Advieslijn 03 808 22 99

Wat betekent het arrest van de Raad van State voor mij?

Geschreven op di 19 maart, 2024 door Lien Mentens in de categorie Assistentie

Wat betekent het arrest van de Raad van State voor mij?

Op 8 januari 2024 oordeelde de Raad van State dat de actualisering van de persoonsvolgende budgetten in strijd is met de Grondwet. Het arrest vernietigde ook de wetgeving die aan de basis ligt van de daling van de beheerskosten. We leggen je uit wat dat betekent voor je budget. 

Lees de reactie van Onafhankelijk Leven op het arrest van de Raad van State.

Ik kreeg een lager (deel)budget door de actualisering

Nieuwe terbeschikkingstelling vanaf 1 januari 2024

Je ontvangt de komende dagen een brief van het VAPH met een nieuwe terbeschikkingstelling van je oorspronkelijke, hogere budget. Die gaat in op 1 januari 2024.

Voorbeeld: Je had oorspronkelijk recht op een budget in budgetcategorie X (70,96 punten). Bij je terbeschikkingstelling kreeg je door de actualisering een budget in budgetcategorie 14 (62,14 punten). Vanaf 1 januari 2024 krijg je het budget waar je oorspronkelijk recht op had. Je nieuwe budget bedraagt vanaf nu elk jaar 70,96 punten. 

Ook als je een lager deelbudget kreeg door de actualisering, krijg je een brief van het VAPH met een nieuwe terbeschikkingstelling. Je krijgt vanaf 1 januari 2024 de helft van je oorspronkelijke, hogere budget of meervraag. Voor de andere helft blijf je op de wachtlijst staan. 

Voorbeeld: Je had oorspronkelijk recht op een budget in budgetcategorie X (70,96 punten). Je budget werd bij de terbeschikkingstelling omgezet naar budgetcategorie 14 (62,14 punten). Je kreeg de helft van dat nieuwe budget (31,07 punten). Vanaf 1 januari 2024 krijg je de helft van het budget waar je oorspronkelijk recht op had. Je nieuwe  deelbudget bedraagt vanaf nu 35,48 punten. 

Bedrag van de voorbije periode uitbetaald

Het bedrag dat je te weinig kreeg in de periode tussen je terbeschikkingstelling en 31/12/2023, betaalt het VAPH in de tweede helft van maart uit op je PVB-rekening. Je ontvangt daarover een tweede brief van het VAPH. Je moet niet bewijzen wat je met dat bedrag doet. Het VAPH raadt aan om het bedrag over te schrijven naar een privérekening. 

Heb je geen budgetrekening omdat je volledig in voucher besteedt? Het VAPH vraagt je in de brief om binnen de 30 dagen je rekeningnummer te bevestigen of een nieuw rekeningnummer door te geven. 

Besteedde je je budget sinds 2021 gedeeltelijk of volledig in cash bij niet-vergunde zorgaanbieders zoals vrijwilligers, persoonlijke assistenten, poetshulp of taxibedrijven? Dan ontvang je tegelijkertijd het verschil in beheerskosten.  

Voucher vergunde zorgaanbieder

Heb je een voucherovereenkomst met een vergunde zorgaanbieder (een ‘voorziening’)? En staat er in je overeenkomst met de voorziening dat de voucherkost verandert als je budget verandert? Je voorziening kan de voucher voor 2024 uitzonderlijk met terugwerkende kracht aanpassen.  

Voorbeeld: Je had oorspronkelijk recht op een budget in budgetcategorie X (70,96  punten). Bij je terbeschikkingstelling kreeg je door de actualisering een budget in budgetcategorie 14 (62,14 punten). Vanaf 1 januari 2024 krijg je het budget waar je oorspronkelijk recht op had. Je verblijft voltijds in de voorziening en je besteedt je volledige budget in voucher. In de overeenkomst staat dat de voorziening de voucher aanpast als je budget wijzigt. Je betaalt vanaf 2024 niet 62,14 punten maar 70,96 punten.  

LET OP! De voorziening kan de vouchers van de voorbije jaren niet meer aanpassen. Je kan wel onderling afspreken dat je een bijkomend bedrag betaalt.  

Ik kreeg een hoger (deel)budget door de actualisering

Je behoudt je hogere (deel)budget. 

Besteedde je je budget sinds 2021 gedeeltelijk of volledig in cash bij niet-vergunde zorgaanbieders zoals vrijwilligers, persoonlijke assistenten, poetshulp of taxibedrijven? Dan ontvang je het verschil in beheerskosten.

Ik besteedde mijn budget bij niet-vergunde zorgaanbieders

Besteedde je je budget volledig of gedeeltelijk in cash bij niet-vergunde zorgaanbieders zoals vrijwilligers, persoonlijke assistenten, poetshulp of taxibedrijven? Dan kreeg je boven op dat budget beheerskosten

In 2021 daalden de beheerskosten van 11,94% naar 10,35%. Het arrest van de Raad van State van 8 januari 2024 vernietigt de wetgeving die aan de basis ligt van die daling.

Wat betekent dat voor je budget? Vanaf 2024 stijgen de beheerskosten opnieuw naar 11,94%. Besteedde je je budget in 2021, 2022 en 2023 volledig of gedeeltelijk in cash bij niet-vergunde zorgaanbieders? Dan krijg je het verschil in beheerskosten in de tweede helft van maart uitbetaald op je budgetrekening. Je hoeft niet te verantwoorden wat je met dat bedrag doet. Het VAPH raadt aan om het bedrag over te schrijven naar een privérekening. 

Ik kreeg een lager budget door correctiefase 2

Je behoudt je budget. Alleen de mensen die hun budget zagen stijgen of dalen door de actualisering van de budgetcategorieën krijgen hun oorspronkelijke budget. Dat is natuurlijk jammer. Toch vinden we het arrest een goed signaal naar de Vlaamse regering toe, een stap in de goede richting om de noden van mensen met een handicap serieus te nemen en zo ook te begroten.

Besteedde je je budget sinds 2021 gedeeltelijk of volledig in cash bij niet-vergunde zorgaanbieders zoals vrijwilligers, persoonlijke assistenten, poetshulp of taxibedrijven? Dan ontvang je wel het verschil in beheerskosten. 

< Terug naar nieuwsoverzicht

Lid worden

Als lid van Onafhanklijk Leven vzw geniet je van interessante voordelen.

Ontdek de voordelen

Ontvang onze laatste nieuwtjes

Door jouw gegevens in te vullen, ga je akkoord met onze privacy policy.

Volg ons via social media

Klik hier en praat met ons mee

  • LinkedIn
  • LinkedIn
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Akkoord