Advieslijn 03 808 22 99

Lees ons memorandum voor de Vlaamse Verkiezingen 2014

Geschreven op vr 14 maart, 2014 door Peter Lambreghts in de categorie Invloed op het beleid

Lees ons memorandum  voor de Vlaamse Verkiezingen 2014

De verkiezingen zijn in aantocht. Hoog tijd dus om in dialoog te gaan met onze politieke gesprekspartners. Wij verstuurden ons memorandum met volle steun van onze raad van bestuur en zijn onze gespreksronde begonnen.

Wij zullen de verschillende partijen aanspreken op hun programma’s en standpunten over het Vlaamse beleid voor personen met een beperking. Maar we maken hen ook het belang van onze visie en onze missie duidelijk.

We  zoeken naar engagementen en afspraken die ons dichter brengen naar het waarmaken van ons doel: een onafhankelijk leven voor alle personen met een beperking die daarvoor kiezen.

Lees ons memorandum. Verspreid het ook gerust verder. We houden jullie in de aanloop naar 25 mei op de hoogte van de ervaringen van onze ontmoetingen met de politici.

Onafhankelijk Leven vzw is een beweging van en voor personen met een beperking. Wij zijn verbonden met de internationale gelijke rechten beweging van mensen met een beperking, de ‘Independent Living movement’. Een belangrijk deel van ons werk bestaat er in om een beleid te verkrijgen dat ons, personen met een beperking en onze gezinnen, in staat stelt om vrij te kunnen beslissen hoe, waarvoor, door wie, waar en wanneer wij ondersteund worden. Wij zijn een burgerbeweging die opkomt voor de zelfbeschikking van personen met een beperking, in alle domeinen van het leven.
Met dit memorandum willen wij onze politici aanspreken en hun engagement vragen om dit memorandum te steunen en waar te maken indien zij aan zet zijn in de volgende legislatuur. In de periode voor de verkiezingen gaan wij met ons memorandum de boer op en communiceren wij de reacties van politici naar onze achterban.


Ons leven in eigen handen met ons eigen budget
Personen met een beperking zijn evenzeer ‘mens’ als iedereen. Ook wij willen onze eigen grote en kleine keuzes kunnen maken, ons leven richting geven. De eerste voorwaarde is dat wij  de volledige regie en controle moeten kunnen hebben over onze eigen ondersteuning. Onze handicap op zich geeft al genoeg ballast. Betutteling, vooroordelen, achterstelling, discriminatie en paternalisme hoeven we daar niet nog eens bovenop te krijgen. Wij eisen een beleid dat ons toelaat om aan het roer te staan en onze eigen levenskoers te varen.
• Elke euro die onze overheid uitgeeft aan onze ondersteuning dient in eerste instantie in onze eigen handen te komen, als een persoonlijk budget, en hoort niet boven ons hoofd heen naar de ‘zorgverstrekker’ te gaan. Dit heet directe financiering en is in alle opzichten rechtvaardiger en efficiënter. Wij willen een onmiddellijke en volledige reallocatie van alle beschikbare middelen van zorg in natura naar directe financiering.
• Ons persoonlijk budget moet voldoende hoog zijn om alle ondersteuning die wij nodig hebben in onze eigen specifieke situatie volwaardig te kunnen financieren. Dit persoonlijk budget moet los staan van ons inkomen of dat van de mensen met wie we samenwonen. Onze ondersteuningsnood mag ons niet in armoede en eenzaamheid drijven.
• Ons persoonlijk budget dient om onze ondersteuning te betalen en voor niets anders. Wij moeten in alle vrijheid onze ondersteuning mozaïek kunnen samenstellen , op basis van onze ervaring en voorkeur. Tegenover die bestedingsvrijheid staat een duidelijk en eerlijk verantwoordingsysteem die controle- en opvolging makkelijk toelaten.

