Advieslijn 03 808 22 99

Binnenkort beslist commissie welke 200 minderjarigen een PAB krijgen

Geschreven op ma 26 februari, 2018 door Brandberries in de categorie Assistentie

Binnenkort beslist commissie welke 200 minderjarigen een PAB krijgen

Het Vlaams Agentschap Jongerenwelzijn maakte eind vorig jaar al bekend dat er in 2018 nieuwe budgetten zouden komen voor toekenningen van persoonlijke assistentiebudgetten. PAB’s zijn budgetten die het vaph toewijst aan minderjarigen met een beperking om assistenten aan te werven om hulp en begeleiding te organiseren thuis of op school. Vorige week werd de regionale verdeling van dit extra budget bekend gemaakt en ook de data van de regionale commissies waarop de ingediende prioriteitenchecklisten zullen besproken worden en de PAB’s effectief zullen worden toegekend. In onderstaand artikel lees je de concrete budgetten en data.

De geplande toekenningen voor minderjarigen (PAB) in 2018

Het Agentschap Jongerenwelzijn, die via de Intersectorale Toegangspoort (ITP) de toegang tot intensieve en ingrijpende vormen van jeugdhulp regelt, berichtte in november vorig jaar dat er budgetten beschikbaar zijn voor persoonlijke assistentiebudgetten (PAB) in 2018. Ongeveer 200 minderjarigen zullen een PAB toegekend krijgen.
Kandidaat budgethouders, minderjarigen die een geldige indicatiestelling voor PAB hebben (met toegekende budgetcategorie) en op 31/03/2018 jongeren zijn dan 22 jaar, werden daarbij, via hun contactpersoon-aanmelder, opgeroepen om een prioriteitenchecklist in te dienen voor 5 februari dit jaar.

Hoeveel budget?

Voor heel Vlaanderen zullen de Intersectorale Regionale Prioriteitencommissies (IRPC) in de loop van de komende weken 7.600.000 euro regionaal toekennen voor PAB’s
Na overleg met het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en rekening houdende met het aantal wachtenden per regio is beslist om het totaalbudget als volgt te verdelen over de regio’s:
Antwerpen:  € 2.101.533
Limburg:  € 1.990.345
Oost-Vlaanderen: € 1.729.043
Vlaams-Brabant: € 1.034.091
West-Vlaanderen: € 744.988
Totaal:  € 7.600.000

Wanneer toegekend?

Alle ingediende priorchecklists en A-documenten (de aanvraagdocumenten voor aanmelding bij de ITP opgemaakt door de hulpverlener) worden gelezen door de IRPC van jouw regio.

De beschikbare middelen zullen daarbij toegekend worden op volgende momenten:
14 maart: commissie Oost-Vlaanderen en Antwerpen
15 maart: commissie West-Vlaanderen
16 maart: commissie Limburg
23 maart: commissie Vlaams-Brabant en Brussel

Hoe toegewezen?

Tijdens deze commissies worden alle vragen vergeleken en gerangschikt volgens 4 criteria:
-      Is de integriteit van jouw kind in gevaar?
-      Hebben jij en je kind een netwerk en heeft dit netwerk voldoende draagkracht (eigen krachten)?
-      Welke hulpverlening en ondersteuning krijgt jouw kind momenteel en wat is het effect hiervan?
-      Welke hulpverlening en ondersteuning kreeg jouw kind in het verleden en wat was het effect daarvan?

De PAB’s worden nadien toegekend volgens de rangschikking die bepaald wordt op basis van deze vragen. Van de overgebleven vragen, vragen die tijdens deze commissies geen budget toegewezen kregen, worden er een aantal als reserve aangeduid.

Informatie over beslissing?

Daags na de bespreking zal de contactpersoon-aanmelder de beslissing van de IRPC terugvinden in INSISTO, het informaticasysteem van de Intersectorale Toegangspoort. 

Elke kandidaat budgethouder die een vraag had die besproken werd tijdens een regionale commissie (IRPC) krijgt binnen de week bericht over de beslissing van de IRPC.
Als je een PAB krijgt toegekend, krijg je nadien nog een informatiepakket van het VAPH over hoe je aan de slag kan met het PAB.

In principe zal dit budget vanaf 01/04 kunnen worden ingezet.

Reserve?

Wanneer een gezin er toch voor kiest om geen gebruik te maken van PAB of in de loop van het jaar stopt met PAB, dan wordt dit budget toegekend aan de eerste reserve. De reserve krijgt een bericht van de ITP als er effectief budget is toegekend. Dit kan tot enkele maanden na de beslissing van de IRPC gebeuren.

Meer info?

Meer informatie over je aanvraag bij de Intersectorale toegangspoort en de stand van zaken van je aanvraag, kan je krijgen bij je contactpersoon-aanmelder. De gegevens van deze kan je vinden bovenaan de briefwisseling van het vaph.

Downloads

Infomap besteding PAB

In deze infofiche lees je meer informatie over hoe het PAB gebruikt kan worden, waar je assistenten kan vinden, welke soorten overeenkomsten je kan afsluiten, op welke manier het PAB wordt gestort en hoe Onafhankelijk Leven vzw jou hier bij kan helpen.

Download

Opstartmap PAB

In onze opstartmap PAB vind je de nodige informatie wat je moet doen om je toegekende PAB op te starten.

Download

PAB-richtlijnen van het VAPH

Deze richtlijnenbundel ontvang je van het VAPH bij de toekenning van je PAB.

Download

Waar kan je terecht zonder budget?

Infofiche voor mensen die (nog) geen erkenning kregen voor PAB of PVB met hierin opgesomd waar deze groep ondertussen beroep op kan doen.

Download

< Terug naar nieuwsoverzicht

Lid worden

Als lid van Onafhanklijk Leven vzw geniet je van interessante voordelen.

Ontdek de voordelen

Ontvang onze laatste nieuwtjes

Door jouw gegevens in te vullen, ga je akkoord met onze privacy policy.

Volg ons via social media

Klik hier en praat met ons mee

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Akkoord