Advieslijn 03 808 22 99

Veel gestelde vragen over de covid-middelen van 2021

Geschreven op ma 26 april, 2021 door Karen De Wilde in de categorie Corona

Veel gestelde vragen over de covid-middelen van 2021

De Vlaamse Regering besliste om ook in 2021 iedereen met een persoonlijk assistentiebudget (PAB) of persoonsvolgend budget (PVB) een budgetverhoging toe te kennen om extra gemaakte kosten door de corona-crisis te dekken. We geven hier antwoord op de meest gestelde vragen.

Vraag 1: Wat wordt nu bedoeld met de covid19-periode?

De covid19-periode loopt van 14/3/2020 tot 30/6/2021. Dit betekent dat geregistreerde covid-overeenkomsten worden aanvaard als ze binnen de periode van 14/3/2020 tot 30/6/2021 vallen. 

Vraag 2 : Is het normaal dat ik deze covid-middelen voor 2021 nog niet zie in Mijnvaph?

Ja, zolang je voor 2021 geen covid-overeenkomst registreert zie je geen covid-middelen in Mijnvaph. Pas als je dit hebt gedaan en het werd goedgekeurd door het VAPH past het VAPH jouw budgetlijn aan met extra covid-middelen.
Bij iedereen die in 2020 covid-middelen had staan, staan nu ook de covid-middelen voor 2021 toegevoegd aan de budgetlijn.

Vraag 3: Wat moet ik doen in 2021 met mijn overeenkomst als ik ook in 2020 gebruik maakte van de covid-middelen?

Heb je in 2020 al gebruik gemaakt van de covid-middelen en hiervoor deze covid-overeenkomsten al geregistreerd bij het VAPH?
⇒ Als je een overeenkomst gesloten hebt in het kader van COVID-19 voor onbepaalde duur en dit ook zo registreerde bij het VAPH, kunnen de overeenkomsten gewoon verder blijven lopen en hoef je niks te doen.

⇒ Als je een overeenkomst gesloten hebt in het kader van COVID-19 voor onbepaalde duur (vb met vrijwilligersorganisatie, deeleconomieplatform) maar dit registreerde bij het VAPH als een overeenkomst van bepaalde duur, met einddatum 31/03/2021 (= vorige datum covid periode), dan kan je deze einddatum zelf wijzigen in Mijnvaph naar 30/6/2021.

Hoe je dit doet, vind je hier uitgebreid terug. Kort samengevat doe je dit als volgt:

Dit doe je door naar je lijst van overeenkomsten te gaan in Mijnvaph, klikken op kader met daarin drie puntjes en klikken op ‘details & wijzigen’:

 /

Vraag 4: Wat moet ik doen in 2021 om mijn gemaakte covid-kosten door te geven aan het VAPH?

 • STAP 1: registreren van een covid-overeenkomst bij het VAPH

⇒ Is jouw covid-overeenkomst een uitbreiding op een reeds bestaande overeenkomst die je al had lopen voor de start van de corona-crisis? 
Als een assistent of individuele begeleider extra uren gaat presteren, dan kan er gewerkt worden met een bijlage aan de bestaande overeenkomst. Deze bijlage registreer je als covid-overeenkomst bij het VAPH. Voor jaarovereenkomsten (vrijwilligers, interim, deeleconomie) sluit je geen nieuwe overeenkomst af. De jaarovereenkomst kan gewoon verder lopen.

Je doet een nieuwe registratie via mijnvaph of via het formulier ‘Een overeenkomst registreren voor de besteding van uw persoonsvolgend budget in cash’. Bij de taakomschrijving schrijf je welke taken de assistent op zich neemt en dat het gaat om een overeenkomst die je hebt afgesloten in het kader van COVID-19.

⇒ Is jouw covid-overeenkomst een nieuwe overeenkomst?

Je deed dus nog geen beroep op deze mensen of organisatie voor de start van de corona-crisis op 14/3/2020? Bezorg de gegevens van je overeenkomst via het formulier ‘Een overeenkomst registreren voor de besteding van uw persoonsvolgend budget in cash’  of via mijnvaph.be. Bij de taakomschrijving schrijf je welke taken de assistent op zich neemt en dat het gaat om een overeenkomst die je hebt afgesloten in het kader van COVID-19.

