Advieslijn 03 808 22 99

PVF voor minderjarigen kan er deze legislatuur wel nog komen

Geschreven op vr 1 juni, 2018 door Jeroen De Weerdt in de categorie Opinie

PVF voor minderjarigen kan er deze legislatuur wel nog komen

In het Vlaams parlement werd deze maand duidelijk dat de persoonsvolgende financiering (PVF) voor minderjarigen er misschien niet meer komt. De oppositie noemde het een “eerste klas begrafenis”. Daarmee verschoof de startdatum van 2018 zoals oorspronkelijk voorzien naar 2020 (ten vroegste). Minister Jo Vandeurzen reageerde dat deze conclusies voorbarig zijn. Hij wil nog voor de zomer komen met een strak plan. Vorige zomer al legden wij hiervoor een plan B op tafel.

PVF voor minderjarigen is complexer dan voor meerderjarigen

Dat voorstel botste jammer genoeg op een njet! van de voorzieningen. Vooral omdat ze niet wensen dat ook al gestart wordt met de afbouw van plaatsen in de voorzieningen voor kinderen en jongeren. Maar ook andere factoren zorgen ervoor dat de opstart van PVF minderjarigen veel complexer is dan bij de meerderjarigen:

• het feit dat meeste kinderen en jongeren tijdelijk door een voorziening worden ondersteund
• de link met onderwijs
• de moeilijkheid om een goed instrument te bouwen om de zorg- en assistentienoden van kinderen en jongeren én het gezin zelf in kaart te brengen
• de betrokkenheid van verschillende agentschappen die voor de jeugdhulp bevoegd zijn
• ….
Exit PVF minderjarigen. Exit ook plan B. Toch blijven we geloven dat deze regering wél nog belangrijke stappen kan zetten. Eigenlijk bestaat er al een vorm van persoonsvolgende financiering voor minderjarigen: het PAB.  We roepen op om hierop verder te bouwen.

Waarom ook PVF voor kinderen en jongeren?

Persoonsvolgende financiering is er gekomen nadat duidelijk werd dat mensen met een handicap in Vlaanderen doorgaans een one-way-ticket naar een voorziening kregen. België kreeg daarvoor kritiek vanuit Europa en de Verenigde Naties.

Op 1 januari 2017 kwam het PVF er zodat in de toekomst mensen met een handicap ook de keuze krijgen om zich thuis met persoonlijke assistenten te organiseren.

In Vlaanderen leven dubbel zoveel kinderen met een handicap in een voorziening dan in Nederland. Dubbel zoveel kinderen volgen buitengewoon onderwijs. Dat zou het PVF minderjarigen snel en drastisch kunnen veranderen…

Plan B: reconversie van plaatsen in een voorziening naar persoonlijke assistentie

We herinnerden de minister hier recent aan. Het plan B ziet er zo uit:
• In afwachting van een beter inschalingsinstrument voor kinderen en jongeren verder werken met het PAB inschalingsinstrument.
• De aanvraagprocedure vereenvoudigen (eventueel voor bepaalde groepen.)
• De bestaande PAB-budget categorieën uitbreiden (tot hoogte MFC budget voor verblijf = ca 60.000€); daarvoor de noodzakelijke aanpassingen doen in het PAB inschalingsinstrument.
• De besteding van het PAB wordt verruimd en gelijkgesteld met de bestedingsregels van PVF meerderjarigen (cash budget).
• Een meer geleidelijke transitie inzetten door:
o Nieuwe toekenningen enkel nog in de vorm van een persoonlijk assistentiebudget te (PAB) geven.
o Wie vandaag gebruik maakt van een plaats in een voorziening de kans te geven deze vrijwillig om te zetten in een PAB en dus in meer eigen regie.
o Elk kind dat een voorziening verlaat te vervangen door een ander kind dat een PAB krijgt. De capaciteit van de voorziening bouwt zo langzaam af.


Geen volledige  afbouw van de capaciteit van de voorzieningen

Het mag geen taboe meer zijn dat het verder werken aan een inclusieve samenleving voor kinderen en jongeren met een handicap ook een afbouw zal betekenen van de capaciteit van voorzieningen. Het is steeds aangewezen alle alternatieven te onderzoeken (bv persoonlijke assistentie, pleegzorg, ambulante hulp,…) alvorens een kind op te nemen in een voorziening. Ouders hebben daarin een beslissende stem.

We erkennen wél dat de bestaande capaciteit binnen de voorzieningen niet volledig kan worden afgebouwd. Dat is o.a. nodig voor de gedwongen jeugdhulp (bv. kinderen en jongeren waarvoor de jeugdrechter een maatregel heeft genomen). We gaan er ook van uit dat een aantal eerder gespecialiseerde afdelingen binnen de voorzieningen (bv observatieunits, GES+ units voor kinderen en jongeren met zeer ernstige gedragsstoornissen) rechtstreeks door de overheid gefinancierd worden (dus niet via een persoonsvolgende financiering). Voor dergelijke werkingen en doelgroepen dient dus voldoende capaciteit te worden voorzien .

Ouders die kiezen om hun kind te laten ondersteunen door een MFC kunnen dit nog steeds zolang de capaciteit een bepaalde grens niet heeft bereikt.

Onafhankelijk Leven vzw stapt uit Taskforce PVF minderjarigen

Onafhankelijk Leven vzw vraagt alle partijen van deze Vlaamse Regering dit plan B te bediscussiëren en uit te voeren. We werken graag mee aan de uitvoering hiervan.

We stappen nu wél uit de huidige Taskforce PVF minderjarigen omdat daar een heel ander spoor wordt uitgewerkt. Dit spoor schuift de zaak niet alleen op de lange baan, maar is mogelijks zelfs ook een doodlopend spoor.  We hebben dit ook al aan de minister laten weten.

< Terug naar nieuwsoverzicht

Lid worden

Als lid van Onafhanklijk Leven vzw geniet je van interessante voordelen.

Ontdek de voordelen

Ontvang onze laatste nieuwtjes

Door jouw gegevens in te vullen, ga je akkoord met onze privacy policy.

Volg ons via social media

Klik hier en praat met ons mee

  • LinkedIn
  • LinkedIn
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Akkoord
Sluiten

Heb jij een minuutje voor ons?

Beantwoord enkele vragen en help ons om de website te verbeteren.

Dankjewel!

Ga naar de vragenlijst