Advieslijn 03 808 22 99

Terugkeer naar ‘het nieuwe normaal’

Geschreven op ma 15 juni, 2020 door Karen De Wilde in de categorie Corona

Terugkeer naar ‘het nieuwe normaal’

Alle voorzieningen en diensten voor mensen met een handicap mogen hun activiteiten heropstarten, rekening houdend met de corona-richtlijnen. Wat betekent dat concreet voor jou?

Omdat het nieuwe normaal er voor iedereen anders zal uitzien, leggen we hieronder uit wat dit concreet betekent

 • als je een beroep doet op onze coaches
 • als je een beroep doet op begeleiding bij jou thuis
 • als je een beroep doet collectieve dagondersteuning
 • als je verblijft in een voorziening
 • als je een beroep doet op een multifunctioneel centrum (MFC)

Tegen 1 juli naar het nieuwe normaal

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) maakte een nota die uitlegt hoe de ondersteuning er uit ziet in ‘het nieuwe normaal’. De algemene regel wordt: ‘Gewoon als het kan, speciaal als het niet anders kan’.

Elke zorgverlener en instelling krijgt de tijd tot 1 juli om de nodige stappen te zetten naar het nieuwe normaal.

Ook na 1 juli kan jouw individuele dienstverleningsovereenkomst (IDO) een andere invulling krijgen als voor de coronacrisis. Het uiteindelijke doel is dat je dezelfde ondersteuning krijgt als vroeger, maar met kleine stappen vooruit om jou en anderen te beschermen.

Stop de verspreiding van covid-19

Alles start terug op, maar veiligheid blijft belangrijk. Daarbij blijven 3 principes cruciaal:

 1. Social distancing (minstens 1,5 meter afstand houden)
 2. Hygiëne (handen wassen en mondmasker dragen)
 3. Vertoon jij of een gezinslid covid19-symptomen? Of is een vermoeden van besmetting? Dan is een-op-eencontact niet mogelijk en blijft ondersteuning-op-afstand nodig.


Wat betekent dit als je een afspraak wil maken met onze coaches?

Je coach mag opnieuw langskomen en tijdens de afspraak mogen ook meerdere mensen aanwezig zijn. Bij elk huisbezoek volgen we strikt de huidige corona-richtlijnen op. Lees hier hoe onze coaches werken tijdens het nieuwe normaal.

Wat betekent dit voor begeleiding bij jou thuis?

Krijg je zoals psychosociale begeleiding of praktische hulp door een vergunde zorgaanbieder?

Vanaf nu gelden volgende regels:

 • Je mag terug langsgaan voor begeleiding. Ook een thuisbezoek is opnieuw mogelijk.
 • Meerdere mensen kunnen aanwezig zijn tijdens de begeleiding.
 • Ben je tevreden over de ondersteuning op afstand? Dan kan je ervoor kiezen om dit verder te zetten.

Wat betekent dit als je deelneemt aan collectieve dagondersteuning?

Maak jij gebruik van collectieve dagondersteuning door een vergunde zorgaanbieder, zoals een dagcentrum, schoolaanvullende of -vervangende dagopvang, begeleid werken, groenezorgintitiatief of dagopvang in ouderinitiatief.

Vanaf nu gelden volgende regels:

 • Leefgroepoverschrijdende activiteiten kunnen opnieuw. Er wordt rekening gehouden met het risicoprofiel van de mensen in de leefgroep. De voorziening kan er wel voor kiezen om toch deze scheiding te respecteren.
 • Activiteiten kunnen opnieuw aangeboden worden aan alle mensen, zowel voor wie thuis verblijft als voor wie in een voorziening verblijft.
 • Collectief vervoer is mogelijk als de afstands- en hygiënemaatregelen gerespecteerd worden. Ook de richtlijnen vanuit het departement Mobiliteit moeten gevolgd worden.


Wat betekent dit als je verblijft in een voorziening?

Vanaf nu mag je terugkeren naar huis en terugkeren naar de voorziening onder volgende voorwaarden:

 • Er is geen uitbraak (meer) is in de leefgroep.
 • Jij vertoont geen COVID-19 symptomen.
 • Geen gezinsleden vertonen COVID-19 symptomen.

Kan je niet terugkeren naar de voorziening omdat niet voldaan is aan een van deze voorwaarden? Dan kan je ondersteuning op afstand krijgen.

