Advieslijn 03 808 22 99

PVB-noodprocedures lossen niet alle schrijnende situaties op

Geschreven op do 1 december, 2022 door Lore Van Welden in de categorie Opinie

PVB-noodprocedures lossen niet alle schrijnende situaties op

Mensen met een handicap kunnen bij de Vlaamse overheid een persoonsvolgend budget (PVB) aanvragen om zorg en ondersteuning op maat te kunnen organiseren. Ook al voldoe je aan de voorwaarden, je krijgt dat budget niet onmiddellijk. Je belandt eerst op de PVB-wachtlijst waar de wachttijden variëren tussen 1 en 20 jaar. Je krijgt pas je budget als de overheid geld vrijmaakt en je als één van de eerstvolgende op de wachtlijst staat.

Moet iedereen op de wachtlijst?

Neen. In sommige situaties voorziet de overheid een onmiddellijke terbeschikkingstelling van een PVB. Bijvoorbeeld als de ondersteuning uit jouw persoonlijk netwerk onverwacht wegvalt, als je een snel degeneratieve ziekte zoals ALS hebt, of als er sprake is van misbruik of ernstige verwaarlozing. Voor deze bijzondere gevallen bestaan er aparte noodprocedures zodat je sneller een budget kan krijgen zonder op de wachtlijst te belanden. 

De voorwaarden voor zo’n automatisch budget zijn echter zo strikt, dat slechts een beperkt aantal mensen in aanmerking komt. Naast deze zogenaamde automatische toekenningsgroepen hebben duizenden andere mensen op de wachtlijst evenzeer nood aan een PVB, maar zij voldoen niet aan de strenge voorwaarden van de automatische toekenningsgroepen.

Joke Mariman: “Hoe betaal ik komende periode voor de zorg die ik nodig heb?”

Joke krijgt een persoonsvolgend budget. Maar haar gezondheid is fel achteruit gegaan en het budget volstaat daarom niet meer om alle zorg te betalen. 

“Thuiszorg helpt me bij de meeste zorgtaken. En tot februari hielp mijn moeder bij enkele zorgtaken. Die hulp is nu weggevallen. In oktober startte ik daarom de noodprocedure, maar die werd geweigerd. En dat terwijl mijn volledige budget voor 2022 al opgebruikt is."

"Nochtans heb ik dat alleen besteed aan hoogst noodzakelijke zorg. Ik zal dus geen geld meer hebben voor hulp bij het eten, om me te begeleiden naar doktersbezoeken en ziekenhuisconsultaties of voor administratieve en huishoudelijke ondersteuning. Het enige dat ik nog kan doen, is afwachten en hopen dat er toch nog een oplossing uit de bus komt. ”

Lees hier de hele getuigenis van Joke Mariman

Minister Crevits belooft noodprocedure te evalueren

Ondertussen beloofde minister van Welzijn Hilde Crevits (in Terzake, 2/12/2022) om te bekijken of de criteria van de noodprocedure en prioriteitengroep 1 kunnen uitgebreid worden. 

"We zijn wel blij met het nieuwe engagement van minister Crevits. Alle bijsturingen zijn welkom zodat meer mensen sneller hun budget kunnen ontvangen. Het mag daar echter niet bij blijven. Het probleem moet ten gronde aangepakt worden: alle wachtenden hebben recht op hun budget en moeten geholpen worden,” voegt Dave Ceule er nog aan toe.

Ook op PVB-wachtlijst schrijnende gevallen

Het bestaan van uitzonderlijke procedures voor noodgevallen lijkt de reguliere PVB-wachtlijst minder prangend te maken. Niks is minder waar. Ook mensen die de reguliere procedure doorlopen en op de PVB-wachtlijst staan, hebben nood aan dit budget. Een PVB stelt hen in staat om een kwaliteitsvol leven te leiden. Ook al komen PVB-wachtenden (nog) niet in aanmerking voor een automatische PVB-toekenning, wil dat niet zeggen dat zij geen urgente noden hebben. Een pak wachtenden voldoet niet aan de strenge voorwaarden van de uitzonderingsprocedures, maar worden toch met schrijnende omstandigheden geconfronteerd en zijn aangewezen op overleven. Van kwaliteitsvol leven is bij hen geen sprake.

“Het is goed dat er aparte noodprocedures zijn voor bepaalde schrijnende gevallen, maar ook de PVB-wachtlijst bulkt van pijnlijke situaties die om een dringende oplossing vragen. De overheid weigert echter voldoende budget vrij te maken voor alle mensen met een handicap die recht hebben op een PVB. We blijven bij de Vlaamse regering aandringen om de PVB-wachtlijst weg te werken", zegt Dave Ceule, directeur van Onafhankelijk Leven.

Automatische toekenningen zijn vaste kost

Onafhankelijk Leven roept de overheid ook op om het budget voor automatische PVB’s als vaste kost op te nemen in de jaarlijkse begroting. Zo kan het budget dat vrijgemaakt wordt voor de wachtlijst, het zogenaamde uitbreidingsbeleid, ook daadwerkelijk ter beschikking gesteld worden aan mensen op de wachtlijst die niet in aanmerking komen voor een automatisch budget.

Vandaag wordt het budget voor de wachtlijst eerst ter beschikking gesteld aan de automatische toekenningsgroepen. In 2021 werden in totaal 4026 persoonsvolgende budgetten ter beschikking gesteld. 1583 van die budgetten werden ter beschikking gesteld via de automatische-toekenningsgroepen. Een deel van de mensen die een automatisch budget kregen, stond voordien al op de wachtlijst.

“De huidige Vlaamse regering heeft deze legislatuur alvast extra budget vrijgemaakt om de mensen in prioriteitengroep 1 op de PVB-wachtlijst binnen de 18 maanden een budget te bezorgen. Onafhankelijk Leven is tevreden met deze budgettaire inspanning en verwacht nu hetzelfde engagement voor mensen die wachten in prioriteitengroep 2 en 3. Hetzelfde geldt voor kinderen en jongeren met een handicap die wachten op een persoonlijke-assistentiebudget (PAB). Een budget betekent immers een groot verchil voor de mensen die nu bij de gelukkigen zijn. Maar de eindstreep is nog niet in zicht, applaus komt pas aan de meet als alle mensen op de wachtlijst een budget hebben”, besluit Dave Ceule.

< Terug naar nieuwsoverzicht

Lid worden

Als lid van Onafhanklijk Leven vzw geniet je van interessante voordelen.

Ontdek de voordelen

Ontvang onze laatste nieuwtjes

Door jouw gegevens in te vullen, ga je akkoord met onze privacy policy.

Volg ons via social media

Klik hier en praat met ons mee

  • LinkedIn
  • LinkedIn
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Akkoord