Advieslijn 03 808 22 99

Impact veroordeling België door het Europees Comité Sociale Rechten?

Geschreven op zo 16 februari, 2014 door Peter Lambreghts in de categorie Invloed op het beleid

Impact veroordeling België door het Europees Comité Sociale Rechten?

Op 29 juli 2013, stelde het Europees Comité voor Sociale Rechten de schending vast van het Europees Sociaal Handvest door de Belgische Staat en de regionale overheden voor het gebrek aan opvang en begeleiding van volwassenen met een beperking met een grote ondersteuningsnood.

Deze veroordeling was het gevolg van een collectieve klacht van een 20-tal Belgische organisaties waaronder ook Onafhankelijk Leven vzw, ingediend door de Internationale Federatie van de Liga voor Mensenrechten , op 13 december 2011. In oktober 2013 heeft het Comité van Ministers van de Raad van Europa een resolutie aangenomen waarin de Belgische staat werd verzocht om te voldoen aan de vereisten van het Handvest.

Op 29 juli 2013, stelde het Europees Comité voor Sociale Rechten de schending vast van het Europees Sociaal Handvest door de Belgische Staat en de regionale overheden voor het gebrek aan opvang en begeleiding van volwassenen met een beperking met een grote ondersteuningsnood.


Deze veroordeling was het gevolg van een collectieve klacht van een 20-tal Belgische organisaties waaronder ook Onafhankelijk Leven vzw, ingediend door de Internationale Federatie van de Liga voor Mensenrechten , op 13 december 2011. In oktober 2013 heeft het Comité van Ministers van de Raad van Europa een resolutie aangenomen waarin de Belgische staat werd verzocht om te voldoen aan de vereisten van het Handvest.


De aanklagende verenigingen  nodigden de Staatssecretaris voor Personen met een handicap en de regionale Ministers belast met het beleid voor personen met een beperking uit om de voorziene maatregelen voor te stellen voor de aanpak van het gebrek aan opvang en begeleiding. Op maandag 3 februari 2014 had naar deze aanleiding in Brussel een  ‘nationaal debat’ door in het Huis van de Parlementsleden.


Op het debat waren vertegenwoordigers aanwezig van de drie Gewesten: Minister Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Minister Eliane Tillieux voor Wallonië en Mevrouw Evelyne Huytebroeck voor het Brusselse Gewest. Voor de federale overheid was er een vertegenwoordiger van Philippe Courard, staatssecretaris voor sociale zaken en gehandicapten.

bevoegde ministers presenteren hun plan van aanpak
Zij presenteerden om beurt hun respectievelijke plannen tot oplossing  aan de verenigingen die de collectieve klacht hebben ingediend. De aansprakelijke Gewesten moeten jaarlijks een vooruitgangsrapport van hun plannen indienen bij een onafhankelijk comité van experten en Raad van de Ministers van de Raad van Europa.


Wat betreft het Vlaamse Gewest ligt volgens Jo Vandeurzen de oplossing in het ontwerpdecreet Persoonsvolgende Financiering en het verder implementeren van zijn perspectiefplan 2020: “Ik hamer op het belang van het consequent verder zetten van het groeipad: In de nieuwe regeling zal de Vlaamse regering bij de start van de legislatuur het budgettaire groeipad voor dit aanbod moeten vastleggen. Dat is belangrijk want we moeten ons ervan bewust zijn dat het beschikbaar budget niet volstaat om alle huidige en toekomstige vragen onmiddellijk te beantwoorden. De systeemwijziging , die ook een meer optimale inzet van de huidige beschikbare middelen voor de sector personen met een handicap impliceert, in combinatie met een aangehouden groeipad maakt het realistisch te denken dat we tegen 2020 geen schrijnende ‘wachtlijsttoestanden’  meer zullen kennen.”


Om te weten of dit echt realiteit kan worden zullen we alleszins het volgende Vlaamse regeerakkoord moeten afwachten en zien hoe ver het budgettaire groeipad leidt. Het moet gezegd dat de voorgestelde plannen van aanpak van de andere gewesten zeker geen betere vooruitzichten inhouden. Hun aangekondigde uitbreidingen van zorgplaatsen lijken een druppel op de hete plaat te zullen zijn.
Er was ruimte voor vragen vanuit het publiek en interactie met de aanwezige politici.

Heel wat thema’s kwamen aan bod: jongvolwassenen die noodgedwongen in een rusthuis verblijven, de rol van mantelzorg, een grondwettelijk recht op zorg, efficiëntiewinst uit systeemwijziging, enzovoort. Opvallend was dat de toon en het jargon vanuit Franstalig België toch eerder paternalistisch is en men daar toch nog vooral denkt in termen van institutionele zorg en opvang. Het was zowaar Minister Vandeurzen die wees op het belang van zelfbeschikking en keuzevrijheid en hierbij spontaan applaus uit de zaal ontving.

< Terug naar nieuwsoverzicht

Lid worden

Als lid van Onafhanklijk Leven vzw geniet je van interessante voordelen.

Ontdek de voordelen

Ontvang onze laatste nieuwtjes

Door jouw gegevens in te vullen, ga je akkoord met onze privacy policy.

Volg ons via social media

Klik hier en praat met ons mee

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies.

Akkoord