Advieslijn 03 808 22 99

Vaccinatie risicopersonen jonger dan 65 jaar: alle info op een rij

Geschreven op do 1 april, 2021 door Dave Ceule in de categorie Corona

Vaccinatie risicopersonen jonger dan 65 jaar: alle info op een rij

Wellicht eind april-begin mei start de vaccinatie van risicopersonen. Wie staat op de lijst? Wanneer worden de uitnodigingen verstuurd? En wat als je onterecht niet op de lijst staat?

Normaal gezien start eind april-begin mei de vaccinatie van risicopersonen jonger dan 65 jaar. Dat is een goede zaak, maar het blijft dus nog even wachten en honderd procent zekerheid over de startdatum is er niet.

Mensen met een handicap die thuis wonen, worden niet expliciet als risicogroep opgenomen. Onafhankelijk Leven heeft er de voorbije maanden nochtans sterk op aangedrongen om hen prioritair een vaccin toe te dienen.

Toch zullen in de praktijk heel wat mensen met een handicap die thuis wonen een vaccin krijgen omdat ze op de lijst met risicopersonen zullen staan.

Wie staat er op de lijst met risicopersonen?

Mensen tussen 18 en 64 jaar met een aandoening die hen meer vatbaar maakt voor een infectie met COVID-19 of waardoor zij een groter risico lopen op een ernstig verloop van de ziekte, op hospitalisatie of zelfs op overlijden door COVID-19.

Patiënten van 45 tot 64 jaar met

 • chronische ernstige luchtwegaandoeningen
 • chronische hart- en vaatziekten
 • obesitas (zwaarlijvigheid) met BMI ≥ 30
 • diabetes type I en II
 • chronische aandoeningen van het zenuwstelsel
 • dementie
 • kanker (tumoren) niet langer dan 5 jaar geleden vastgesteld
 • verhoogde bloeddruk

Patiënten van 18 tot 64 jaar met

 • hematologische kankers (bv. leukemie)
 • transplantatiepatiënten (ook zij die op de wachtlijst staan)
 • sommige zeldzame aandoeningen, de overzichtslijst vind je hier.
 • chronische nierziekten sinds minstens 3 maanden
 • chronische leverziekten sinds minstens 6 maanden
 • syndroom van Down
 • verstoord immuunsysteem d.w.z. lijden aan een immunodeficiëntie of gebruik van immunosuppressiva
 • actieve HIV/AIDS

Naar schatting zullen 1,2 tot 1,5 miljoen mensen opgenomen worden op deze lijst met risicopersonen.

Hoe wordt deze lijst gemaakt?

De overheid gebruikt meerdere bronnen. Daardoor is de kans klein dat iemand vergeten wordt.

 • Het Kankerregister maakt een lijst met patiënten die de voorbije 5 jaar een diagnose van kanker kregen.
 • Ziekenfondsen maakt een lijst op basis van een aantal indicatoren zoals medicatiegebruik.
 • Huisartsen maken een selectie vanuit de medische dossiers van hun patiënten.
 • Een aantal specialisten zal samen met patiëntenorganisaties mensen met bepaalde zeldzame aandoeningen oplijsten.

Deze lijsten worden samengevoegd tot één lijst in een beveiligd centraal register Vaccination Codes Database. De enige informatie die de database bevat, is ‘deze persoon heeft een verhoogd risico’. Ze bevat dus geen informatie over de aard van dit risico of over de aandoening.  

Hoe weet je of je op de lijst staat?

Vanaf 8 april 2021 kan je controleren of je op de lijst met risicopatiënten staat. Dat kan via www.myhealthviewer.be of via www.mijngezondheid.belgie.be

Vanaf 8 april kan je bij je huisapotheek of ziekenfonds terecht voor meer algemene informatie over de vaccinatie van risicopersonen. Zij kunnen jou echter niet aan de vaccinatielijst toevoegen.

Wat als ik niet op de lijst sta?

Risicopatiënten met een vaste huisarts en een Globaal Medisch Dossier (GMD), moeten niets doen. Ze zullen een uitnodiging voor vaccinatie ontvangen.