Meer informatie over hoe je een overeenkomst registreert in Mijnvaph voor PVB lees je hier.
Meer informatie over hoe je een overeenkomst registreert in Mijnvaph voor PAB lees je hier

 • STAP 2: covid-kosten koppelen aan covid-overeenkomst

⇒ Is jouw covid-overeenkomst een uitbreiding op een reeds bestaande overeenkomst die je al had lopen voor de start van de corona-crisis? 

Voor de kosten van de extra gepresteerde uren van een assistent of individuele begeleider moet de meerkost op de extra covid-overeenkomst geregistreerd worden als covid-kost.

Voor de covid-kosten vanaf 1 januari 2021 kies je voor kostentype ‘covid 19’ indien je kosten indient via Mijnvaph. Dien je kosten in via de kostenstaat? Vermeld dan duidelijk dat het over covid19-kosten gaat en noteer covid19 als referentie. 

Hoe splits je gewone kosten en covid-kosten?
Daar mag je pragmatisch in zijn, vindt het VAPH. Dat betekent dat je de totale factuur zelf mag opsplitsen of dat je zelf een inschatting mag maken qua opsplitsing van de kosten. Belangrijk is dat gewone kosten en covid19-kosten overeenkomen met de facturen die je hiervoor indient. Dit is wat het VAPH zal controleren.

⇒ Maak je in normale omstandigheden elke maand ongeveer even veel kosten?
Vergelijk dan het bedrag van de huidige factuur met het bedrag van vorige facturen. Het verschil tussen de beide bedragen kan je indienen als meerkost.
Bijvoorbeeld: Je assistent heeft een maandloon van 1500 euro. Zij presteert nu extra uren, daardoor heeft zij een maandloon van 2.000 euro. De meerkost van 500 euro wordt geregistreerd op de nieuwe overeenkomst. Ook de bijkomende kosten van het sociaal secretariaat moeten op deze nieuwe overeenkomst geregistreerd worden.

⇒ Schommelen je kosten maandelijks omdat je in normale omstandigheden je budget wisselend inzet?
Bereken dan de gemiddelde kosten pre-corona en vergelijk dat met de kosten tijdens de coronacrisis. Alles wat je boven dit gemiddelde uitkomt, dien je in als COVID19-kost.

⇒ Is jouw covid-overeenkomst een nieuwe overeenkomst?

Je deed dus nog geen beroep op deze mensen of organisatie voor de start van de corona-crisis op 14/3/2020? Je geeft de volledige kost in als covid-kost.

Voor de covid-kosten vanaf 1 januari 2021 kies je voor kostentype ‘covid 19’ indien je kosten indient via Mijnvaph. Dien je kosten in via de kostenstaat? Vermeld dan duidelijk dat het over covid19-kosten gaat en noteer covid19 als referentie.

Vraag 5: Gaat je PVB normaal gezien volledig naar een vergunde zorgaanbieder en doe je nu hier geen (of gedeeltelijk) beroep op?

Om de compensatie tijdens deze COVID19-periode te kunnen krijgen volg je volgende stappen:

 1. Sluit een overeenkomst af met een persoon of dienst voor hulp thuis. Welke soorten overeenkomsten je kan afsluiten lees je in dit artikel.
 2. Bezorg je rekeningnummer via het formulier "Gegevens van het rekeningnummer voor de financiële compensatie in het kader van COVID-19" aan Team Budgetbesteding van het VAPH of via mijnvaph
 3. Bezorg de gegevens van je overeenkomst via het formulier ‘Een overeenkomst registreren voor de besteding van uw persoonsvolgend budget in cash’ of via mijnvaph
 4. Bij de taakomschrijving schrijf je welke taken de assistent opneemt en dat het gaat om een overeenkomst dat je hebt afgesloten in het kader van COVID-19.
 5. Je betaalt de facturen van de personen of diensten waarmee je een overeenkomst hebt afgesloten.
 6. Je dient de betaalde kosten in bij het VAPH via een kostenstaat of mijnvaph.
 7. Het VAPH betaalt uw kosten terug op het rekeningnummer dat je hebt doorgegeven (stap 1) tot maximaal 25,5 % van uw jaarbudget. Het VAPH rekent 25,5% op je jaarbudget.
 8. Hou je overeenkomsten, facturen, rekeninguittreksels of bewijsstukken thuis bij voor een eventuele controle van het VAPH.

Vraag 6: ik ben vorig jaar gestart met een PAB of PVB, krijg ik in 2021 ook covid-middelen?

