Advieslijn 03 808 22 99

Onafhankelijk leven is te riskant

Geschreven op zo 31 mei, 2015 door Peter Lambreghts in de categorie vorming

Onafhankelijk leven is te riskant

We nemen de draad weer op met onze vertalingen uit de ENIL Myth-Buster. We pakken een klassieke misvatting aan deze keer. Het idee dat leven in de maatschappij te gevaarlijk is voor mensen met een beperking, dat ze beter af zijn omringd door professionele zorg binnen de beschermende muren van de woonvoorziening. Niet waar dus!

 

Mythe: Er zijn te veel risico's aan onafhankelijk leven, daarom krijgen personen met een beperking 'betere zorg’ in  instituten. Regelingen voor een onafhankelijk leven, zoals persoonlijke budgetten, zijn te riskant voor mensen met een beperking en kunnen leiden tot fraude, verwaarlozing of misbruik.


Feit: Het is veel gevaarlijker om in een instelling te wonen dan in de samenleving.


HISTORISCH GEZIEN WERDEN MENSEN MET EEN BEPERKING beschouwd als ‘zorgbehoevend’ en afhankelijk van anderen, niet als individuen met uiteenlopende behoeften en verlangens net zoals andere burgers. Dit heeft ertoe geleid dat de traditionele modellen van dienstverstrekking, zoals groepswoningen, vaak focussen op onmogelijkheden en onvermogen tot zelfredzaamheid en allerhande risico’s, waardoor eigenlijk afhankelijkheid bestendigd, ja zelfs in de hand gewerkt werd. Deze traditionele modellen van dienstverstrekking zijn vaak over-gereguleerd en over-geprofessionaliseerd, waarbij van mensen met een handicap wordt verwacht dat ze mooi in het systeem passen, in plaats van diensten die inspelen op individuele behoeften en wensen.


Ironisch genoeg heeft onderzoek aangetoond dat een instelling een veel gevaarlijkere plek is om te wonen dan de maatschappij. Er zijn veel risico's verbonden aan de institutionele zorg, zoals verwaarlozing, lichamelijk en seksueel misbruik, gedwongen medicatie en behandeling, dwangarbeid etc. Redenen hiervoor zijn onder andere een lage personeelsbezetting, overbevolking, beslissingen die worden genomen door het personeel zonder kennis van zaken en/of zinvolle inbreng van de bewoners zelf, alsook een gebrek aan transparantie over de manier waarop de financiering wordt toegewezen of aangewend, of gewoonweg de geografische afzondering van instellingen. Daartegenover staan onafhankelijk leven regelingen, zoals persoonlijke budgetten, die mensen met beperkingen versterkt om zelf de aard en het niveau van de ondersteuning te bepalen. Bij zulke regeling zijn de processen immers transparanter en is het de financiering die de persoon volgt, niet omgekeerd. Het is gekoppeld aan de individuele behoeften, met inbegrip van keuzes van levensstijl, en het is niet per se gebonden aan een bepaalde groep mensen, of erger nog, aan een specifiek gebouw.


Ondanks dat dit algemeen, op internationaal en Europees niveau erkent is, worden er nog steeds mensen met een beperking tegen hun wil geplaatst in residentiële zorginstellingen. Een mogelijke reden daarvoor kan zijn dat, waar ze wonen regelgeving voor onafhankelijk leven ontoereikend of onbestaande is, of omdat de middelen worden  besteed aan de bestaande residentiële voorzieningen.


De Onafhankelijk Leven beweging kant er zich sterk tegen dat mensen met een beperking weg moeten van hun natuurlijke netwerk, hun vrienden en familie, en dat ze in de residentiële zorg moeten leven vanwege een gebrek aan gepaste geïndividualiseerde ondersteuning. De Onafhankelijk Leven beweging stimuleert creatieve modellen van diensten en ondersteuning die mensen met een beperking in staat stellen om deel te nemen aan hun lokale gemeenschappen, om hun eigen gezin of familie te hebben en om economisch actief en onafhankelijk te zijn, als zij dit wensen.

< Terug naar nieuwsoverzicht

Lid worden

Als lid van Onafhanklijk Leven vzw geniet je van interessante voordelen.

Ontdek de voordelen

Ontvang onze laatste nieuwtjes

Door jouw gegevens in te vullen, ga je akkoord met onze privacy policy.

Volg ons via social media

Klik hier en praat met ons mee

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Akkoord