Recht op ondersteuning
Wachtlijsten zijn voor ons onaanvaardbaar en schandelijk. Het kan niet dat je je plannen, ambities, dromen of zelfs je menswaardigheid jaren aan de kant moet zetten omdat je op een wachtlijst geparkeerd werd. Ondertussen zitten we met een verziekt systeem van ‘prioriteitsbepaling’ en ‘schaarste verdeling’ als antwoord op de steeds toenemende wanhoopskreten en gezinsdrama’s.  Genoeg loze beloftes en schijnoplossingen! Wij eisen een beleid dat ons volwaardige ondersteuning geeft, wanneer die nodig is, zonder wachten. Voor een structureel probleem moeten structurele oplossingen komen en moet het nodige geld op tafel worden gelegd. Dat is een kwestie van maatschappelijke prioriteiten en politieke keuzes. Dàt is voor ons de inzet van de verkiezingen.
• Gedurende de volgende legislatuur moeten de bestaande wachtlijsten volledig worden weggewerkt en moet elke vraag een antwoord hebben gekregen in de vorm van een gepast persoonlijk budget.
• Hiervoor moet Vlaanderen in de volgende legislatuur € 500 miljoen extra investeren in persoonlijke budgets voor personen met een beperking.
• Elke nieuwe vraag naar ondersteuning moet snel een passend antwoord krijgen. Na een inschaling en toewijzing moet het budget ook effectief beschikbaar zijn, als een afdwingbaar recht. Onze overheid moet dit systematisch blijven begroten om dit recht blijvend te realiseren, ook bij een aanhoudende stijging van vraag naar ondersteuning.

Wij horen er ook bij!
De kijk op mensen met een beperking is de laatste decennia spectaculair veranderd. Oude denkbeelden die ons definiëren als meelijwekkend, zwak, minderwaardig en incompetent blijven ons echter parten spelen. Het gevolg is dat wij, mensen met een beperking, nog steeds één van de meest benadeelde groepen in de bevolking zijn. Wij hebben een lagere Kwaliteit van Bestaan, zijn vaker werkloos, lager geschoold en hebben een groter risico op armoede. Velen van ons leven afgeschermd of geïsoleerd van de samenleving en worden geïnstitutionaliseerd, soms ook in hun eigen huis. Voor mensen met een beperking is het gewone deelnemen aan het maatschappelijke leven nog te veel en te vaak een zware opgave en een heuse strijd.
• Het VN Verdrag voor de rechten van personen met een beperking is geratificeerd door Europa, België en Vlaanderen. Elke beleidsbeslissing moet beantwoorden aan de normen en waarden van dit Verdrag. Wij verwachten dat onze overheden resolute en voortdurende stappen voorwaarts zetten om het VN Verdrag waar te maken.
• Wij willen volgens het principe ‘nothing about us, without us’ betrokken worden bij het beleid dat ons aanbelangt. Dit gaat om zeggenschap, volwaardig burgerschap en om de erkenning van onze ervaringsdeskundigheid.
• Wij vragen onze overheid om te investeren in personen met een beperking en onze organisaties, zodat wij elkaar kunnen empoweren en emanciperen, en onze plaats in de samenleving ten volle kunnen opnemen. Sleutelconcepten zijn ‘peer support’, ‘peer counseling’, belangenbehartiging en ‘self-advocacy’.

Nu of nooit?
Wij, en de hele sector voor personen met beperking met ons, wachten sinds de introductie van het persoonlijke assistentiebudget, nu veertien jaar geleden, op noodzakelijke structurele veranderingen. Ondanks de positieve ervaringen en evaluaties heeft het beleid nog steeds geen resolute invoering van een veralgemeende directe financiering gerealiseerd.
In deze legislatuur werd eindelijk de aanzet naar fundamentele verandering ingezet, met name Perspectiefplan 2020. Een sleutelelement hier in is de invoering van een persoonsvolgende financiering voor iedereen die ondersteuning krijgt via het VAPH. De nodige decreten en uitvoeringsmaatregelen zijn en worden momenteel uitgeschreven. Dit is een moeilijk proces, dat hoe dan ook niet voltooid zal zijn binnen deze regeerperiode.
Onafhankelijk Leven vzw roept alle politici op om over partij- en andere belangen heen hun verantwoordelijk tegenover mensen met een beperking op te nemen. Wij vragen hen om voor én na de verkiezingen de gemaakte beloftes en engagementen waar te maken. Zij hebben de macht, de verantwoordelijkheid en ook de plicht om de veranderingen door te voeren die een onafhankelijk leven voor iedere persoon met een beperking in Vlaanderen en Brussel mogelijk maken. Hier op zullen wij onze politieke vertegenwoordigers dan ook streng maar rechtvaardig beoordelen.

< Terug naar nieuwsoverzicht

Lid worden

Als lid van Onafhanklijk Leven vzw geniet je van interessante voordelen.

Ontdek de voordelen

Ontvang onze laatste nieuwtjes

Door jouw gegevens in te vullen, ga je akkoord met onze privacy policy.

Volg ons via social media

Klik hier en praat met ons mee

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Akkoord