bekijk de vragen en antwoorden via de link hieronder om antwoord te krijgen.

Het Vlaams Parlement keurde gisteren het decreet op de persoonsvolgende financiering goed. Maar wat betekent dat alles nu voor jou als (toekomstig) PAB-budgethouder? Van waar komt het decreet? Wat moet er nog gebeuren? Bekijk de vragen en antwoorden via de link hieronder om antwoord te krijgen.

Van waar komt de term ‘persoonsvolgende financiering’? Waarom is het nodig om een nieuw systeem te maken terwijl het PAB-systeem goed werkt?
Minister van welzijn, Jo Vandeurzen, stelde in 2010  perspectiefplan 2020 voor. Dat is een plan op lange termijn waarmee hij de sector voor personen met een handicap wil verbeteren.


Eén van de plannen in het perspectiefplan, was om de ondersteuning in de sector voor personen met een handicap meer vraag gestuurd te maken. De ondersteuning moet uitgaan van wat personen met een handicap willen en vragen, en niet van wat er wordt aangeboden. Daarnaast wou de minister de systemen die vandaag naast elkaar lopen, integreren in één systeem. Een systeem waarbij je aangeeft wat je nodig hebt en daarna pas kiest of je dat via een cash budget of een voucher wil en wat je met het budget doet.

Dat wil de minister realiseren via ‘persoonsvolgende financiering’. De term werd voor het eerst gebruikt in perspectiefplan 2020. Perspectief 2020 gaf enkel aan dat het systeem zou bestaan uit cash budgetten en vouchers. Lange tijd was enkel deze informatie bekend. Pas later verschenen de eerste conceptnota’s en in juli 2013 stond het eerste ontwerpdecreet op de agenda van de Vlaamse regering.


Wat betekent dit en wat komt daarna?
Een wettekst zoals dit decreet, heeft een lange weg afgelegd voor het werd gestemd. Tijdens deze lange weg werd nog veel gewijzigd aan de tekst van het decreet.

Eerst werd het decreet twee keer besproken binnen de Vlaamse regering. Tussen de eerste en de tweede principiële goedkeuring van de regering werden al een aantal aanpassingen gemaakt omdat de overheid afstemt met verschillende stakeholders uit de sector.

Na de tweede principiële goedkeuring door de regering ging het decreet naar de raad van state. De raad van state gaf advies over of het decreet wettelijk in orde was. Na dat advies ging het decreet voor een derde keer naar de Vlaamse regering. Zij keurden het decreet definitief goed.

Dat is nog niet het einde. Na een goedkeuring van de regering ging gisteren naar het Vlaams Parlement. Voor het Vlaams Parlement over het decreet stemt en er echt een wet van maakt, werden in de commissie Welzijn van dat parlement 4 discussie en overlegmomenten georganiseerd, waarop ook Onafhankelijk Leven vzw mocht spreken.

Gisteren werd het decreet door het parlement eindelijk gestemd en goedgekeurd. Ook dan is het nog niet gedaan. De inhoud van een decreet is altijd vaag. Om het echt in de praktijk om te zetten, zijn uitvoeringsbesluiten nodig die concreet weergeven wat wel en niet kan volgens het decreet. Het zijn deze besluiten die daarna worden omgezet in richtlijnen, zoals de PAB richtlijnen.
 

Moet ik nu al iets doen? Wanneer verandert er iets voor mij?
Zoals je hierboven las, hebben we nog een lange weg af te leggen. Als alle stappen die volgen goed gaan, treedt het decreet pas ten vroegste op 1 januari 2015 in werking. Omdat het onmogelijk is om iedereen in een keer over te schakelen, gebeurt dat in verschillende stappen. Nieuwe starters schakelen eerst over op het systeem. Pas op termijn schakelen ook de huidige budgethouders over. Dat zal vermoedelijk in 2017 zijn.


Je hoeft dus nu nog niets te doen. Als binnen een paar jaar het moment komt dat dat wel moet, informeert Onafhankelijk Leven vzw de budgethouders op tijd.
 

Moet ik mij opnieuw laten inschakelen? Wanneer gebeurt dat voor mij en krijg ik een lager budget?
Ook hiervoor is nog een lange weg af te leggen. Doordat het decreet nog niet is omgezet in uitvoeringsbesluiten, zijn er nog een aantal onduidelijkheden over inschaling en budgetbepaling.
Onafhankelijk Leven vzw volgt het verdere proces op in de taskforce (een orgaan binnen het VAPH dat werkt aan de uitvoeringsbesluiten) en op andere belangrijke plaatsen.

