Advieslijn 03 808 22 99

Waar vraag je de juiste ondersteuning aan?

Geschreven op wo 31 oktober, 2018 door Elien Standaert in de categorie Assistentie

Waar vraag je de juiste ondersteuning aan?

Als persoon met een handicap heb je veel extra uitgaven
Heb je een beperking en ben je op zoek naar de juiste ondersteuning of zorg?

In onderstaand artikel lees je waar je ondersteuning op jouw maat aanvraagt. We onderscheiden ondersteuning voor minder – en meerderjarigen en ondersteuning op federaal, Vlaams of provinciaal niveau.

Inhoudsopgave

1. Meerderjarigen

Federaal niveau (FOD)
Erkenning
Tegemoetkoming

Vlaams niveau
1. Dienst Ondersteuningsplan (DOP)
Ondersteuningsplan

2. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)
Hulpmiddelen en aanpassingen (provinciaal niveau)
Persoonsvolgend budget (PVB)

3. Vlaamse sociale bescherming
Zorgbudgetten

2. Minderjarigen

Federaal niveau (FOD)
Verhoogde kinderbijslag

Vlaams niveau
1. Intersectorale toegangspoort
Erkenning en mogelijkheden

2. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) en hulpmiddelen en aanpassingen
Persoonlijk assistentiebudget (PAB)
Multifunctioneel centrum (MFC)

3. Vlaamse Sociale Bescherming
Basisondersteuningsbudget (BOB)

3. Andere vormen van ondersteuning

4. Bijstandsorganisatie

5. Contactadressen

 

Waar vraag je de juiste ondersteuning aan?

1. Meerderjarigen

Federaal niveau (FOD)

 • Erkenning

Na je erkenning als persoon met een handicap vraag je een tegemoetkoming aan. De Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid Directie-Generaal (DG) Personen met een handicap erkent de meerderjarige personen. De FOD gaat bij de erkenning ook na of je voldoet aan de andere voorwaarden.

 • Tegemoetkomingen

Ook bij bovenstaande FOD vraag je een aantal uitkeringen en andere vormen van ondersteuning aan. Het zijn onderstaande financiële uitkeringen, tegemoetkomingen voor volwassenen. Via deze link lees je meer informatie.

- Inkomensvervangende tegemoetkoming
- Integratietegemoetkoming
- Tegemoetkoming hulp aan bejaarden
- Parkeerkaart
- Verminderingskaart op het openbaar vervoer voor blinden en slechtzienden
- Attest om belastingvoordelen te krijgen voor je eigen voertuigAttest om te kunnen genieten van sociale en fiscale maatregelen
Erkenning van de handicap van je kind voor de bijkomende kinderbijslag
European Disability Card voor cultuur, sport en vrije tijd

Vlaams niveau

1. Dienst Ondersteuningsplan (DOP)

 • Ondersteuningsplan

Een Dienst Ondersteuningsplan (DOP) brengt je ondersteuningsnood in kaart. Deze dienst geeft inzicht in de voor jou meest geschikte soorten  ondersteuning en zoekt naar het meest geschikte aanbod. Als resultaat krijg je een ondersteuningsplan dat al de mogelijkheden van jou en je omgeving op een rijtje zet. Hoe je dit proces van vraagverheldering opstart kan je hier lezen.

Om je nood aan ondersteuning duidelijk te maken, kan je ook terecht bij de diensten maatschappelijk werk van je mutualiteit. Je kan ook zelf een ondersteuningsplan opmaken.

2. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Het VAPH financiert budgetten voor personen met een handicap om hun zorg en ondersteuning op maat te organiseren.

 • Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

Heb je een beperkte nood aan ondersteuning door je handicap dan vind je rechtstreeks hulp bij de diensten rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). Je dient dus geen aanvraag in. Je stapt rechtstreeks naar de zorgaanbieder.

 • Hulpmiddelen en aanpassingen (provinciaal niveau)

Heb je een fysieke beperking dan vraag je aanpassingen, hulpmiddelen en bijstand aan. Je vult dit aanvraagformulier in en bezorgt dit aan het provinciaal kantoor van het VAPH van jouw provincie.

 • Persoonsvolgend budget (PVB)

Heb je nood aan meer intensieve frequente ondersteuning door je handicap dan vraag je een persoonsvolgend budget (PVB) aan. Je dient het ondersteuningsplan in en laat een multidisciplinair verslag opmaken door een multidisciplinair team.
Alle informatie over deze aanvraag je lees in de infofiche aanvraag PVB.

3. Vlaamse Sociale Bescherming

 • Zorgbudgetten

De Vlaamse Sociale Bescherming bestaat uit drie tegemoetkomingen. Iedereen die in Vlaanderen woont is vanaf de leeftijd van 26 verplicht aangesloten bij een zorgkas (meestal via je mutualiteit). Jaarlijks betaal je dan solidair je zorgpremie. Je vraagt als zwaar zorgbehoevende een zorgbudget aan. In bepaalde gevallen krijg je het zorgbudget automatisch toegewezen (BOB).

- Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden of de vroegere ‘zorgverzekering’
Een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden vraag je aan met een attest dat aantoont dat je een zorgbehoefte hebt. Het is een verblijfsattest van je residentiële zorgvoorziening of een attest met een score indien je nog thuis woont.
Je krijgt dit zorgbudget van 130 euro per maand als je met dit attest kan aangeven dat je zwaar zorgbehoevend bent. Indien je recht hebt op andere financiële hulp dan vervalt dit recht.
Bij bepaalde scores op deze attesten krijg je het zorgbudget automatisch toegewezen en moet je het dus niet aanvragen. Meer informatie kan je lezen op de website van de Vlaamse Sociale bescherming.

