Advieslijn 03 808 22 99

Onafhankelijk Leven voor alle Europeanen met een beperking

Geschreven op do 1 mei, 2014 door Peter Lambreghts in de categorie Invloed op het beleid

Onafhankelijk Leven voor alle Europeanen met een beperking

Naar aanleiding van de verkiezingen stellen heel wat organisaties memoranda, manifesten of lijstjes met eisen en verwachtingen op. Maar naast Vlaamse en federale verkiezingen, kiezen we ook voor Europa.


Onze Europese partner ENIL biedt ons een Manifest aan gericht naar het Europese beleidsniveau. De volledige versie en nog veel meer interessante lectuur over de Europese verkiezingen vind je op www.enil.eu. De samengevatte versie van het ENIL Manifesto kan je hier in het in het Nederlands nalezen.

Naar aanleiding van de verkiezingen stellen heel wat organisaties memoranda, manifesten of lijstjes met eisen en verwachtingen op. Maar naast Vlaamse en federale verkiezingen, kiezen we ook voor Europa.
Onze Europese partner ENIL biedt ons een Manifest aan gericht naar het Europese beleidsniveau. De volledige versie en nog veel meer interessante lectuur over de Europese verkiezingen vind je op www.enil.eu. De samengevatte versie van het ENIL Manifesto kan je hier in het in het Nederlands nalezen.

 


ENIL, Europees Netwerk Onafhankelijk Leven Manifest 2014 - tien eisen
Nederlandse vertaling met dank aan OL vzw vrijwilliger Anja De Greve

 

1. Wettelijk recht om onafhankelijk te leven en een gewaardeerd lid te zijn van de gemeenschap:

We vragen met aandrang een herziening van de huidige wetgevingen door de lidstaten. Daarbij moet gedetailleerd worden aangegeven hoe men zal verzekeren dat Onafhankelijk Leven realiteit wordt voor alle burgers. Alsook wat de Europese landen doen om te komen tot samenwerking en personen met een beperking toe te laten doorheen Europa te reizen zonder angst om hun onafhankelijkheid te verliezen.
We verwachten dat lidstaten hun beleid aanpassen zodat Onafhankelijk Leven mogelijk wordt en dat ze van institutionele zorg overgaan op gemeenschapsgerichte ondersteuning. Dit wil zeggen dat personen met een beperking toegang moeten hebben tot persoonlijke assistentie en ondersteuning in eigen regie.

 

2. Voer een EU Directoraat in voor beleid voor personen met een beperking:

We roepen de politieke fracties en Europarlementsleden op, om op onze vraag naar een specifiek Europees Directoraat voor beleid voor personen met een beperking in te gaan. Zowel het Europees parlement als de Onafhankelijk Leven beweging staan achter deze eis. Daarbij willen we met hen samenwerken om ervoor te zorgen dat we met krachtige stem kunnen opkomen voor, en werken aan, een beter leven voor ons, personen met een beperking.


3. Gebruik van de juiste terminologie, met respect voor de definities uit de Onafhankelijk Leven beweging:

Om deze eis te realiseren, vragen we dat alle verklaringen en beleidsdocumenten uitgaan van de ‘originele’ concepten van Onafhankelijk Leven (hier te vinden www.enil.eu/policy ) en deze basisprincipes te erkennen: de notie van keuze en controle moet formeel worden ingebed in alle aspecten van het leven van personen met een beperking. Laat ons toe te werken met de lidstaten zodat ze begrijpen wat onze beweging vraagt en waarom die termen zo essentieel zijn voor ons bestaan.

 

4. De mogelijkheid om Europese Structuur- en Investeringsfondsen te gebruiken om systemen van persoonlijke assistentie te ontwikkelen en te steunen:
Werk met ons samen om ervoor te zorgen dat deze fondsen worden besteed aan wat personen met een beperking over heel Europa vragen - het recht op persoonlijke assistentie.


