Advieslijn 03 808 22 99

PVB bij domiciliëring in Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Wallonië of buitenland

Geschreven op ma 16 juli, 2018 door Brandberries in de categorie Assistentie

PVB bij domiciliëring in Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Wallonië  of buitenland

Om recht te hebben op een persoonsvolgend budget (PVB) moet je gedomicilieerd zijn in België. Was of ben je gedomicilieerd buiten Vlaanderen, dan heeft dit gevolgen voor je ondersteuningsmogelijkheden. In onderstaand artikel lichten we deze toe.

Inwoner van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Omdat de subsidies van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF) en deze van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) niet verenigbaar zijn moeten inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest altijd een keuze maken. Ze moeten kiezen of ze ondersteund willen worden door de Franstalige gemeenschap (PHARE) of vanuit de Vlaamse Gemeenschap (VAPH).

Een uitzondering is er voor personen die werken in een Franstalige beschutte werkplaats gesubsidieerd door PHARE. Werken in deze beschutte werkplaats kan wel gecombineerd worden met ondersteuning vanuit het VAPH omdat werkgelegenheid een federale bevoegdheid is.

Meer info hierover kan je lezen via deze link naar meer uitgebreide informatie.
 

Tijdelijk in buitenland

Personen die tijdelijk in het buitenland verblijven, kunnen soms beroep blijven doen op het VAPH voor de ondersteuning. Dit kan indien de persoon voor de duur van het tijdelijk verblijf in het buitenland ingeschreven blijft in het vreemdelingenregister of het bevolkingsregister van een gemeente of stad in Vlaanderen of tweetalig-gebied Brussel Hoofdstad. Deze situatie komt vaak voor bij studenten die tijdelijk in het buitenland studeren.

Belangrijk is dat de procedure voor het aanvragen van een persoonsvolgend budget (PVB) bij een tijdelijk verblijf in het buitenland momenteel nog niet is uitgewerkt. De mogelijkheden zijn op dit moment dus nog niet gekend.

Via deze link kan je meer informatie over de mogelijkheden bij een tijdelijk verblijf in het buitenland lezen.
 

Domicilie buiten Vlaanderen

Tot op vandaag                                                                                                     

Gebruikers van voorzieningen die gedomicilieerd waren in Wallonië op 31 december 2016 en dit nu nog steeds zijn, krijgen op basis van hun zorgzwaarte en zorggebruik een persoonsvolgend budget (PVB) ter beschikking gesteld met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018.

Ze kunnen dit budget echter enkel als voucher inzetten bij een vergunde zorgaanbieder. Budgethouders in dit geval zullen hierover een brief ontvangen.

 

Domicilie na 31 december 2016 in Vlaanderen                                                                   

Een gebruiker van een vorziening in Vlaanderen die op 31 december 2016 gedomicilieerd was in Wallonië die de domicilie intussen verplaatst heeft naar Vlaanderen krijgen ook op basis van de zorgzwaarte en zorggebruik een PVB toegewezen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018.

Vanaf de datum dat de domicilie in Vlaanderen is, worden de bestedingsmogelijkheden van hun budget niet meer beperkt. Het budget kan dus ook in cash besteed worden bij een niet-vergunde zorgaanbieder.
Ook hierover zal een brief verspreid worden onder de budgethouders die zich in deze situatie bevinden.

 

Domicilie in buitenland

Personen met een handicap die op 31 december 2016 in het buitenland gedomicilieerd waren en dit nu nog steeds zijn, hebben op basis van transitie ZiN (overgang van Zorg in Natura) een PVB ter beschikking gekregen.

Deze budgethouders hebben geen recht op een PVB omdat ze niet gedomicilieerd zijn in België. Aan hen wordt per brief gecommuniceerd dat hun budget zal worden stopgezet vanaf 1 oktober 2018, tenzij zij vóór deze datum hun domicilie verplaatsen naar Vlaanderen of Brussel. 

Meer informatie over de mogelijkheden met het PVB indien je buiten Vlaanderen gedomicilieerd bent kan je lezen in de VAPH infonota van 3 juli 2018.

Heb je vragen of bedenkingen, bel of mail de advieslijn.

< Terug naar nieuwsoverzicht

Lid worden

Als lid van Onafhanklijk Leven vzw geniet je van interessante voordelen.

Ontdek de voordelen

Ontvang onze laatste nieuwtjes

Door jouw gegevens in te vullen, ga je akkoord met onze privacy policy.

Volg ons via social media

Klik hier en praat met ons mee

  • LinkedIn
  • LinkedIn
  • LinkedIn
  • LinkedIn

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Akkoord