- Zorgbudget voor ouderen met een beperking

Een zorgbudget voor ouderen met een beperking moet je aanvragen bij de dienst maatschappelijk werk van je mutualiteit of het OCMW van je gemeente. Je inkomen en dat ven je partner en je zorgzwaarte of zelfredzaamheid bepalen of je recht hebt op dit budget en de hoogte ervan.

Basisondersteuningsbudget (BOB)

Het basisondersteuningsbudget (BOB) is het zorgbudget voor personen met een beperking. Het is een vrij te besteden tegemoetkoming van 300 euro per maand.
Indien je aangesloten bent bij een zorgkas en je behoort tot de groepen die in aanmerking komen voor dit zorgbudget dan krijg je deze ondersteuning automatisch.

 

2. Minderjarigen

Federaal (FOD)

 • Verhoogde kinderbijslag

Heeft je kind een beperking? De Federale Overheidsdienst (FOD) Directie-Generaal Personen met een handicap kent een bijkomende kinderbijslag (regeling werknemers) toe aan jouw kind bovenop de gewone kinderbijslag.

Het kinderbijslagfonds waarbij je bent aangesloten geeft je meer info.

Vlaams niveau

1. Intersectorale toegangspoort

Jeugdhulp wordt in over de sectoren heen georganiseerd en heet 'integrale jeugdhulp'. De intersectorale toegangspoort (ITP) behandelt de aanvragen voor ondersteuning voor minderjarigen.

 • Erkenning en mogelijkheden

Een deelteam van de intersectorale toegangspoort, het team Indicatiestelling,  erkent  of de minderjarige als persoon met een handicap. Het team jeugdhulpregie zoekt voor de minderjarige de geschikte hulp of ondersteuning.

2. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

 • RTH en hulpmiddelen en aanpassingen (provinciaal niveau)

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) en hulpmiddelen en aanpassingen vraag je ook als minderjarige aan bij het VAPH.

 • Persoonlijk assistentiebudget (PAB)

Minderjarigen met een grotere specifieke ondersteuningsnood vragen bij het VAPH een persoonlijk assistentiebudget (PAB) aan. De aanvraag van een PAB start bij de contactpersoon-aanmelder. Het is een multidisciplinair team dat erkend is door het agentschap jongerenwelzijn.
Meer informatie over deze aanvraag lees je in de infofiche aanvraag PAB.

 • Multifunctioneel centrum (MFC)

Een multifunctioneel centrum (MFC) biedt drie ondersteuningsfuncties: verblijf, dagopvang en begeleiding. Personen met een handicap tot en met 21 jaar (uitzonderlijk verlengbaar tot en met 25 jaar) met een specifieke ondersteuningsnood vragen deze ondersteuning aan. Een jeugdhulpbeslissing van de intersectorale toegangspoort van het agentschap Jongerenwelzijn is hiervoor nodig.

3. Vlaamse Sociale Bescherming

 • Basisondersteuningsbudget (BOB)

Ook minderjarigen met een erkende handicap en een ondersteuningsnood hebben sinds 1 januari 2017 recht op een basisondersteuningsbudget (BOB). Rechthebbenden krijgen automatisch een bedrag van 300 euro dat ze vrij kunnen inzetten.

3. Andere vormen van ondersteuning

Via de link naar de website van handicap Belgium en vlaanderen.be vind je meer informatie over bovenstaande vormen van ondersteuning. Ook informatie over andere tegemoetkomingen, via Federis voor vergoedingen bij beroepsziektesde, de FOD Financiën voor het verhoogd belastingvrij deel van het inkomen bij gehandicapte kinderen of personen ten laste of het RIZV bij uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid of de tegemoekoming hulp van derden, lees je via deze websites.

Welke budgetten en tegemoetkomingen je combineert, lees je via deze link naar de website van het VAPH.

4. Bijstandsorganisatie

Hulp bij de opstart en het beheer van je persoonlijk assistentiebudget of van je persoonsvolgend budget krijg je bij een bijstandsorganisatie. Als één van de officieel erkende bijstandsorganisaties geeft het team met ervaringsdeskundigen geeft  snel, persoonlijk en deskundig advies. Meer informatie over deze bijstand vind je via deze link naar de website.

Onafhankelijk Leven vzw wil mensen met een handicap ook actief laten deelnemen aan de samenleving. We komen op voor hun rechten door te wegen op het beleid als maatschappelijke beweging. We ijveren voor een wereld waar mensen met en zonder handicap gelijkwaardig samen leven.

5. Contactadressen

Federaal niveau

Vlaams niveau

Provinciaal niveau

Vlaams niveau met regionale coachen:

Groot Begijnhof 31
9040 Sint-Amandsberg
09 395 55 10
advies@onafhankelijkleven.be

 

< Terug naar nieuwsoverzicht

Lid worden

Als lid van Onafhanklijk Leven vzw geniet je van interessante voordelen.

Ontdek de voordelen

Ontvang onze laatste nieuwtjes

Door jouw gegevens in te vullen, ga je akkoord met onze privacy policy.

Volg ons via social media

Klik hier en praat met ons mee

 • LinkedIn
 • LinkedIn
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Akkoord