Wat is er nieuw?

1. Alle combinaties van afwisselend verblijf bij de zorgaanbieder en thuis zijn opnieuw mogelijk.  Ben je de hele covid19-periode thuis gebleven? Dan kan je opnieuw naar de voorziening volgens je gebruikelijke ritme.

 • Ben je de hele covid19-periode in de voorziening gebleven? Dan kan je opnieuw naar huis volgens je gebruikelijke ritme.
 • De beperkingen op het aantal wissels tussen de voorziening en thuis vervallen. Dat wil zeggen dat je wekelijks terug naar huis kan als je dat wil.

2. Bij een nieuwe opname of heropname na een lange periode thuis kan je getest worden bij aanvang van de opname. Als je die test weigert, kan gevraagd worden om 14 dagen op de eigen kamer te blijven.

3. Het uitgangspunt is recht op bezoek. Je zorgaanbieder zal een bezoekregeling uitwerken, maar houdt rekening met volgende principes:

 • Je hebt recht op bezoek, tenzij je besmet bent of er quarantainemaatregelen van kracht zijn.
 • De regels van de Nationale Veiligheidsraad moeten gerespecteerd worden.
 • Jouw bezoek moet vooraf een afspraak maken en zich registreren bij aankomst.
 • Bezoek moet met 14 dagen uitgesteld worden wanneer jij of je bezoeker symptomen van COVID-19 vertoont,  recent een hoogrisicocontact heeft gehad of positief werd getest op COVID-19.
 • Als je behoort tot een risicogroep, zal met alle betrokkenen besproken worden of er bijkomende afspraken of maatregelen nodig zijn.

Wat betekent dit als je een beroep doet op een multifunctioneel centrum (MFC)?

Voor de kinderen en jongeren die naar een MFC gaan, zijn er enkele specifieke aandachtspunten:

 • samenwerking met onderwijs: door een gedeeltelijke opstart van de school  kom je misschien in de problemen voor dagopvang van je zoon of dochter. Overleg met MFC en school hoe je dit kan oplossen.
 • collectief vervoer: een  MFC kan opnieuw zelf vervoer opstarten, met respect voor de algemene afstands- en hygiënemaatregelen. Bij een samenwerking met De Lijn gaat de school samen met De Lijn op zoek naar een oplossing.
 • therapie kan opnieuw opgestart worden in het MFC of thuis. Therapie aan huis is enkel toegestaan tijdens deze COVID19-periode.

Combinatieformulier PAB en MFC

Bezorgde je het VAPH het combinatieformulier waarin je liet weten dat de combinatie met het MFC tijdelijk werd stopgezet door de corona-crisis? Stuur het formulier opnieuw naar budgetbesteding@vaph.be van zodra de ondersteuning door het MFC opnieuw opstart.

 • Vul het aantal dagdelen in dat je opnieuw een beroep doet op het MFC.
 • Zo kan Team Budgetbesteding je PAB opnieuw verlagen, volgens het gebruik van het MFC.
 • De daling van het PAB gaat in de 1ste van de maand volgend op de wijziging.
  Start je de combinatie terug op in de loop van de maand juni? Dan daalt je PAB opnieuw vanaf 1 juli.
  De financiële compensatie van 8,5% dat je extra hebt gekregen tijdens deze COVID19-periode blijft hetzelfde. Dit wordt niet aangepast omdat je opnieuw combineert met het MFC.

Meer weten?

Dit artikel is een samenvatting van een uitgebreide nota van het VAPH. Hier kan je de volledige nota (.pdf) lezen.

Vraag je je af wat er concreet verandert voor jouw situatie? Contacteer dan je voorziening of dienst van het VAPH om hun concrete plan van aanpak te bespreken. Of contacteer onze advieslijn, we helpen je graag verder.

< Terug naar nieuwsoverzicht

Lid worden

Als lid van Onafhanklijk Leven vzw geniet je van interessante voordelen.

Ontdek de voordelen

Ontvang onze laatste nieuwtjes

Door jouw gegevens in te vullen, ga je akkoord met onze privacy policy.

Volg ons via social media

Klik hier en praat met ons mee

 • LinkedIn
 • LinkedIn
 • LinkedIn
 • LinkedIn

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Akkoord