Ja, in 2021 heb jij wel recht op de extra covid-middelen op voorwaarde dat je een covid-overeenkomst hebt. 

Vraag 8: Welke soort contracten kan je afsluiten om deze covidmiddelen te gebruiken?

Er zijn verschillende manieren om met iemand een overeenkomst af te sluiten. We maken een verschil tussen overeenkomsten die er voor zorgen dat de assistent een ‘echt’ loon krijgt en dus belastingen moet betalen op dit loon en overeenkomsten waar de assistent geen echt loon krijgt, maar dus ook geen belastingen moet op betalen. Daarnaast kan je ook een overeenkomst afsluiten met een vergunde zorgaanbieder van het VAPH, maar enkel voor 1 op 1 ondersteuning. 

De persoon die je zoon of dochter helpt ontvangt een loon en betaalt hierop belastingen:

 • een overeenkomst met een familielid tot de tweede graad of met een gezinslid. Dit kan via een sociaal secretariaat (bvb securex) of interimkantoor (bvb Agilitas). Werk je nog niet met een sociaal secretariaat? Neem dan contact op met een interim-kantoor, zodat je overeenkomst snel in orde is. Bij een sociaal secretariaat vraagt dit iets meer tijd en administratie.
 • een arbeidsovereenkomst met een persoonlijke assistent via een sociaal secretariaat of interimkantoor. Werk je nog niet met een sociaal secretariaat? Neem dan contact op met een interim-kantoor, zodat je overeenkomst snel in orde is. Bij een sociaal secretariaat vraagt dit iets meer tijd en administratie.
 • een overeenkomst met een dienstencheque-bedrijf. Als persoon met een handicap heb je recht op 2000 dienstenchequs per jaar. Klik hier voor meer informatie.
 • een overeenkomst met een organisatie of voorziening die budgethouders van een persoonlijke assistent voorziet bvb een dienst voor gezinshulp. Woon je in Oost-Vlaanderen? Elke inwoner van Oost-Vlaanderen die zijn thuiszorg niet langer zelf kan organiseren, kan contact opnemen met twee bestaande zorgcentrales op het nummer van I-mens 078/15 25 35 (bij voorkeur aanmelden van leden van volgende ziekenfondsen: liberale, neutrale, onafhankelijke en socialistische mutualiteiten) en De Zorglijn 078/152 152 (een samenwerking van CM, Familiehulp, Familiezorg O.-Vl., Wit-Gele Kruis Oost-Vlaanderen en Thuiszorgwinkels GOED).
 • een overeenkomst met een zelfstandige

De persoon die je zoon of dochter helpt ontvangt een vergoeding, maar betaalt hierop geen belastingen:

 • een overeenkomst met een vrijwilliger via vrijwilligersorganisatie. Voor meer informatie klik hier.
 • een overeenkomst met iemand die bijklust via deeleconomie. Meer informatie over deeleconomie vind je hier.
 • een overeenkomst met een wijk-werkkantoor om iemand te sturen die klusjes doet

Een overeenkomst met een vergunde zorgaanbieder van het VAPH:

De covid-middelen kunnen ook gebruikt worden om 1 op 1 ondersteuning te betalen die wordt gegeven door een vergunde zorgaanbieder. Het mag enkel gaan over praktische hulp: hulp bij het wassen, eten of aankleden, voorwerpen oprapen of aanreiken, praktische hulp op de werkvloer,... Psychosociale begeleiding of de combinatie van psychosociale begeleiding en praktische hulp mag niet.
Dit kan zowel met een vergunde zorgaanbieder waar je nog geen overeenkomst mee had lopen of als uitbreiding op een reeds lopende overeenkomst in het kader van 1 op 1 ondersteuning.


Overzicht van coronamaatregelen

De voorbije maanden schreven we heel wat nieuwsberichten over de coronacrisis, de steeds veranderende richtlijnen en steunmaatregelen voor mensen met een handicap. Bekijk het overzicht.


 

< Terug naar nieuwsoverzicht

Lid worden

Als lid van Onafhanklijk Leven vzw geniet je van interessante voordelen.

Ontdek de voordelen

Ontvang onze laatste nieuwtjes

Door jouw gegevens in te vullen, ga je akkoord met onze privacy policy.

Volg ons via social media

Klik hier en praat met ons mee

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Akkoord