Er is een zeer kleine kans dat je een risicopatiënt bent, maar niet op de lijst voorkomt. Maak in dat geval een afspraak met je huisarts om te overleggen. Als je huisarts besluit dat jij onterecht niet op de lijst staat, dan kan hij of zij je toevoegen. Zo word je sneller uitgenodigd dan je leeftijdsgenoten zonder risico aandoening.

Wanneer start de vaccinatie van risicopersonen?

Wellicht eind april-begin mei. Eerst ontvangt de leeftijdsgroep 60 tot 64 jaar een uitnodiging, daarna daalt de leeftijd totdat de volledige groep van risicopatiënten is gevaccineerd.

Pas daarna start de vaccinatie van de rest van de bevolking.

Waar zal de vaccinatie plaatsvinden?

In een vaccinatiecentrum bij jou in de buurt.

Er zijn 2 uitzonderingen:

 • Mensen met strikte medische indicaties zoals ernstige fysieke invaliditeit of ernstige psychiatrische stoornissen of bedlegerige mensen kunnen thuisvaccinatie vragen aan hun huisarts als ze niet in staat zijn hun verblijfplaats te verlaten
   
 • Voor patiënten met een zeldzame aandoening neemt de behandelende specialist het initiatief voor de inenting. Zo zullen chronische hemodialysepatiënten worden gevaccineerd in hun dialysecentrum onder de coördinatie van een nefroloog.

Denk je dat jij in aanmerking komt voor een thuisvaccinatie? Contacteer dan je huisarts. Deze zal nagaan of je in aanmerking komt. De meeste huisartsen zullen thuisvaccinaties zelf doen. Lukt dit niet, dan kan de mobiele ploeg van het vaccinatiecentrum je thuis komen vaccineren.

Welke groepen zijn al gevaccineerd?

 • Bewoners en zorgverleners van woonzorgcentra
 • Mensen met een handicap die in een voorziening wonen
 • Zorgverleners in ziekenhuizen
 • Zorgverleners van de eerste lijn (huisartsen, apotheek, verpleegkundige, tandartsen)
 • Persoonlijke assistenten die een overeenkomst hebben gesloten via een sociaal secretariaat
 • 65-plussers van oud naar jong krijgen sinds enkele weken een uitnodiging om zich te laten vaccineren in een vaccinatiecentrum in de buurt.

Vaccinatie voor álle mensen met een handicap

Een pak mensen met een handicap die thuis wonen hebben nu eindelijk zicht op vaccinatie, maar sommigen vallen uit de boot als ze niet op bovenstaande lijst belanden. En dat terwijl mensen met een handicap in voorzieningen en dagcentra prioritair gevaccineerd werden omdat de overheid hen beschouwde als risicopersonen.

Onafhankelijk Leven vindt dat álle mensen met een handicap recht hebben op prioritaire vaccinatie. Mensen met een handicap die thuis wonen en hun gezin zijn voor begeleiding en zorg afhankelijk van een ruim netwerk van professionele zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers. Die contacten zijn voor hen essentieel. Vaccinatie van mensen met een handicap thuis en hun mantelzorgers zal hen opnieuw de nodige ademruimte geven na meer dan een jaar isolement waarbij sommige zorg en begeleiding soms noodgedwongen werd stopgezet.

Onafhankelijk Leven vraagt om:

 • Prioritair álle mensen met een handicap die thuis wonen te vaccineren. Het gaat over mensen die al een zorgbudget ontvangen of op de wachtlijst staan. Zij hebben een strenge procedure doorlopen waaruit bleek dat hun nood aan ondersteuning hoog is.
 • Per persoon met een handicap prioritair ook 2 mantelzorgers of vrijwilligers (mensen die instaan voor zorgtaken) te vaccineren.

Bekijk het overzicht van coronamaatregelen voor personen met een handicap

< Terug naar nieuwsoverzicht

Lid worden

Als lid van Onafhanklijk Leven vzw geniet je van interessante voordelen.

Ontdek de voordelen

Ontvang onze laatste nieuwtjes

Door jouw gegevens in te vullen, ga je akkoord met onze privacy policy.

Volg ons via social media

Klik hier en praat met ons mee

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Akkoord