Advieslijn 03 808 22 99

PVF-decreet: de kans om vrijheid te realiseren voor alle personen met een beperking

Geschreven op za 8 februari, 2014 door Koenraad Depauw in de categorie Nieuws

PVF-decreet: de kans om vrijheid te realiseren voor alle personen met een beperking

Sinds 1987 strijdt Onafhankelijk Leven vzw voor vrijheid en zelfbeschikking voor personen met een beperking. Vandaag, in 2014, leven tienduizenden personen met een beperking in een instelling. Velen onder hen hebben weinig te zeggen over wie hen ondersteunt, waarbij, wanneer en hoe.

Vrijdag 31 januari keurde de Vlaamse regering een Ontwerp van Decreet goed. Dit nieuwe decreet laat aan elke persoon met een beperking  toe om in de toekomst te kiezen voor een cash budget voor ondersteuning. Onafhankelijk Leven volgt de uitwerking van het PVF-systeem op de voet. Cruciaal daarbij is dat de keuzevrijheid en de budgethoogte van de huidige budgethouders niet wordt aangetast.

 

Vechten voor cash, sinds 1987
Sinds 1987 strijdt Onafhankelijk Leven vzw voor vrijheid en zelfbeschikking voor personen met een beperking. Vandaag, in 2014, leven tienduizenden personen met een beperking in een instelling. Velen onder hen hebben weinig te zeggen over wie hen ondersteunt, waarbij, wanneer en hoe.

Sinds 1998 bestaat het Persoonlijke Assistentie  Budget (PAB). De belangrijkste verwezenlijking van Onafhankelijk Leven vzw. In dit systeem krijgen mensen met een handicap zelf hun budget, cash, in handen. Met dat budget kiezen vandaag 2500 personen zelf wie hun assistent wordt en wat die moet doen. Als het niet meer klikt beslissen zij zelf om niet meer samen te werken met hun assistent.
 

Het PVF-decreet komt er aan
Vrijdag 31 januari keurde de Vlaamse regering definitief een Ontwerp van Decreet goed. Dit nieuwe decreet laat aan elke persoon met een beperking  toe om in de toekomst te kiezen voor een cash budget voor ondersteuning. Mensen kunnen ook kiezen voor een voucher dat ze meer vrij kunnen inzetten dan het bestaande erkenningssysteem van voorzieningen. Omdat het budget de persoon volgt, is het onze verwachting dat het nieuwe systeem een sterke dynamiek zal teweegbrengen aan de “aanbodszijde”: Voorzieningen en instellingen kunnen niet meer  werken als vroeger en moeten meerluisteren naar de vraag van de persoon met een beperking. 

Onafhankelijk Leven vzw droomt van een wereld waarbij personen met een handicap in vrijheid leven en controle hebben over hun ondersteuning. Daar is nog heel wat verandering voor nodig. Dit nieuwe decreet lijkt een stap in de richting van die wereld waarbij mensen met een beperking niet meer verplicht zijn te gaan wonen naar en leven volgens de normen van een instelling. Dit nieuwe decreet lijkt een stap in de richting van die wereld waar mensen met een beperking niet meer afhankelijk hoeven te zijn van de vrijwillige  inzet van familie en vrienden.

Sterk aan het nieuwe decreet is dat er een ruime bestedingsvrijheid van het PVF-budget principieel wordt verankerd. Ook het eeuwenoude probleem dat jongeren hun ondersteuning verliezen op 21 jaar wordt opgelost. Als laatste vindt Onafhankelijk Leven vzw het sterk dat het decreet het onmogelijk maakt om categorieën zoals kinderen, gebruikers van mantelzorg of personen met een verstandelijke beperking uit te sluiten van cash financiering.
 

Nog veel werk
In die nieuwe wereld zijn we uiteraard nog niet. Er is nog veel werk. De leden van het Vlaams Parlement stemmen in maart nog over het decreet. Vlaanderen kiest in mei nog een nieuwe regering. Die nieuwe regering moethet nieuwe decreet nog uit voeren en uitvoeringsbesluiten uit vaardigen. Voordat dit mogelijk is, heeft het VAPH nog heel wat conceptueel en technisch werk. Onafhankelijk Leven vzw heeft de tekst van het ontwerpdecreet mee beïnvloed via haar recente vertegenwoordiging in het nieuwe raadgevend comité en via rechtstreekse gesprekken met het kabinet. Wij blijven meewerken aan de voorbereiding van de uitvoeringsbesluiten zodat de geest van het decreet niet verloren gaat bij de verdere uitwerking.

