Advieslijn 03 808 22 99

Onafhankelijk Leven roept alle contactpersonen op om ALLE afgekeurde PTB PAB aanvragen opnieuw in te dienen

Geschreven op ma 25 januari, 2016 door Cor Van Damme in de categorie Nieuws

Onafhankelijk Leven roept alle contactpersonen op om ALLE afgekeurde PTB PAB aanvragen opnieuw in te dienen

De komende twee maanden mogen en zullen de contactpersonen voor mensen met een PAB-aanvraag honderden zorgvragen indienen bij de beslissingscommissies. Sommige coördinatiepunten zorgregie voegden echter extra voorwaarden toe om een dossier te kunnen indienen. Dat vinden wij onaanvaardbaar. 

Rol van de contactpersoon

Bij actieve zorgvragen waaraan een budgetcategorie werd toegekend is het de taak van de contactpersoon om het dossier als ‘prioritair te bemiddelen’ in te dienen. Dit houdt in dat er een uitgebreide vragenlijst wordt ingevuld waaruit blijkt dat de PAB aanvraag prioriteit verdient. Deze vragenlijst wordt door de contactpersoon bezorgd aan de Regionale Prioriteiten Commissie van de provincie in kwestie. Deze commissie gaat op haar beurt bepalen wie wel en wie geen prioriteit krijgt. Een toekenning van prioriteit gaat tot op heden altijd gepaard met een toekenning van een effectief PAB. Voor aanvragen Zorg In Natura was dit niet zo in het verleden. En dat gaf deze aanvragen ongelijke behandeling. Daarom werd door het VAPH beslist om ook de prioritaire aanvragen voor een PAB te beoordelen, los van het beschikbare budget. Er is tijd tot 1 april.

Het oordeel van het RPC

Er waren in het verleden twee gronden om een aanvraag van prioriteit af te wijzen. Enerzijds kan het RPC aangeven dat het dossier gewoon niet voldoet aan de criteria, dat de zorgvraag dus niet groot of dringend genoeg is. Anderzijds is er dikwijls aangegeven dat het geld voor de regio gewoon op is, in dat geval gaat het dus om een ‘quotumbeslissing’. Dat de vraag dus  dringend en terecht is maar dat er geen budget is om tot een toekenning over te gaan.

De minste weerstand

Wij zijn ervan overtuigd dat het bepalen van quota sowieso als effect heeft dat je toekenningen in een ander licht gaat zien. Als je slechts 20 toekenningen kan doen ga je als RPC-lid veel harder zoeken naar redenen om een aanvraag te weigeren dan als je 200 toekenningen kan doen. De quota hebben het beslissingskader zodanig gevormd dat alle weigeringen hierdoor werden beïnvloed. Wij hebben dit trouwens letterlijk vernomen van een RPC-lid.

“Door een meer soepel interpretatie van de criteria hebben we in 2015 meer toekenningen kunnen doen.“ RPC-lid

Wij begrijpen deze aanpak zeer goed en wijzen niemand met de vinger. Wij weten heel goed dat de RPC-leden oprecht en met kennis van zaken een moeilijke taak opnemen. We willen er wel de aandacht op vestigen omdat het gevolgen heeft voor de huidige situatie.

Nieuwe elementen

Vanaf 2016 wordt de persoonsvolgende financiering stapsgewijs ingevoerd. Nieuwe financiering, nieuwe regels, nieuwe procedures. De functie ‘contactpersoon’ verdwijnt.

Vanaf 1 april 2016 vervalt de wetgeving die de functie van contactpersoon omkadert. Aan contactpersonen voor PAB-aanvragen wordt gevraagd om al hun dossiers voor die datum voor te leggen aan de RPC’s, deze kunnen dan beslissen over een toekenning van prioriteit PTB. Een toekenning betekent dan dat deze dossiers in het nieuwe systeem tot prioriteitengroep 1 zullen behoren. Men zal nog geen effectieve budgetten krijgen in 2016.

Hieraan wordt echter vaak, in de provincies Limburg en Vlaams-Brabant bijvoorbeeld, toegevoegd dat men enkel de dossiers zal aanvaarden als er zich wijzigingen in de situatie hebben voorgedaan. Een restrictie die wij dus absoluut niet kunnen aanvaarden. Heel wat negatieve beslissingen stonden, zoals hierboven aangegeven, in rechtstreeks verband met het quotum dat het hele beslissingskader heeft bepaald. Daarnaast is het zo dat de provincie Antwerpen wel alle afgekeurde dossiers opnieuw zal bekijken. Zij begrijpen wel dat dit de enige correcte aanpak is.

WIJ ROEPEN ALLE CONTACTPERSONEN OP

Om die reden vragen wij dat alle weigeringen voor een PAB uit het verleden, zowel quotumbeslissingen als negatieve beslissingen, opnieuw kunnen worden ingediend de komende drie maanden. Ook als er geen wijzigingen in het dossier zijn voorgekomen. Als de PTB aanvraag in het verleden erg dringend was is ze dat hoogstwaarschijnlijk dit jaar nog steeds, ook zonder ‘wijzigingen in de situatie’. Wij hopen dat alle aanvragers een eerlijke kans krijgen. Als er wijzigingen zijn voorgevallen zullen wij deze vanzelfsprekend vermelden. Als dat niet zo is echter hopen wij dat alle aanvragers in dezelfde mate aanspraak kunnen maken op de middelen die de komende jaren worden vrijgesteld.

Concreet roepen wij alle contactpersonen op om de afgekeurde PTB –aanvragen opnieuw in te dienen en vraag 14 en 15 betreffende de redenen van de heraanvraag als volgt te beantwoorden.

VRAAG 14 – Waarom dient u een heraanvraag PTB in?
Wij dienen een heraanvraag in omdat deze kandidaat budgethouder ons dat heeft gevraagd. Deze persoon met een beperking stelt deze zorgvraag omdat hij of zij in een situatie verkeert die onhoudbaar is. Dat was zo toen de aanvraag voor het eerst werd ingediend en dat is nog steeds zo.
VRAAG 15 – Welke zaken zijn er veranderd  ten opzichte van de vorige aanvraag status PTB?

De zorgvraag van deze aanvrager was dringend vorig jaar en is dat dit jaar nog steeds. Ook al zijn er geen zaken veranderd. De afkeuring van vorig jaar situeerde zich in een beslissingskader dat fundamenteel verschilt van dat van dit jaar. In 2016 zijn er geen quota waardoor commissies met een andere  bril naar aanvragen zullen kijken dan voordien.

RPC-leden zelf geven aan dat ze in 2015 bijvoorbeeld meer toekenningen hebben gedaan door ‘een meer soepele interpretatie van de criteria’.

Deze aanvraag is valabel en wij zien dan ook geen reden om deze niet opnieuw te bekijken.

 

 

 

 

< Terug naar nieuwsoverzicht

Lid worden

Als lid van Onafhanklijk Leven vzw geniet je van interessante voordelen.

Ontdek de voordelen

Ontvang onze laatste nieuwtjes

Door jouw gegevens in te vullen, ga je akkoord met onze privacy policy.

Volg ons via social media

Klik hier en praat met ons mee

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Akkoord