We stellen je wel al gerust:

 • De raad van state gaf in haar advies aan dat het ‘stand still’ principe moet gehanteerd worden. Dat betekent dat niemand achteruit mag gaan door de uitvoering van het decreet.
 • Het voordeel één systeem, betekent ook dat er geen verschillende budgetsystemen meer zijn. Dus geen verschillen meer zoals die er nu zijn tussen budgetten voor PAB en voorzieningen. Het maximumbudget voor een voorziening is momenteel 75.000 euro. Dat betekent dat een cash budget in het nieuwe systeem ook maximum deze hoogte zou kunnen bedragen.
 • De huidige regering kan vandaag al beslissen om bv de budgetten te halveren. De huidige regering kiest daar niet voor en er is ook geen enkele partij die daarvoor kiest. Dat wijst erop dat dat niet gaat gebeuren.


De persoonsvolgende financiering zou werken via een tweetrapsysteem en concentrische cirkels. Wat is dat juist en hoe werkt dat?
De 5 concentrische cirkels gaan over de persoon met een handicap en alle mogelijke ondersteuning die rondom hem mogelijk is:

 • Cirkel 1: zelfzorg
 • Cirkel 2: het gezin
 • Cirkel 3: de omgeving
 • Cirkel 4: reguliere diensten
 • Cirkel 5: handicapspecifieke ondersteuning

Aan de hand van dat systeem kan je zelf of met ondersteuning van een dienst een ondersteuningsplan opstellen. Dat plan moet een zicht geven op welke ondersteuning je nodig hebt en waar je daarvoor budget nodig hebt en waar niet.

Het tweetrapsysteem gaat over ondersteuning voor en na de toegangspoort van het VAPH. Voor de toegangspoort gaat het over trap 1. Hiervoor zijn geen zware inschalingen en andere administratieve processen nodig. Binnen deze trap kan je beroep doen op het Basisondersteuningsbudget (een klein budget per maand dat je vrij kan besteden) of op rechtstreeks toegankelijke ondersteuning (tijdelijke ondersteuning voor wie het op dat moment even nodig heeft).
Wanneer trap 1 onvoldoende is, doe je een aanvraag naar niet-rechtstreeks toegankelijk ondersteuning (trap 2). Hiervoor moet je wel een aantal procedures doorgaan voor je er beroep op kan doen.
 

Kan een familielid nog als assistent in dienst blijven?
Ja
, het budget dat je krijgt kan je ook inzetten in andere cirkels dan enkel cirkel 5, en dus ook in cirkel 2 en 3 (gezin en omgeving). Dat staat in de memorie van toelichting (en tekst die het decreet verduidelijkt).
 

Kan ik in het nieuwe systeem hetzelfde blijven doen als nu met het PAB?
Zoals je hierboven leest, is een decreet nog geen concrete, volledig uitgewerkte versie van wat kan en wat niet. Hiervoor zijn de uitvoeringsbesluiten nodig. Een aantal zaken van de bestedingsvrijheid en flexibiliteit van het huidige PAB systeem zijn al opgenomen in het decreet, voor andere wachten we op die uitvoeringsbesluiten.

We stellen je al gerust:

 • Onafhankelijk Leven vzw volgt het verdere proces op in de taskforce (een orgaan binnen het VAPH dat werkt aan de uitvoeringsbesluiten) en op andere belangrijke plaatsen.
 • Alle politieke partijen hebben in de debatten gezworen niet te raken aan de verwovenheden van het PAB.
   

Waarom ziet Onafhankelijk Leven vzw het decreet als een kans?
De belangrijkste kans is dat het nieuwe systeem ervoor kan zorgen dat elke persoon met een handicap vrij kan kiezen tussen een cash budget en een voucher, en indien mogelijk deze keuze wijzigen. Iedereen krijgt een vrije keuze met mogelijkheid tot wijzigen. Op dit moment gaat er meer budget naar voorzieningen dan naar PAB. Eens je voor een voorziening kiest kan je ook moeilijk terug. In het nieuwe systeem gaat het budget naar waar mensen voor kiezen, het is dus geen keuze meer van de overheid en kan je je later nog wijzigen.

We stappen ook af van een eng erkenningensysteem waarbij het budget van de overheid rechtstreeks naar de voorzieningen gaat. In het nieuwe systeem gaat het budget naar de persoon met een handicap zelf. Voor PAB is dat nu al zo, maar voor mensen die voor een voorziening kiezen niet. In het nieuwe systeem kies je zelf waar je met je budget naartoe gaat en dat zorgt ervoor dat voorzieningen zich aanpassen aan de vraag van de persoon.

Eén systeem met deze mogelijkheden zorgt er ook voor dat je vrij kan combineren. Je kan kiezen voor volledig cash of volledig voucher of een combinatie van beiden. Je bent niet meer gebonden aan de huidige combinatiemogelijkheden van het PAB.

< Terug naar nieuwsoverzicht

Lid worden

Als lid van Onafhanklijk Leven vzw geniet je van interessante voordelen.

Ontdek de voordelen

Ontvang onze laatste nieuwtjes

Door jouw gegevens in te vullen, ga je akkoord met onze privacy policy.

Volg ons via social media

Klik hier en praat met ons mee

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Akkoord