5. Stop het investeren van EU-fondsen in instellingen voor personen met een beperking (ongeacht hun omvang):
We roepen de lidstaten op de regels van de Europese Structuur- en Investeringsfondsen toe te passen, die dienen voor de overgang van institutionele zorg naar ondersteuning in de gemeenschap. Om ervoor te zorgen dat dit op operationeel en lokaal niveau werkelijkheid wordt, moet je samenwerken met personen met een beperking en hun organisaties. Het doel is betere ondersteuningsinitiatieven kunnen opzetten die mensen met een beperking toelaat  hun ambities te verhogen, die leiden tot meer inclusie en in de lijn liggen van het mensenrechtenperspectief.

 

6. Voorzie betere financiering voor lokale en nationale niet-gouvernementele organisaties geleid door personen met een beperking:

We vragen om te erkennen dat organisaties geleid door personen met een beperking best geplaatst zijn om individuen passende ondersteuning te bieden, inclusieve praktijken te bevorderen en te werken aan een beter leven voor personen met een beperking. Deze erkenning moet worden versterkt door de beschikbaarheid van financiering die deze organisaties toelaat duurzaam te zijn en positieve regelgevingen uit te werken.

 

7. Draai alle besparingen in diensten en uitkeringen voor personen met een beperking terug:

We vragen om onmiddellijk de besparingen te stoppen en alle beslissingen terug te draaien die de uitkeringen en diensten voor personen met een beperking beknotten. Staten moeten hun verantwoordelijkheid erkennen om aan alle mensen dienstverlening te garanderen. En ze moeten zich realiseren dat personen met een beperking recht hebben op een totaalpakket van ondersteuning dat beantwoordt aan hun noden. Door gepaste ondersteuning te bieden en personen met een beperking niet te viseren bij het zoeken naar manieren om de overheidsuitgaven te verminderen, voorkomt men de escalatie van hoge kosten om tegemoet te komen aan onbeantwoorde en crisisgebonden noden. We verwachten dat de Europese Unie sterke richtlijnen aanreikt en bijkomende wetgevende initiatieven neemt om de lidstaten ertoe te bewegen de dienstverlening en uitkeringen aan personen met een beperking te vrijwaren van de opgelegde besparingen.

 

8. Verzeker toegang voor personen met een beperking tot reguliere, publieke diensten:

We vragen dat de barrières worden herbekeken bij publieke dienstverlening en verwachten dat middelen en financiering worden aangewend om de beperkende barrières weg te nemen die zorgen voor de marginalisatie van personen met een beperking en hun uitsluiting van het gemeenschapsleven.

 

9. Versterk de bescherming van personen met een beperking tegen discriminatie (op alle domeinen) op niveau van de EU:
We roepen de lidstaten op om de rechten van personen met een beperking sterker te promoten zodat individuen zich bewust worden van hun rechten en van hoe ze discriminatie kunnen tegengaan. Verder vragen we dat de EU discriminerende praktijken aanpakt waartoe wordt aangezet door mensen in machtige en invloedrijke posities. Deze personen moeten worden herinnerd aan hun verplichtingen zoals omschreven in het VN-verdrag voor de rechten van personen met een beperking.

 

10. Waarborg inclusief onderwijs voor alle kinderen en jongeren met een beperking:
Wij eisen een benadering van onderwijs waarbij alle studenten hun potentieel kunnen bereiken terwijl aan hun behoeften en toegankelijkheidsvereisten wordt voldaan. Bovendien verwachten we dat leerlingen samen worden opgeleid, ongeacht hun afkomst of andere omstandigheden, binnen de lokale gemeenschap.

 

< Terug naar nieuwsoverzicht

Lid worden

Als lid van Onafhanklijk Leven vzw geniet je van interessante voordelen.

Ontdek de voordelen

Ontvang onze laatste nieuwtjes

Door jouw gegevens in te vullen, ga je akkoord met onze privacy policy.

Volg ons via social media

Klik hier en praat met ons mee

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Akkoord