Advieslijn 03 808 22 99

Waarom ook de miniemen recht hebben op een persoonsvolgend budget

Geschreven op di 27 september, 2016 door Jeroen De Weerdt in de categorie Invloed op het beleid

Waarom ook de miniemen recht hebben op een persoonsvolgend budget

De Vlaamse regering maakt voor volgend jaar 117 miljoen euro vrij voor mensen met een handicap. Dat staat in de Septemberverklaring die minister president Bourgeois aflegde in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering komt daarmee haar belofte na om in 2017 flink te investeren in mensen met een handicap. Onafhankelijk Leven vzw verwacht dat de minister deze persoonsvolgende financiering ook snel doorvoert voor minderjarigen. Dat kan al in 2017 door alle bijkomende middelen voor minderjarigen met een handicap die op de wachtlijst staan om te zetten in een Persoonlijk Assistentiebudget. Jo Vandeurzen scoort, maar de miniemen moeten kunnen meespelen.

De Vlaamse regering maakt voor volgend jaar 117 miljoen euro vrij voor mensen met een handicap. Dat staat in de Septemberverklaring die de minister-president aflegde in het Vlaams parlement. De Vlaamse regering komt daarmee haar belofte na om in 2017 flink te investeren in mensen met een handicap. Onafhankelijk Leven vzw verwacht dat de minister deze persoonsvolgende financiering ook snel doorvoert voor minderjarigen. Dat kan al in 2017 door alle bijkomende middelen voor minderjarigen met een handicap die op de wachtlijst staan om te zetten in een PAB. Jo Vandeurzen scoort, maar de miniemen moeten kunnen meespelen.

Grootste investering ooit, maar nog werk voor minderjarigen
Dit is de grootste investering ooit. Het is een bewijs dat Jo Vandeurzen weldegelijk inzet op het verder wegwerken van de wachtlijsten én de omslag van een aanbodsgestuurde naar een vraaggestuurde financiering.
Op 1 januari 2017 start de persoonsvolgende financiering voor meerderjarigen personen met een handicap. De invoering van de persoonsvolgende financiering voor minderjarigen is jammer genoeg pas voorzien op 1 januari 2018. Onafhankelijk Leven vzw raadt de minister aan niet te wachten. Vandaag al kan hij persoonsvolgende financiering voor minderjarigen versterken. Dat kan  door het budget dat voorzien is voor minderjarigen in 2017 (ca 12mio€) volledig in te zetten via persoonlijke assistentiebudgetten, zolang er nog geen wetgevend kader is voor persoonsvolgende financiering voor minderjarigen. Daarmee kunnen meer dan 400 gezinnen geholpen worden die wachten op een persoonlijk assistentiebudget voor hun kind.

Waarom ook voor minderjarigen PVF dringend nodig is
De cijfers geven aan dat in Vlaanderen anno 2015 slechts 6% van de minderjarigen beroep doet op een PAB. 94% maakt gebruik van een voorziening. We schatten dat 25% van de gezinnen die op de wachtlijst staan, vragen naar een PAB. In het algemeen zit de vraag naar een PAB in de lift. Steeds meer mensen willen zelf de assistentie of ondersteuning organiseren.
Het persoonlijk assistentiebudget (dat later ook het persoonsvolgend budget wordt) is een hefboom voor meer inclusie door zorg op maat. Hoe vroeger je daarmee begint, hoe beter. Want kinderen die op jonge leeftijd de juiste ondersteuning krijgen, maken later een grotere kans om bij te dragen aan de samenleving. Het PAB draagt bij tot inclusief onderwijs, vrijetijdsbesteding, het kunnen aanknopen met leeftijdgenoten in je eigen omgeving,… Dat is ook belangrijk voor de tewerkstelling die later kan volgen.

Onafhankelijk Leven vzw vindt het niet meer in de tijdsgeest passen dat het VAPH verder zou investeren in extra capaciteit van voorzieningen. In de beleidsnota “Jeugdhulp 2.0” trekt minister Jo Vandeurzen voor de grootste groep kinderen en jongeren resoluut de kaart van de persoonsvolgende financiering. Het comité ter uitvoering van het VN verdrag voor de rechten van personen met een handicap tikte Vlaanderen reeds op de vingers omdat ze teveel investeert in voorzieningen en te weinig in maatregelen waardoor kinderen met een handicap zoveel als mogelijk thuis kunnen blijven en ouders of minderjarigen hun eigen keuzes kunnen maken.. Het Comité beveelde aan dat Vlaanderen werk zou maken van een de-institutionaliseringsbeleid, waarbij men de investeringen in collectieve infrastructuren terugschroeft en meer aandacht besteedt aan persoonlijke keuzes. Het Comité beveelt tevens aan om gepaste maatregelen te nemen opdat de dienstverleners het recht op een privé- en een gezinsleven van personen met een handicap zouden respecteren en beschermen.
Dit wil niet zeggen dat hierdoor géén kinderen en jongeren meer kunnen instromen in voorzieningen. Gezien de natuurlijke in- en uitstroom blijft dit uiteraard mogelijk. Jaarlijks komt daar voor een equivalent van ca 45mio€ aan capaciteit vrij. Dat is steeds nog veel meer dan de 12mio€ die nu voor minderjarigen kan worden ingezet. Door het M-decreet zal de instroom in de voorzieningen ook verminderen. Meer kinderen kunnen kiezen voor gewoon onderwijs i.p.v. buitengewoon onderwijs. Vele voorzieningen voor minderjarigen zijn verbonden aan het buitengewoon onderwijs.
De laatste jaren werd het uitbreidingsbeleid gedomineerd door de VIPA dossiers. Sinds 2008 werden de voorzieningen aangezet flink te investeren in nieuwbouw en renovatie. Binnen VIPA waren er toen nog budgetten ter ondersteuning van deze investeringen beschikbaar. Jaar na jaar werden deze gebouwen ook in gebruik genomen. Waar het een uitbreiding betrof werden daarvoor de nodige budgetten uit het uitbreidingsbeleid vooraf  gereserveerd (cf. “VIPA buffer”). Van 2011 tot en met 2016 werd op die manier 4,5mio € uit het uitbreidingsbeleid genomen voor de verdere bouw van voorzieningen voor minderjarigen.

PAB is dus dringend toe aan een inhaalbeweging. De algemene omslag van een aanbods- naar een vraaggestuurde financiering is een feit. Op 1 januari 2017 starten we met de eerste ploeg: de meerderjarigen. De miniemen mogen niet achter blijven. Zodat ze nu reeds de knepen van het spel leren kennen.

 

< Terug naar nieuwsoverzicht

Lid worden

Als lid van Onafhanklijk Leven vzw geniet je van interessante voordelen.

Ontdek de voordelen

Ontvang onze laatste nieuwtjes

Door jouw gegevens in te vullen, ga je akkoord met onze privacy policy.

Volg ons via social media

Klik hier en praat met ons mee

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Akkoord