Daarnaast is het nieuwe decreet geen oplossing voor de onmiddellijke vraag naar ondersteuning van alle mensen op de wachtlijst. De volgende Vlaamse regering zal heel wat meer dan de vorige dienen te investeren wil ze  het recht op ondersteuning waarmaken.
 

Niemand mag er op achteruit gaan
Ongetwijfeld zal dit nieuwe decreet een stap vooruit zijn voor de tienduizenden mensen met een beperking die in een voorziening verblijven. Ongetwijfeld zal dit nieuwe decreet de kansen bieden voor de volgende generaties personen met een beperking om te kiezen voor een inclusief leven: een gewone  school voor een kind, een gewone job die daarop volgt.

Maar vandaag bestaat er ook al een generatie van 2500 personen met een Persoonlijke Assistentie Budget. Zij hebben een grote vrijheid en de volle controle op hun eigen ondersteuning via het aanwerven van persoonlijke assistenten. Die vrijheid, zowel in aantal ondersteuningsuren, als in de besteding van het budget mag niet de dupe worden van het nieuwe PVB-systeem.

Dit nieuwe decreet vervangt op termijn de rechtsbasis van het persoonlijke assistentie budget . Verschillende individuele budgethouders en organisaties van personen met een beperking brengen hun bezorgdheid hierover naar buiten. Zij vrezen dat wat vandaag met het PAB is verworven wel eens verloren zou kunnen gaan.

Volgens Onafhankelijk Leven vzw zijn er vandaag voldoende garanties dat dit niet zal gebeuren. Zowel de minister van Welzijn als alle  democratische politieke partijen stellen dat dit nieuwe systeem niet de PAB-budgethouders en hun vrijheden viseert. Integendeel: het decreet heeft de intentie die vrijheden mogelijk te maken voor iedereen. Het decreet bevat enkele bepalingen om de huidige PAB-budgethouders te beschermen. De Raad van State schuift zelf  het Stand Still principe  naar voor: Niemand kan en zal er op achteruit gaan.

Onafhankelijk Leven vzw ziet dit PVF-decreet ook als een kans om de budgetten voor persoonlijke  assistentie die vandaag gemaximaliseerd zijn tot 45000 euro gelijk te trekken met budgetten die voorzieningen vandaag kunnen ontvangen: Maximaal 75000 euro.
Onafhankelijk Leven roept dan ook alle partijen en betrokkenen op constructief samen te werken in de verdere uitwerking en uitvoering van het Persoonsvolgend Budget. Nog eens 10 jaar van voortkabbelend beleid, gericht op het plaatsen van mensen in instellingen? Dat is voor ons geen optie.
 

En wat doet Onafhankelijk Leven?
Onafhankelijk Leven geeft vandaag haar zegen over het PVF-decreet. We blijven echter de hele uitwerking van het PVF-systeem nauwgezet op de voet volgen. Cruciaal daarbij is dat de keuzevrijheid en de budgethoogte van de huidige  budgethouders niet wordt aangetast. We zullen er voor zorgen dat het nieuwe systeem net voor meer bestedingsvrijheid leidt en voor hogere budgetten, voor wie het nodig heeft.

Wie ons kent weet dat wij daarvoor niet enkel onze woorden zullen gebruiken, maar als het moet, ook ons hele lijf. Ook jij kan daarbij helpen. De eerste stap om dat te doen is lid worden van Onafhankelijk Leven vzw.
 

< Terug naar nieuwsoverzicht

Lid worden

Als lid van Onafhanklijk Leven vzw geniet je van interessante voordelen.

Ontdek de voordelen

Ontvang onze laatste nieuwtjes

Door jouw gegevens in te vullen, ga je akkoord met onze privacy policy.

Volg ons via social media

Klik hier en praat met ons mee

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Akkoord