Advieslijn 03 808 22 99

Wat als het niet lukt om tegen 31 maart een overeenkomst te ondertekenen?

Geschreven op do 22 maart, 2018 door Karen De Wilde in de categorie Nieuws

Wat als het niet lukt om tegen 31 maart een overeenkomst te ondertekenen?

Via verschillende wegen krijgen we de vraag van budgethouders wat er gebeurt indien ze op 31 maart 2018 geen PVB-overeenkomst hebben ondertekend met hun voorziening. 

Dit is de datum die is opgelegd vanuit de PVB-regelgeving, die het VAPH ook steeds gecommuniceerd heeft.

Team budgetbesteding van het VAPH gaf ons samengevat het voorlopige antwoord, maar zij doen nog een juridische controle.

Zolang er geen nieuwe overeenkomst is afgesloten, blijft de huidige overeenkomst gelden.
Maar de nieuwe overeenkomst is nodig om duidelijk af te spreken welke ondersteuning je krijgt in ruil voor je PVB. De soort ondersteuning wordt uitgedrukt volgens de 4 ondersteuningsfuncties waarvoor het PVB gebruikt mag worden: woonondersteuning, dagondersteuning, individuele begeleiding en permanentie. Per ondersteuningsfunctie moet in de overeenkomst duidelijk te zien zijn wat de kostprijs (uitgedrukt in euro’s of punten) is per ondersteuningsfunctie waarop jij beroep wenst te doen en hoeveel.

De wettelijke basis hiervoor is terug te vinden in de volgende wettekst, bijlage 1De individuele dienstverleningsovereenkomst, vermeld in artikel 9, bevat de volgende vermeldingen: 5° voor meerderjarigen de aard van de ondersteuning, meer bepaald: woonondersteuning, dagondersteuning, individuele begeleiding of permanentie, met vermelding van duur en frequentie en de respectieve kosten uitgedrukt in euro of personeelspunten;

In de huidige overeenkomst worden ook termen gebruikt die eigenlijk niet meer bestaan sinds de invoering van het PVB; zoals een verwijzing naar een zorgvorm (dagcentrum, tehuis niet werkenden, thuisbegeleiding). In de huidige overeenkomst wordt er ook nog niks verteld over cash en voucher; terwijl dit termen zijn die ook belangrijk zijn in het kader van het PVB.

Dit alles maakt dat het ontbreken van een nieuwe overeenkomst zowel de budgethouder als de vergunde zorgaanbieder in een zwakke positie zet.

Indien je bijkomende vragen of informatie wil over bepaalde delen uit de overeenkomst, kan je voorstellen aan de voorziening om bij die delen ‘onder voorbehoud’ toe te voegen en je verdere afspraken maakt wanneer de twijfels of vragen verder besproken worden.

Een overeenkomst kan ook steeds opgezegd worden, rekening houdende met een opzegtermijn van drie maanden. Ook als je de PVB-overeenkomst nu ondertekent. Die opzegtermijn is geldig indien je zelf als budgethouder je overeenkomst opzegt, maar ook indien je zorgaanbieder dit doet.

Andere tips en vragen kan je lezen in een vorig artikel dat we hierover schreven.

Wie op dit moment nog problemen ziet waardoor de overeenkomst niet klaar zal zijn op 31 maart 2018, kan ons dit laten weten via onze advieslijn. We geven dan jouw naam en die van de vergunde zorgaanbieder zelf door aan het VAPH, samen met een beknopte omschrijving van de reden waarom je de overeenkomst die jou wordt aangeboden nog niet tekent. Zo krijgen zij ook een zicht op wat hierover leeft bij de budgethouders.

< Terug naar nieuwsoverzicht

Lid worden

Als lid van Onafhanklijk Leven vzw geniet je van interessante voordelen.

Ontdek de voordelen

Ontvang onze laatste nieuwtjes

Door jouw gegevens in te vullen, ga je akkoord met onze privacy policy.

Volg ons via social media

Klik hier en praat met ons mee

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Akkoord